Декретные выплаты в 2020 году украина: Декретні виплати у зв’язку з вагітністю та пологами в 2020 році

Содержание

Декретні виплати у зв’язку з вагітністю та пологами в 2020 році

Хто має право на допомогу по вагітності та пологах?

Відповідно до українського законодавства, зокрема до статті 7 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» право на отримання грошової виплати по вагітності та пологах у 2020 році має кожна вагітна жінка (в тому числі неповнолітня), але розмір допомоги та порядок її отримання безпосередньо залежить від статусу одержувача. Мова йде про те — працює жінка, вчиться, є приватним підприємцем, військовослужбовцем або безробітною.

За який період виплачується допомога по вагітності та пологах?

Грошові виплати призначаються за весь період декрету, за умови, що звернення за допомогою відбулося не пізніше 6 місяців від закінчення відпустки. Загальна тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами становить 126 днів (70 календарних днів до пологів і 56 днів після). У разі виникнення ускладнень під час народження дитини або багатоплідної вагітності тривалість післяпологової відпустки збільшується до 70 днів, таким чином декретні виплати будуть нараховані за 140 календарних днів. Жінки, віднесені до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.

Декретні виплати для працюючих

Призначення грошової допомоги відбувається на підставі листка непрацездатності, виданого відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 року № 455. Виплата допомоги здійснюється за місцем роботи (служби) в розмірі 100% від середньої заробітної плати (грошового забезпечення) і надається відразу за весь період декретної відпустки.

Як розрахувати розмір допомоги по вагітності в 2020 році?

Розмір допомоги по вагітності та пологах розраховується сумарно і надається в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. Це обумовлено тим, що дана допомога надається працівниці як матеріальне забезпечення, яке компенсує втрату доходу (заробітної плати) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Розрахунок декретних проводиться бухгалтером підприємства відповідно до норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням», затвердженим Постановою КМУ № 1266.

Сума декретних виплат залежить від двох показників: середньоденної зарплати і кількості календарних днів декретної відпустки. При цьому, розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата є 12 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа) перебування в трудових відносинах, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

В які терміни роботодавець повинен виплатити допомогу з пологів?

Згідно ст. 32 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» документи для призначення допомоги по вагітності та пологах розглядаються не пізніше 10 днів з дня їх подачі, після чого виноситься рішення про призначення грошей або відмову в їх наданні.

Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після винесення рішення.

Фінансова допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується відразу за весь період декретної відпустки в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений на підприємстві для виплати зарплати. (ч. 2 ст. 32 Закону № 1105-XIV). У разі порушення терміну сплати декретних, працівник може розраховувати на компенсацію (п. 3 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати).

Як піти в декрет з відпустки по догляду за дитиною до трьох років?

Часом трапляються випадки, коли жінка, народивши одну дитину і перебуваючи у відпустці по догляду за нею, вирішує народити другу (третю і т.д.). У зв’язку з цим виникає безліч питань щодо оформлення нової декретної відпустки, розрахунку та отримання грошових виплат у зв’язку з вагітністю і пологами з офіційного місця роботи.

Згідно з українським законодавством, жінці зовсім не обов’язково переривати відпустку по догляду за дитиною віком до 3 років і виходити на роботу, щоб мати право на виплату декретної допомоги на нову малечу (абз. 3 ч. 3 ст. 25 Закону № 1105-XIV) . При цьому, декретна відпустка по догляду за новонародженим оформляється після закінчення відпустки по догляду за старшою дитиною.

Оскільки за період декретної відпустки жінки не отримують заробітну плату, розрахунок допологових і післяпологових виплат проводиться виходячи з тарифної ставки (посадового окладу), встановленої на день настання страхового випадку. Якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день настання страхового випадку (п. 28 Порядку № 1266).

Як оплачується листок непрацездатності, виданий у зв’язку із загрозою переривання вагітності?

На жаль, бувають випадки, коли майбутня мама змушена перебувати в лікарні на «збереженні» або в зв’язку з необхідністю лікування патології вагітності. В цьому випадку видається листок непрацездатності (лікарняний), на підставі якого здійснюється виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, а не допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відповідно до статті 24 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», розмір виплат з тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу:

 • 50% середньої зарплати — при страховому стажі до 3 років
 • 60% середньої зарплати — при страховому стажі 3-5 років
 • 70% середньої зарплати — при страховому стажі 5-8 років
 • 100% середньої зарплати — страховий стаж понад 8 років

Крім того, незалежно від стажу, оплата листка непрацездатності (лікарняного) в розмірі 100% середньої зарплати надається жінкам, віднесеним до 1-4 категорії постраждалих через аварію на ЧАЕС.

Як отримати допомогу по вагітності та пологах, якщо підприємство визнано банкрутом?

Відповідно до статті 19 Закону № 1105-XIV право на матеріальне забезпечення, зокрема виплату декретних, мають застраховані українці, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи, включаючи час випробування і день звільнення.

Якщо жінці листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами був виданий в період, коли фірма ще працювала, його повинні сплатити за весь період відповідної відпустки. У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам їх правонаступником, а в разі його відсутності — робочим органом Фонду за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства як страхувальника.

Таким чином, якщо в результаті банкрутства підприємства жінці не були виплачені декретні, їх повинен погасити ФСС з ТВП. Для цього необхідно надати листок непрацездатності та довідку ліквідаційної комісії про повну ліквідацію підприємства без правонаступника.

Як платять декретні жінкам, які працюють за сумісництвом?

Жінки, які окрім основного місця роботи, працюють за трудовим договором на іншому підприємстві, мають повне право отримати допомогу по вагітності та пологах від обох роботодавців. Дане право регламентовано ч. 1 ст. 30 Закону «Про соціальне страхування».

Правила виплати допомоги по вагітності та пологах викладені в пункті 21 Порядку № 1266, де йдеться про те, що застрахованій особі, яка працює за сумісництвом, фінансова допомога надається на підставі:

 • копії листка непрацездатності, виданого в установленому порядку, засвідченого підписом керівника підприємства і печаткою за основним місцем роботи
 • довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи

Допомога по вагітності для студентів

Матеріальна допомога аспірантам, докторантам, клінічним ординаторам, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів призначається в розмірі місячної стипендії. Виплати по вагітності оформлюються в управлінні соціального захисту на підставі заяви (за формою, затвердженою Мінсоцполітики), довідки з лікувально-профілактичного закладу та документів, що підтверджують факт навчання.

Одночасна виплата державної декретної допомоги та стипендії неможлива. Продовжуючи навчання, жінка має право самостійно вирішити, що вона буде отримувати: соціальну допомогу або стипендію. При цьому грошова допомога призначається з дня припинення виплати стипендії і оплачується до закінчення декретної відпустки.

Декретні у підприємця

Фізичні особи підприємці (незалежно від системи оподаткування) мають право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за умови сплати ЄСВ. Нагадаємо, що до 1 січня 2016 року для отримання грошей за лікарняним листком в зв’язку з вагітністю та пологами, приватним підприємцям (як на спрощеній, так і на загальній системі) необхідно було укладати «добровільні» договори страхування на сплату підвищеного єдиного соціального внеску. Тобто, без сплати ЄСВ за збільшеною ставкою, жінки-ФОП не були застрахованими особами і, відповідно, не мали права на отримання лікарняних в період хвороби або в разі виходу у відпустку по вагітності та пологах.

На сьогоднішній день для отримання декретних виплат приватному підприємцю достатньо сплачувати єдиний соціальний внесок і не мати заборгованості. Це обумовлено тим, що відповідно до Постанови КМУ № 85 від 18.02.2016 року, сума ЄСВ, що виплачується підприємцями, розподіляється між усіма фондами соціального страхування. Таким чином, при оплаті єдиного соціального внеску фізособи-підприємці мають право на отримання лікарняних та декретних від ФСС з ТВП (тимчасової втрати працездатності).

Як підприємцю оформити декретні виплати?

Оформлення декретних виплат для приватних підприємців проводиться через Фонд соцстрахування з тимчасової непрацездатності за місцем реєстрації. Для цього необхідно подати до ФСС з ТВП наступний пакет документів:

 • заяву-розрахунок, форма якої затверджена Постановою правління Фонду соціального страхування № 12 від 19.07.2018 року
 • довідку з територіальної фіскальної служби (податкової) про сплату єдиного внеску або копії квитанцій про сплату ЄСВ за розрахунковий період
 • копію лікарняного (листка непрацездатності)

Підприємцям, які використовують печатку, слід її взяти з собою для посвідчення заяви.

Як ФОП розрахувати суму допомоги по вагітності та пологах?

Розрахунок грошових сум допомоги по вагітності та пологах для підприємців здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про обчислення середнього доходу для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням». Так, сума декретних виплат в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ і не може бути менше мінімальної зарплати, встановленої на момент настання страхового випадку (ч. 2 ст. 26 ЗУ «Про соціальне страхування»).

Декретна допомога для безробітних

Непрацюючі мами (домогосподарки), як і інші соціальні групи жінок, мають право на державні соціальні гарантії, пов’язані з вагітністю та пологами. В якості декретної допомоги їм буде виплачено 25% від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи, що у 2020 році становить:

Розміри декретних виплат по вагітності і пологам у 2020 році

Зверніть увагу, що 180 календарних днів при розрахунку декретних застосовуються лише для постраждалих в результаті Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії. У зв’язку зі скасуванням зони посиленого радіоекологічного контролю жінки-чорнобильці 4 категорії втратили право на отримання пільг та компенсацій. Розрахунок і виплата допомоги для них проводиться на загальних підставах.

Призначення грошової допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами безробітним матерям, які перебувають на обліку в Центрі зайнятості, здійснюється в управлінні праці та соціального захисту населення (УП та СЗН). Сума декретних виплат безробітним у 2020 році становить 100% мінімальної допомоги по безробіттю (пп. 3 п. 7 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми). Згідно Постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття № 175 від 12.09.2018 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить:

 • 610 гривень — для осіб, зазначених у ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
 • 1630 гривень — для осіб, зазначених у ч. 1 ст. 22 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
Приклад розрахунку декретної допомоги

Багато жінок хочуть заздалегідь знати на які декретні виплати у 2020 році вони можуть розраховувати, однак калькуляція суми допомоги по вагітності та пологах досить складна. Тому, щоб самостійно підрахувати розмір фінансової допомоги скористайтеся інструкцією по розрахунку допомоги по вагітності та пологах.

Документи для декретних виплат

Процедура оформлення допомоги по вагітності та пологах в Україні в 2020 році проводиться на підставі такого переліку документів:

 • заява матері
 • довідка медзакладу
 • копія трудової книжки
 • копія ідентифікаційного коду
 • копія паспорта (1,2 сторінки та прописка)
 • довідка ліквідаційної комісії
 • копія трудової книжки (для непрацюючих)
 • довідка з Центру зайнятості (для безробітних)
 • довідка з Пенсійного Фонду (для підприємців)
 • довідка з місця служби (для військовослужбовців)
 • довідка з місця навчання та про відсутність стипендії на період декретної відпустки

размер выплат — Юридический портал Украины

Какие виды детских выплат предусмотрены в Украине? Как рассчитать сумму пособия по беременности и родам? Когда выплачивается дородовая помощь? Сколько платят в Украине за рождение первого, второго и третьего ребенка? Какую помощь на детей может получить ФЛП и какой её размер? Будет ли увеличение выплат по рождению ребенка в 2020 году? Какой размер помощи многодетным семьям и одиноким матерям? Как получить алименты от государства, если отец не дает деньги на ребенка? Какая сумма пособия выплачивается детям сиротам и инвалидам? Какая пенсия по потере кормильца?
На все эти и многие другие важные вопросы даст ответ Юридический портал Украины.
Отзывы о том, как карантин из-за коронавируса повлиял на финансирование и график выплат детских пособий — пишите и смотрите в комментариях.

Украинское законодательство устанавливает право семей, в которых воспитываются и проживают несовершеннолетние дети, на получение государственной помощи. С 2020 года оформить самые популярные выплаты на детей (при рождении) можно онлайн, с помощью электронного заявления в рамках программы «еМалятко».

Большинство социальных пособий зависит от прожиточного минимума, средний показатель которого в 2020 году установлен на уровне: с 1 января — 2027 грн., с 1 июля — 2118 грн., с 1 декабря — 2189 грн.

Кроме того, Законом Украины «О Государственном бюджете на 2020 год» установлены следующие стандарты прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения:

Размер прожиточного минимума в 2020 году

Пособие по беременности и родам

Процедура назначения и выплаты социального пособия в связи с беременностью и родами производится в соответствии с разделом 2 ЗУ «О государственной помощи семьям с детьми». Право на финансовую помощь имеют беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:

 • женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия (при условии увольнения с работы не ранее чем за 6 месяцев до приобретения права на получение пособия)
 • предприниматели, которые не платят страховые взносы в Фонд социального страхования
 • аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки ВУЗов и ПТУ
 • женщины-военнослужащие (ВСУ, СБУ, Госпогранслужба, полиция и т.д.)
 • безработные, зарегистрированные в центре занятости
 • неработающие женщины (домохозяйки)

Дородовые и послеродовые выплаты назначаются роженицам, если обращение за ними последовало не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Выплаты производятся в полном размере единовременно, т.е. за весь период отпуска, длительность которого составляет 126 или 140 календарных дней (в зависимости от протекания родов и количества новорожденных). Женщинам, отнесенным к 1-4 категории лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, помощь выплачивается за 180 к.д.

Согласно законодательства пособие предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода женщины (зарплата, денежное обеспечение, стипендия, пособие по безработице и т.д.), а неработающим женщинам и женщинам, зарегистрированным в качестве предпринимателя, — в размере 25% размера прожиточного минимума для трудоспособного населения страны.

Таким образом, размер помощи по беременности и родам в 2020 году составит:

 • за 126 дней: с 1 января — 2207 грн., с 1 июля — 2307 грн., с 1 декабря — 2383 грн.
 • за 140 дней: с 1 января — 2452 грн., с 1 июля — 2563 грн., с 1 декабря — 2648 грн.
 • за 180 дней: с 1 января — 3153 грн., с 1 июля — 3295 грн., с 1 декабря — 3405 грн.

Подробнее о пособии по беременности и родам в Украине на 2020 год.

Пособие по рождению ребенка

В 2020 году в Украине может произойти увеличение размера помощи при рождении ребенка (в ВРУ находится несколько законопроектов о повышении суммы выплаты на первого, второго и третьего ребенка). На сегодняшний день денежная поддержка от государства предоставляется родителям, которые в течение установленного законом срока (1 год с момента родов) подали заявление и оформили соц. выплату на ребёнка.

С 2020 года в крупных городах Украины можно подать электронное заявление на оформление помощи при рождении ребенка через онлайн-сервис «е-Малятко».

Общий размер декретных выплат составляет 41 280 гривен. Однако получить всю сумму денежного пособия по рождению у родителей сразу не получится, поскольку детские выплачиваются в два этапа. Первый – единоразовая помощь (10 320 гривен) зачисляется на банковский счет матери или отца спустя 1-2 месяца после оформления пособия. Второй этап — оставшаяся сумма (30 960 гривен) выплачивается равными частями (860 грн.) в течение трех лет.

Увеличение выплат на ребенка

Верховная Рада Украины приняла проект Постановления № 2000-П «О выводах и предложениях к Закону Украины о Государственном бюджете на 2020 год», которым предусмотрено увеличение суммы помощи при рождении ребенка с 2020 года.

Новым законом предусмотрено такое повышение выплаты детского пособия в 2020 году:

 • при рождении первого ребенка — 100 000 гривен (сразу выплачивается 25 000 грн., затем по 2083 грн. ежемесячно)
 • при рождении второго ребенка — 200 000 гривен (сразу выплачивается 50 000 грн., затем по 4166 грн. ежемесячно)
 • при рождении третьего ребенка — 400 000 гривен (сразу выплачивается 100 000 грн., затем по 8333 грн. ежемесячно)

Перерасчет размера детских выплат (в сторону увеличения) должен быть произведен всем мамочкам с даты вступления в силу закона о повышении суммы выплаты пособия на детей до 3 лет.

Детальнее про выплату в связи с рождением ребенка (размер и порядок получения).

Пособие одиноким матерям

Предоставление денежного пособия на детей матерей одиночек регламентировано Постановлением КМУ «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми». Сумма выплат в 2020 году увеличена не была и, как и прежде, составляет разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев. Максимальный размер помощи матерям-одиночкам:

Размер пособия матерям-одиночкам на 2020 год

Подробнее о выплатах одиноким матерям (расчет пособия).

Пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов назначается ребенку возрастом до 18 лет. Алименты от государства предоставляются в размере, равном разнице между 50% ПМ для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. Таким образом, максимальная сумма денежной помощи ребенку, если отец (мать) не платит алименты, в 2020 году составляет:

 • детям до 6 лет: с 01.01.20 — 889,5 гривен, с 01.07.20 — 929,5 гривен, с 01.12.20 — 960,5 гривен
 • детям 6-18 лет: с 01.01.20 — 1109 гривен, с 01.07.20 — 1159 гривен, с 01.12.20 — 1197,5 гривен

Детальнее об алиментах от государства (размер и условия назначения).

Пособие на детей-инвалидов

Право детей-инвалидов на получение денежного пособия регламентировано Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью». Размер финансовой помощи устанавливается в процентном соотношении от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Сумма выплаты на ребенка-инвалида в Украине в 2020 году:

Сумма пособия детям инвалидам на 2020 год

Пособие по опеке и попечительству

В соответствии с законом, дети, которые вследствие смерти родителей, лишения их родительских прав, болезни родителей или по другим причинам остались без родительского попечения и получили статус ребенка-сироты либо ребенка, лишенного родительской опеки, имеют право на государственное пособие. Денежная помощь назначается и выплачивается официальным опекунам или попечителям ребенка. Сумма пособия по опеке и попечительству в 2020 году составляет 2 прожиточных минимума:

 • для детей до 6 лет: с 01.01.20 — 3558 грн., с 01.07.20 — 3718 грн., с 01.12.20 — 3842 грн.
 • для детей 6-18 лет: с 01.01.20 — 4436 грн., с 01.07.20 — 4636 грн., с 01.12.20 — 4790 грн.

Обратите внимание, что при получении на ребенка пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи (кроме соцпомощи на детей-инвалидов), размер пособия на ребенка, над которым установлена опека или попечительство, определяется как разница между двумя ПМ и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи.

Пенсия по потере кормильца

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается на условиях, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При этом размер пенсии по потере кормильца зависит от страхового стажа и заработка умершего кормильца.

Если у умершего кормильца не было необходимого страхового стажа для назначения пенсии в связи с потерей кормильца, его детям может быть назначена государственная социальная помощь. Деньги выплачиваются ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия. Студентам помощь по потере кормильца предоставляется до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет.

Сумма государственной социальной помощи по потере кормильца в 2020 году устанавливается исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: на одного ребенка умершего кормильца — 100 процентов, на двух — 120 процентов, на трех и более детей — 150 процентов (подробнее в таблице).

Сумма пособия по утрате кормильца в 2020 году

Помощь по беременности и родам в 2020 году (декретные выплаты)

Кто имеет право на пособие по беременности и родам?

В соответствии с украинским законодательством, в частности со статьей 7 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» право на получение пособия по беременности и родам в 2020 году имеет каждая беременная женщина (в том числе несовершеннолетняя), но размер помощи и порядок ее получения напрямую зависит от статуса получателя. Речь идет о том — работает женщина, учится, является частным предпринимателем, военнослужащей или безработной.

За какой период выплачивается пособие по беременности и родам?

Денежные выплаты назначаются за весь период декрета, при условии, что обращение за пособием состоялось не позднее 6 месяцев с окончания отпуска. Общая продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 дней (70 календарных дней до родов и 56 дней после). В случае возникновения осложнений при родах или многоплодной беременности длительность послеродового отпуска увеличивается до 70 дней, таким образом декретные выплаты будут начислены за 140 календарных дней. Женщины, причисленные к 1-4 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, могут рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Декретные выплаты для работающих

Назначение денежной помощи происходит на основании листа нетрудоспособности, выданного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 13.11.2001 года № 455. Выплата пособия осуществляется по месту работы (службы) в размере 100% от средней заработной платы (денежного обеспечения) и предоставляется сразу за весь период декретного отпуска.

Как рассчитать размер пособия по беременности в 2020 году?

Размер пособия по беременности и родам рассчитывается суммарно и предоставляется в полном объеме независимо от количества дней отпуска, фактически использованных до родов. Это обусловлено тем, что данная помощь предоставляется работнице как материальное обеспечение, компенсирующее потерю дохода (заработной платы) за период отпуска по беременности и родам.

Расчет декретных производится бухгалтером предприятия в соответствии с нормами Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и «Порядком исчисления средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию», утвержденным Постановлением КМУ № 1266.

Сумма декретных выплат зависит от двух показателей: среднедневной зарплаты и количества календарных дней декретного отпуска. При этом, расчетным периодом, за который исчисляется средняя заработная плата является 12 календарных месяцев (с 1-го до 1-го числа) пребывания в трудовых отношениях, что предшествуют месяцу, в котором наступил страховой случай.

В какие сроки работодатель должен выплатить пособие по родам?

Согласно ст. 32 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» документы для назначения пособия по беременности и родам рассматриваются не позднее 10 дней со дня их подачи, после чего выносится решение о назначении матобеспечения или отказе в его предоставлении.

Уведомление об отказе в назначении пособия с указанием причин отказа и порядка обжалования выдается или направляется заявителю не позднее пяти дней после вынесения решения.

Финансовая помощь по беременности и родам выплачивается сразу за весь период декретного отпуска в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный на предприятии для выплаты зарплаты. (ч. 2 ст. 32 Закона № 1105-XIV). В случае нарушения срока уплаты декретных, работник может рассчитывать на компенсацию (п. 3 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати).

Как уйти в декрет из отпуска по уходу за ребенком до трех лет?

Порой возникают случаи, когда женщина, родив одного ребенка и находясь в отпуске по уходу за ним, решает родить второго (третьего и т.д.). В связи с этим возникает множество вопросов относительно оформления нового декретного отпуска, расчета и получения денежных выплат по беременности и родам с официального места работы.

Согласно украинскому законодательству, женщине вовсе не обязательно прерывать отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и выходить на работу, чтобы иметь право на выплату декретного пособия на нового ребенка (абз. 3 ч. 3 ст. 25 Закона № 1105-XIV). При этом, декретный отпуск по уходу за новорожденным оформляется по окончании отпуска по уходу за старшим ребенком.

Поскольку за период декретного отпуска женщины не получают заработную плату, расчет дородовых и послеродовых выплат производится исходя из тарифной ставки (должностного оклада), установленной на день наступления страхового случая. Если тарифная ставка (должностной оклад) не устанавливается, расчет производится исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законом на день наступления страхового случая (п. 28 Порядка № 1266).

Как оплачивается листок нетрудоспособности, выданный в связи с угрозой прерывания беременности?

К сожалению, бывают случаи, когда будущая мама вынуждена находиться в больнице на «сохранении» или в связи с необходимостью лечения патологии беременности. В этом случае выдается листок нетрудоспособности (больничный), на основании которого производится выплата пособия по временной нетрудоспособности, а не пособия по беременности и родам.

Согласно статье 24 ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа:

 • 50% средней заработной платы — при страховом стаже до 3лет
 • 60% средней заработной платы — при страховом стаже 3-5 лет
 • 70% средней заработной платы — при страховом стаже 5-8 лет
 • 100% средней заработной платы — страховой стаж более 8 лет

Кроме того, независимо от стажа, оплата больничного (листка нетрудоспособности) в размере 100% средней зарплаты предоставляется женщинам, отнесенным к 1-4 категории пострадавших из-за аварии на ЧАЭС.

Как получить пособие по беременности и родам, если предприятие признано банкротом?

В соответствии со статьей 19 Закона № 1105-XIV право на материальное обеспечение, в частности выплату декретных, имеют застрахованные украинцы, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, которые проживают в Украине. Это право возникает с наступлением страхового случая в период работы, включая испытательный срок и день увольнения.

Если женщине листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами был выдан в период, когда фирма еще работала, его должны оплатить за весь период соответствующего отпуска. В случае ликвидации (реорганизации) предприятия, учреждения, организации материальное обеспечение по страховым случаям, наступившим до их ликвидации (реорганизации), выплачивается застрахованным лицам их правопреемником, а в случае его отсутствия — рабочим органом Фонда по месту осуществления учета ликвидированного компании в качестве страхователя.

Таким образом, если в результате банкротства предприятия женщине не были выплачены декретные, их должен погасить ФСС по ВПТ. Для этого необходимо предоставить листок нетрудоспособности и справку ликвидационной комиссии о полной ликвидации предприятия без правопреемника.

Как платят декретные женщинам, работающим по совместительству?

Женщины, которые помимо основного места работы, работают по трудовому договору на другом предприятии, имеют полное право получить пособие по беременности и родам от обоих работодателей. Данное право регламентировано ч. 1 ст. 30 Закона «О социальном страховании».

Правила выплаты пособия по беременности и родам изложены в пункте 21 Порядка № 1266, где говорится о том, что застрахованному лицу, работающему по совместительству, финансовая помощь предоставляется на основании:

 • копии листка нетрудоспособности, выданного в установленном порядке, заверенного подписью руководителя предприятия и печатью по основному месту работы
 • справки о средней заработной плате по основному месту работы

Пособие по беременности для студентов

Материальная помощь аспирантам, докторантам, клиническим ординаторам, студентам высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений назначается в размере месячной стипендии. Выплаты по беременности оформляются в управлении социальной защиты на основании заявления (по форме, утвержденной Минсоцполитики), справки из лечебно-профилактического учреждения, а также документов, подтверждающих обучение.

Одновременная выплата государственной помощи по беременности и родам и стипендии невозможна. Продолжая обучение, женщина имеет право самостоятельно решить, что она будет получать: пособие либо стипендию. При этом денежная помощь назначается со дня прекращения выплаты по стипендии и оплачивается до окончания декретного отпуска.

Декретные у предпринимателя

Физические лица предприниматели (независимо от системы налогообложения) имеют право на получение материального обеспечения и социальных услуг при условии уплаты ЕСВ. Напомним, что до 1 января 2016 года для получения выплат по больничному листу в связи с беременностью и родами, частным предпринимателям (как на упрощенной, так и на общей системе) необходимо было заключать «добровольные» договора страхования на уплату повышенного единого социального взноса. Т.е., без уплаты ЕСВ по увеличенной ставке, женщины-ФЛП не являлись застрахованными лицами и, соответственно, не имели права на получение больничных в период болезни или в случае ухода в отпуск по беременности и родам.

На сегодняшний день для получения декретных выплат частному предпринимателю достаточно уплачивать единый социальный взнос и не иметь задолженности. Это обусловлено тем, что согласно Постановлению КМУ № 85 от 18.02.2016 года, сумма ЕСВ, выплачиваемая предпринимателями, распределяется между всеми фондами социального страхования. Таким образом, при оплата единого социального взноса физлица-предприниматели имеют право на получение больничных и декретных от ФСС по ВПТ (временной потери трудоспособности).

Как предпринимателю оформить декретные выплаты?

Оформление декретных выплат для частных предпринимателей производится через Фонд соцстрахования по временной нетрудоспособности по месту регистрации. Для этого необходимо подать в ФСС по ВПТ следующий пакет документов:

 • заявление-расчет, форма которого утверждена Постановлением правления Фонда социального страхования № 12 от 19.07.2018 года
 • справку из территориальной фискальной службы (налоговой) об уплате единого взноса или копии квитанций об уплате ЕСВ за расчетный период
 • копию больничного (листка нетрудоспособности)

Предпринимателям, использующим печать, следует ее взять с собой для заверения заявления.

Как ЧП рассчитать сумму помощи по беременности и родам?

Расчет денежных сумм пособия по беременности и родам для предпринимателей производится в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины «Об исчислении среднего дохода для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию». Так, сума декретных выплат в расчете на месяц не должна превышать размера максимальной величины базы начисления ЕСВ и не может быть меньше минимальной зарплаты, установленной на момент наступления страхового случая (ч. 2 ст. 26 ЗУ «О социальном страховании»).

Декретное пособие для безработных

Неработающие мамы (домохозяйки), как и другие социальные группы женщин, имеют право на государственные социальные гарантии, связанные с беременностью и родами. В качестве декретного пособия им будет выплачено 25% от прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения, что в 2020 году составляет:

Размер помощи по беременности и родам 2020
Обратите внимание, что 180 календарных дней при расчете декретных применяются только для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы 1-3 категории. В связи с отменой зоны усиленного радиоэкологического контроля женщины-чернобыльцы 4 категории утратили право на получение льгот и компенсаций. Расчет и выплата пособий для них производится на общих основаниях.

Назначение денежной помощи в связи с беременностью и родами безработным матерям, состоящие на учете в Центре занятости, осуществляется в управлении труда и социальной защиты населения (УТ и СЗН). Сумма декретных выплат безработным в 2020 году составляет 100% минимального пособия по безработице (пп. 3 п. 7 Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми). Согласно Постановления Правления Фонда общеобязательного государственного социального страхование Украины на случай безработицы № 175 от 12.09.2018 года минимальный размер пособия по безработице составляет:

 • 610 гривен — для лиц, указанных в ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
 • 1630 гривен — для лиц, указанных в ч. 1 ст. 22 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
Пример расчета пособия по беременности и родам

Многие женщины хотят заранее знать на какие декретные выплаты в 2020 году они могут рассчитывать, однако калькуляция суммы пособия по беременности и родам довольно сложная. Поэтому, чтобы самостоятельно подсчитать размер финансовой помощи воспользуйтесь инструкцией по расчету пособия по беременности и родам.

Документы для декретных выплат

Процедура оформления помощи по беременности и родам в Украине в 2020 году производится на основании такого перечня документов:

 • заявление матери
 • справка медучреждения
 • копия трудовой книжки
 • копия идентификационного кода
 • копия паспорта (1,2 страницы и прописка)
 • справка ликвидационной комиссии
 • копия трудовой книжки (для неработающих)
 • справка с места службы (для военнослужащих)
 • справка из Центра занятости (для безработных)
 • справка из Пенсионного Фонда (для предпринимателей)
 • справка с места учебы и об отсутствии стипендии на период декретного отпуска

от декретных до помощи одиноким матерям

В 2020 году Государственным бюджетом предусмотрено повышение социальных выплат на детей. 

Какими будут социальные выплаты на детей в 2020 году, а также что изменит принятый в июне закон, внесший изменения в другие нормативные акты. 

Декретные выплаты

Согласно украинскому законодательству право на получение денежной выплаты по беременности и родам в 2020 году имеет каждая беременная женщина. В том числе и несовершеннолетняя. Правда, размер этой выплаты в каждом конкретном случае будет разный. Все зависит от нескольких моментов: учится или работает женщина (частный предприниматель, военнослужащий) или безработная.

Эти выплаты назначаются на весь период декрета. Однако есть определенное условие – необходимо обратиться за помощью не позднее 6 месяцев с окончания декрета. Продолжается отпуск в связи с беременностью и родами 126 дней: из них 70 календарных дней до родов и 56 после. Однако есть несколько исключений. Если женщина беременна не одним ребенком, тогда продолжительность послеродового отпуска увеличивается до 70 дней. Таким образом «декретные» будут начислять за 140 календарных дней. Если речь идет о женщинах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, они могут рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Как вычисляют «декретные»

Назначают помощь по листку нетрудоспособности. Выплачивают деньги по месту работы или службы в размере 100% от средней зарплаты и предоставляется она за весь период декретного отпуска. Размер пособия по беременности и родам предоставляется в полном объеме независимо от количества дней отпуска, которые были фактически использованы до родов. Эта помощь является материальным обеспечением, которое компенсирует потерю зарплаты за период отпуска по беременности и родам.

Сумма декретных выплат зависит от нескольких факторов, в частности, средней зарплаты и количества календарных дней декретного отпуска.

Размер выплат по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа:

 • 50% средней зарплаты – при страховом стаже до 3 лет;
 • 60% средней зарплаты – при страховом стаже 3-5 лет
 • 70% средней зарплаты – при страховом стаже 5-8 лет
 • 100% средней зарплаты – страховой стаж более 8 лет.

Стоит заметить, что независимо от стажа работы оплата больничного в размере 100% от средней зарплаты предоставляется женщинам, которые относятся к 1-4 категории пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Безработные также имеют право на декретные выплаты.

За 126 календарных дней декретного отпуска безработная женщина получит:

 • 01 января до 30 июня 2020 года – 2 207 гривен;
 • 01 июля до 20 ноября 2020 года – 2 307 гривен;
 • 01 декабря до 31 декабря 2020 года – 2 383 гривен.

За 140 календарных дней декретного отпуска безработная женщина получит:

 • 01 января до 30 июня 2020 года – 2 452 гривен;
 • 01 июля до 20 ноября 2020 года – 2 563 гривен;
 • 01 декабря до 31 декабря 2020 года – 2 648 гривен.

За 180 календарных дней декретного отпуска безработная женщина получит:

 • 01 января до 30 июня 2020 года – 3 153 гривен;
 • 01 июля до 20 ноября 2020 года – 3 295 гривен;
 • 01 декабря до 31 декабря 2020 года – 3 405 гривен.

Выплаты при рождении ребенка

В этом году много шума было вокруг помощи при рождении ребенка. Даже ходили слухи, что ее вообще отменят. Такое опасение появилось после прочтения законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Где Минсоцполитики предлагало «отвязать» более 150 выплат от прожиточного минимума. В правительстве планировали ввести адресную программу выплат при рождении, которая предусматривает предоставление помощи тем семьям, чей среднемесячный доход на одного человека не превышает 15% от размера выплат. Фактически это примерно 6 тысяч гривен – поскольку помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен.

Правда, после консультаций с органами государственной власти и экспертами, действующий механизм начисления выплат оставили без изменений.

Таким образом, размер помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Сначала выплачивается 10 320 гривен помощи, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 гривен).

Минимальный размер пособия по беременности и родам незастрахованным женщинам в декабря 2020 года предусмотрено в сумме 2 383,5 гривен (в 2019 году – 2 207, 1 гривен).

Изменится в 2020 году и содержание пакета малыша. Стоимость одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» составит 5 тысяч гривен. Жителям Донецкой области, где этот пакет с начала действия программы не выдавался, предусмотрели компенсацию. Там вместо него роженицы будут получать денежный эквивалент.

Предусмотрено в бюджете 2020 года и возмещения денег на такую государственную услугу как муниципальная няня. Государство будет возмещать расходы по уходу за ребенком до 3 лет в размере 1 779 гривен.

Выплаты одиноким матерям

Поскольку социальные выплаты привязаны к прожиточному минимуму, то в 2020 году вырастет и максимальный размер пособия на детей одиноким матерям. Эту помощь оказывают в размере, который равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев. Правда в начале июня парламент принял закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, которым увеличил размер выплат некоторым категориям населения.

Размер пособия на детей одиноким матерям в 2020 году увеличится:

 • для детей до 6 лет – с 1 779 гривен до 1 921 гривен;
 • для детей с 6 лет до 18 лет – с 2 218 гривен до 2 395 гривен;
 • для детей до 6 лет – с 2 102 гривен до 2 270 гривен;

Пособие на детей над которыми установлена опека или попечительство в 2020 году:
для детей до 6 лет:

 • с 01 января – 3 558 гривен;
 • с 01 июля – 4 647, 5 гривен;
 • с 01 декабря – 4 802, 5 гривен;

для детей с 6 лет до 18 лет:

 • с 01 января – 4 436 гривен;
 • с 01 июля – 5 795 гривен;
 • с 01 декабря – 5 987,5 гривен;

Помощь на детей-сирот, лишенных родительской опеки аналогична той, которая выдается на детей над которыми установлена опека или попечительство в 2020 году.

Социальная помощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, с принятием в июне изменений в закон, будет составлять – 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Таким образом, 0 1 июля пособие на детей до 6 лет с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство составит – 6 506, 5 гривен, а с 01 декабря – 6 723,5 гривен, а от 6 до 18 лет – 8113 гривны, с 01 декабря для этой категории выплаты составят – 8 256,5 гривен.

24tv.ua

Как правильно рассчитать декретные в Украине в 2020 году

В связи с тем, что с 15 декабря 2009 года вступило в силу Постановление КМУ от 08.12.2009 №1332, касающееся, в частности, порядка расчета средней заработной платы для страховых выплат, мы детально рассмотрели вопрос, что же все-таки изменилось в расчете пособия по беременности и родам. Надеемся, эта информация будет полезна как бухгалтерам, у которых работают беременные женщины, так и будущим мамочкам.

Как рассчитать декретные в Украине: изменения в расчете

Самым существенным изменением является то, что после вышеуказанной даты пособие по беременности и родам рассчитывается не за рабочие, а за календарные дни. Другими словами, если сотруднице выдали больничный лист на 126 календарных дней, то и оплатить ей должны все 126 дней.

Исходя из этого, расчет средней заработной платы производится тоже за календарные дни, за минусом календарных дней, неотработанных по уважительным причинам. Таких причин только три – временная нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до трёх лет (или до шестилетнего возраста по медицинскому назначению).

Также в расчет пособия по беременности и родам теперь включаются отпускные. Напомню, что до 15.12.2009 г. в расчет не включались ни больничные, ни отпускные.

Если у работницы нет ни одного отработанного дня в расчетном периоде, то средняя заработная плата за один календарный день определяется делением ее оклада на среднемесячное количество календарных дней — 30,44.

Еще одно изменение касается работниц, которые проработали на предприятии меньше одного календарного месяца. В таком случае, средняя зарплата для расчета пособия рассчитывается из начисленной заработной платы, но:

 • не ниже размера минимальной заработной платы;
 • и не выше размера средней заработной платы по всем видам экономической деятельности в месяце, который предшествует месяцу, в котором наступил страховой случай (по данным Госкомстата).

Стоит прочесть полезные статьи по семейному праву:

Таким образом, дорогие будущие мамочки, вам гарантируется, что если, допустим, вы были приняты на работу 01.10.2010г. с окладом в 2000 грн., проработали там всего 3 дня и ушли в декрет, то вам должны рассчитывать пособие по беременности и родам не по фактически начисленной зарплате, которая составит 272,73 гривен, а исходя из минимальной зарплаты, установленной на момент расчета (в рассматриваемом нами октябре-2010 это 907,00 гривен).

У будущих мамочек появилась возможность самостоятельно выбирать, кто им будет рассчитывать пособие по беременности и родам, если за последние 12 месяцев у них насчитывалось несколько мест работы. Кроме этого, может исчисляться средняя зарплата по нескольким местам работы суммарно за шесть календарных месяцев, в таком случае исчисление средней заработной платы проводится рабочими органами отделений Фонда соцстраха на основании справок о средней зарплате, которые подает будущая мама.

Как рассчитать декретный отпуск на практике

Ситуация 1. Работница принята на работу 01.03.2008 года. Уходит в декрет с 05.08.2010г. по 08.12.2010г.

Месяцы расчетного периода

Календарные дни

(к.д.)

Начисленная зарплата, грн.

Февраль

28

1200,00

Март

31

1200,00

Апрель

30

2200,00

Май

31

3200,00

Июнь

30

4200,00

Июль

31

2140,29

ИТОГО:

181

14140,29

Среднедневная заработная плата = 78,12 грн. (14140,29 грн. /181 к.д.)

Количество календарных дней в период с 05.08.10г. по 08.12.10г. = 126 к.д.

Сумма пособия по беременности и родам = 9843,12 грн. (78,12 грн. * 126 к.д.)

Расчеты компании «Простобанк Консалтинг»

Ситуация 2. Сотрудница принята на работу 01.02.2007 года. В декабре 2008 ушла в декрет, а после – в отпуск по уходу за ребенком до трёх лет. 01.07.2010 года принесла больничный для расчета пособия по беременности и родам уже на второго ребенка. Её оклад на момент наступления страхового случая был 2000 гривен. Базовый месяц для расчета считаем последний месяц работы.

Месяцы расчетного периода

Среднемесячное количество календарных дней

(ср.к.д.)

Начисленная зарплата, грн.

Ноябрь

30,44

2000,00

 

Среднедневная заработная плата = 65,70 грн. (2000,00 грн. /30,44 ср.к.д.)

Количество календарных дней в период с 01.07.10г. по 03.11.10г. = 126 к.д.

Сумма пособия по беременности и родам = 8278,20 грн. (65,70 грн. * 126 к.д.)

Расчеты компании «Простобанк Консалтинг»

Ситуация 3. Будущая мама является физлицом-предпринимателем на упрощенной системе налогообложения. Она каждый месяц платит единый налог 200 гривен, из них 11% государство отчисляет в фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности. С 01.07.2010 года она идет в декрет.

Месяцы расчетного периода

Календарные дни

(к.д.)

Уплаченный единый налог, грн.

Январь

31

200,00

Февраль

28

200,00

Март

31

200,00

Апрель

30

200,00

Май

31

200,00

Июнь

30

200,00

ИТОГО:

181

1200,00

Среднедневная заработная плата = 38,38. (1200,00 грн. *11% /1,9% /181 к.д.)

Количество календарных дней в период с 01.07.10г. по 03.11.10г. = 126 к.д.

Сумма пособия по беременности и родам = 4835,88 грн. (38,38грн. * 126 к.д.)

Расчеты компании «Простобанк Консалтинг»

Декретный отпуск по беременности и родам – 2020 в Украине

Сборник рассматривает все важные аспекты предоставления, оплаты «декретных» отпусков.

Содержание сборника «Декретный отпуск по беременности и родам»:

01. Длительность отпуска

02. Об оплате отпуска (с примерами)

03. Если больничный по беременности выдан во время:

03.1. Другого отпуска

03.2. Другого больничного

03.3. Отпуска пo уходу за ребенком

03.4. Простоя нa предприятии

04. Объединение декретного отпуска с другими отпусками

05. Финансирование работодателей из ФСС на оплату декретных и отчетность

06. Декретные совместительницам

07. Калькулятор расчета декретных онлайн

08. Дополнительно:

08.1. Декретные в учете и отчетности — • Проводки, • ЕСВ (с примером отчета), • НДФЛ и Форма 1ДФ, • В табеле рабочего времени

08.2. Примеры документов, cвязанных с декретными

08.3. Нормативные акты o декретных

08.4. Куда пожаловаться работнице на невыплату декретных

08.5. Особые случаи декретных: • Предпринимателям, • Студентам, • Безработным.

08.6. Заявление на отпуск пo беременности и родам

08.7. О Приказе на отпуск пo беременности и родам

08.8. Адреса pегиональных дирекций Фонда соцстрахования

08.9. Ошибки в больничном листе

08.10. Скачайте справочник «Декретные»

08.11. Видео о декретных

09. Следующие события:

09.1. Отпуск по уходу зa ребенком

09.2. Заполнение Таблицы 5 oтчета по ЕСВ в месяце окончания отпуска по беременности с выходом в отпуск пo уходу за ребенком

09.3. Дополнительный отпуск на детей

09.4. Льготы, гарантии работающим матерям

10. Перед отпуском — Труд беременных женщин

 

01. Длительность отпуска

Уcловия предоставления и длительность выплaты пособия пo беременности и родам определено в cт.25 Закона о сoцстраховании.

B частях первой и втoрой статьи 25 уcтановлено, что пособие пo беременности и родам пpедоставляется застрахованному лицу за вeсь период отпуска в cвязи c беременностью и родами.

Длительность этoго отпуска составляет:

01) 126 календарных дней, тo есть 70 кaлендарных дней до pодов и 56 (в cлучае усложненных родов или pождения двух или бoлeе детей — 70) кaлендарных дней после родов;

02) 180 календарных дней (тo есть 90 — до pодов и 90 — после pодов) женщинам, oтнесенным к 1—3 кaтегорий лиц, кoторые пострадали в pезультате Чернобыльской катастрофы.

03) 56 календарных дней (тo есть 70 календарных днeй в случае одновременного уcыновления двух и больше дeтей, 90 календарных днeй — для женщин, oтнесенных к 1— 3 кaтегорий лиц, которые пoстрадали в результате Чернобыльской кaтастрофы) лицу, которое усыновило pебенка в течение двух мeсяцев со дня его рoждения, указанного в свидетельстве o pождении. Отпуск предоставляется за пeриод со дня усыновления.

Скачайте таблицу с прoдолжительностью отпусков в PDF >>>

C 01.01.2015 oтменены льготы для граждан, oтносящихся к 4-й кaтегории пострадавших вследствие аварии нa ЧАЭС. В cвязи c этим декретный отпуск по беременности и родам тaкой категории лиц предоставляется нa общих основаниях, то eсть продолжительностью 126 кaлендарных дней.

Формально в ст.25 Зaкона o соцстраховании предусмотрено право нa этoт вид отпуска для жeнщин, отнесенных к 4 категории лиц, кoторые пострадали в результате Чeрнобыльской катастрофы. Но эта категория женщин фактически не может воспользоваться этими льготами, потому что с 1 января 2015 гoда в Законе Украины № 791а-ХIІ oт 27.02.91 «О правовом режиме территории, которая испытала радиоактивное загрязнение в результате Чернобыльской катастрофы» отсутствует определение зоны усиленного радиоэкологического кoнтроля (то есть 4 зоны).

 

02. Об оплате отпуска

За пeриод отпуска по беременности и родам зaстрахованному лицу предоставляется пособие пo беременности и родам в фoрме материального обеспечения, компенсирующего пoтерю заработной платы.

Оcобенности назначения и выплаты пособия смотрите на странице Пособие по беременности и родам.

Cумма декретных исчисляется cуммарно и предоставляется застрахованному лицy в полном объеме нeзависимо oт количества дней отпуска, фaктически использованных до родов.

Оcнованием для назначения пособия пo беременности и родам являeтся выданный в установленном пoрядке листок нетрудоспособности. Bыдaется листок нетрудоспособности в cвязи c беременностью и родами пo месту наблюдения зa беременной женщиной сoгласно Инструкции № 455.

Материальное oбеспечение застрахованных лиц в cвязи c потерей зарплаты (дoхода) в рeзультате беременности и родов oсуществляется в соответствии с пoложениями Закона о сoцстраховании и Порядка № 1266.

Пoсле поступления больничного листа принимается соответствующее решение комиссии. Об этом смотрите страницу Решение комиссии о выплате декретных (c пpимером решения). О функционировании этой комиссии читайте на странице Комиссия по социальному страхованию.

Пoрядок начисления и выплаты пoсобия по беременности зaстрахованным лицам имеет много общего с начислением больничных. Но есть некоторые отличия. Подробнее — Расчет декретных (с примерами).

Смотрите подробное видео по этой теме:

Вебинар «Особенности начисления и выплаты пoсoбия по беременности и родам»

Смотрите также: Расчет больничных.

 

03. Если больничный по беременности выдaн вo время другого отпуска, дpугого больничного или простоя

03.1. Совпадает с другим отпуском

Бывают случаи, кoгда декретный отпуск по беременности и родам начинается в период, ежегодного (оcновного или дополнительного) отпуска, oтпуска без сохранения зарплаты, дoполнительного отпуска в связи c учeбой, творческого отпуска.

При тaких обстоятельствах отпуск в cвязи c беременностью и родами пpедоставляется со дня возникновения пpава на такой отпуск.

Пpи этом ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается (согласно cтатье 11 Закона oб отпусках, подробнее — Продление и перенос отпуска >>>).

БОНУС: Скачайте справочник «Отпускные»

 

03.2. Совпадает с другим больничным

Выплата помощи на oсновании кaждого из листков нетрудоспособности oсуществляется в соответствии c тpебованиями Закона о соцстраховании.

Чaстью третьей ст.25 Зaкона о соцстраховании определен порядок начисления бoльничных в случае, кoгда отпуск в связи c бeременностью и родами предоставляется зaстрахованному лицу в период вpеменной нетрудоспособности.

В cлучае предоставления отпуска в пeриод временной нетрудоспособности женщины лиcток нетрудоспособности, в котором укaзанная причина освобождения от рaботы — кoнкретное заболевание женщины, закрывается, a cо дня нaступления отпуска выдается дpугой листок нетрудоспособности, в кoтором причиной освобождения от pаботы укaзывается беременность и роды. Tо есть начисление пособия пo временной нетрудоспособности в этoм случае и пособия пo беременности и родам осуществляется на oсновании отдельных листков нетрудоспособности. Oб оплате обычных больничных смотрите в тематическом сборнике Больничные и больничный лист.

 

03.3. Совпадает с отпуском пo уходу за ребенком

Eсли период отпуска в cвязи c беременностью и родами cовпадает c отпуском для ухода зa ребенком до дoстижения им трехлетнего возраста, сoгласно ст. 25 Закона o соцстраховании декретные выплачиваются независимо от помощи пo уходу за ребенком дo достижения им трехлетнего возраста. Hо отпуск по беременности и родам пpи этом не предоставляется.

Это подтверджено в письмах Минcоцполитики № 175/13/116-11 oт 02.06.2011 и № 70/13/116-12 oт 06.03.2012.

 

03.4. Совпадает с простоем нa предприятии

В ситуациях, кoгда отпуск в связи c бeременностью и родами нaчинается в период простоя пpедприятия не по вине зaстрахованного лица, отпуск в cвязи c беременностью и родами пpедоставляется со дня возникновения пpава на такой отпуск.

 

04. Об объединении декретного отпуска с другими отпусками

Согласно статьи 180 Кoдекса законов о тpуде, в случае пpедоставления отпуска женщине в cвязи c беременностью и родами pаботодатель по заявлению женщины oбязан присоединить к этому отпуску ежегодные оcновной и дополнительный отпуска нeзависимо от длительности pаботы женщины на этoм предприятии (в учреждении, oрганизации) в текущем рабочем гoду.

Дополнительно: Расчет отпускных

 

05. Финансирование работодателей на оплату декретного отпуска

Финансирование Фондом Соцстрахования работодателей для предоставления матeриального обеспечения наемным работникам oсуществляется районными, межрайонными, городскими иcполнительными дирекциями отделений Фонда cогласно Порядку № 12.

Оcнованием для финансирования страхователей pабочими органами отделений Фонда являeтся оформленное по установленному oбразцу заявление-расчет. О его подаче и заполнении читайте на странице Заява-розрахунок на відшкодування декретних (с примером заполнения и бланком).

Заявление содержит инфoрмацию o начисленных застрахованным лицам cуммах материального обеспечения по иx видам. Заявление-расчет пoдается в двух экземплярах. Oдин экземпляр вместе с пpедоставленными застрахованными лицами документами, нa основании которых назначается мaтериальное обеспечение, хранится y cтрахователя, a второй подается в рaбочий орган Фонда соцстрахования.

Органы Фонда осуществляют финaнсирование страхователей-работодателей в тeчение 10 рабочих дней пoсле поступления заявления.

Денежные cредства нa указанные выплаты перечисляются иcключительно из бюджета Фонда нa специально открытый отдельный тeкущий счет работодателя. Страховые cредства, зачисленные нa отдельный счет, могут иcпользоваться исключительно на предоставление мaтериального обеспечения и социальных уcлуг застрахованным лицам. Эти дeнежные средства не мoгут быть направлены на yдовлетворение требований кредиторов, на взыcкание на основании иcполнительных и других документов, пo которым осуществляется взыcкание в соответствии с зaконом.

 

06. Декретный отпуск по беременности и родам coвместительницам

Законодательством предусмотрена вoзможность получения пособия пo беременности и родам тaкже для женщины, которая работает пo совместительству. Для назначения тaкого пособия по месту pаботы по совместительству женщина дoлжна обратиться к своему работодателю. Оcнованием для назначения пособия пo беременности и родам пo совместительству являeтся копия листка нетрудоспособности, зaверенная подписью руководителя и пeчатью по основному месту pаботы, и справка о cредней зарплате с основного мeста работы.

Если застрахованное лицo работает в нескольких мeстах работы по совместительству, тo для назначения пособия пo беременности и родам дoполнительно к перечисленным документам представляются справки о средней зaрплате со всех других мeст работы. Фoрма справки o средней зарплате пpиведена в пpиложении к Порядку № 1266.

Подробнее читайте Декретные и больничные совместителям.

Стало известно, как изменятся детские пособия в 2020 году

2020-01-06 21:30 16347

 

В 2020 году Государственным бюджетом предусмотрено повышение социальных выплат на детей. Стало известно, как они будут меняться в течение года.

Об этом сообщает «24 канал».

Декретные выплаты

В 2020 году право на денежную выплату по беременности и родам имеет право каждая беременная женщина. В том числе декретные начисляют и несовершеннолетним.

В каждом конкретном случае размер будет разный. Все зависит от нескольких моментов: учится или работает женщина (частный предприниматель, военнослужащий) или безработная.

Декретные выплаты назначаются на весь период декрета. Однако есть определенное условие — необходимо обратиться за помощью не позднее 6 месяцев с окончания декрета.

Согласно законодательству Украины, декретный отпуск продолжается 126 дней: из них 70 календарных дней до родов и 56 после. Однако есть несколько исключений.

1. Если женщина беременна не одним ребенком, тогда продолжительность послеродового отпуска увеличивается до 70 дней. Таким образом «декретные» будут начислять за 140 календарных дней.

2. Если речь идет о женщинах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, они могут рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Как вычисляют декретные

Назначают помощь по листку нетрудоспособности. Выплачивают деньги по месту работы или службы в размере 100% от средней зарплаты и предоставляются за весь период декретного отпуска.

Размер пособия по беременности и родам предоставляется в полном объеме независимо от количества дней отпуска, которые были фактически использованы до родов. Эта помощь является материальным обеспечением, компенсирует потерю зарплаты за период отпуска по беременности и родам.

Сумма декретных выплат зависит от нескольких факторов, в частности, средней зарплаты и количества календарных дней декретного отпуска.

Размер выплат по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа:

50% средней зарплаты — при страховом стаже до 3 лет;

60% средней зарплаты — при страховом стаже 3-5 лет;

70% средней зарплаты — при страховом стаже 5-8 лет;

100% средней зарплаты страховой стаж более 8 лет.

Независимо от трудового стажа больничный в размере 100% от средней зарплаты выплачивается женщинам-чернобыльцам 1-4 категории.

Право на декретные выплаты имеют и безработные.

За 126 календарных дней декретного отпуска безработным женщинам начислят:

С 1 января до 30 июня — 2207 грн;

С 1 июля в 20 ноября — 2307 грн;

С 1 декабря до 31 декабря — 2383 грн.

За 140 календарных дней:

С 1 января до 30 июня — 2452 грн;

С 1 июля в 20 ноября — 2563 грн;

С 1 декабря до 31 декабря — 2648 грн.

180 календарных дней:

С 1 января до 30 июня — 3153 грн;

С 1 июля до 30 ноября — 3295 грн;

С 1 декабря до 31 декабря — 3405 грн.

 

Выплаты при рождении малыша

После исследования законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» среди украинцев появились слухи о том, что помощь при рождении ребенка отменят. Связано это с тем, что в Минсоцполитики предложили отвязать выплаты от прожиточного минимума.

Выплату предлагали заменить на адресную помощь при рождении, которая предоставлялась бы тем семьям, в которых средний месячный доход на 1 члена семьи не превышал бы 15%. Фактически сумма помощи составила бы 6 тыс. грн.

После консультаций с органами государственной власти и экспертами, действующий механизм начисления выплат оставили без изменений. Таким образом, размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 грн.

Выплачиваться помощь, как и прежде, будет по частям. Сначала — 10 320 грн, а остаток в течение следующих 3 лет равными частями, то есть по 860 гривен.

 Изменится в 2020 году и содержание пакета малыша. Стоимость одноразовой натуральной помощи составит 5000 грн. Жителям Донецкой области, где этот пакет с начала действия программы не выдавался, предусмотрели компенсацию. Там вместо него роженицы будут получать денежный эквивалент.

Предусмотрено в бюджете 2020 и возмещение денег на такую государственную услугу как муниципальная няня. Государство будет возмещать расходы по уходу за ребенком до 3 лет в размере 1779 грн.

Выплаты одиноким матерям

 

Привязка соцвыплат к прожиточному минимуму гарантирует повышение и размера пособия матерям-одиночкам. Размер помощи рассчитывают, как разницу между прожиточным минимумом для ребенка определенного возраста и среднемесячным доходом семьи на 1 человека за предыдущие пол года.

В 2020 году размер помощи одиноким матерям составит:

до 6 лет — до 1921 грн;

от 6 лет до 18 лет — до 2395 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство в 2020 году:

для детей до 6 лет:

с 01 января — 3558 грн;

с 01 июля — 3718 грн;

с 01 декабря — 3842 грн.

для детей с 6 лет до 18 лет

с 01 января — 4436 грн;

с 01 июля — 4636 грн;

с 01 декабря — 4790 грн;

Помощь на детей-сирот, лишенных родительской опеки будет аналогичной.

Социальная помощь детям до 6 лет с инвалидностью подгруппы А в случае назначения надбавки на уход за ними вырастет до 3159 грн. Для других детей с инвалидностью до 2198 грн.

Помощь детям от 6 до 18 лет с инвалидностью подгруппы А в случае назначения надбавки на уход за ними вырастет до 3633 грн. Для других детей с инвалидностью до 2435 грн.

 

Отпуск по беременности и родам и оплачиваемый — Money Advice Service

Чтобы помочь вам взять отпуск до и после рождения ребенка, вы имеете право на отпуск по беременности и родам и пособие по беременности и родам.

Что такое отпуск по беременности и родам?

Когда вы рожаете, вы имеете право на годичный отпуск по беременности и родам, независимо от того, сколько вы проработали на работе.

Однако, хотя у вас есть право на 52 недели отпуска, вы получите пособие по беременности и родам только для 39 из них, если вы имеете на это право.

Когда он запускается?

Самый ранний срок начала вашего оплачиваемого отпуска по беременности и родам — ​​это 11-я неделя до рождения ребенка.

Если ваш ребенок родился рано, ваш отпуск начинается на следующий день после рождения ребенка.

Вам не обязательно брать 52 недели, на которые вы имеете право, но вы должны взять отпуск как минимум на две недели после рождения ребенка.

Обычный отпуск по беременности и родам, дополнительный отпуск по беременности и родам и общий отпуск по уходу за ребенком

Новые подходящие родители в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии могут использовать общий родительский отпуск.

Ваш декретный отпуск состоит из двух частей:

 • Обычный отпуск по беременности и родам: это первые шесть месяцев или 26 недель. Если вы вернетесь к работе в течение этого периода, у вас есть право вернуться на ту же работу, на которой вы работали до ухода в декретный отпуск.
 • Дополнительный отпуск по беременности и родам: это вторые шесть месяцев, и это влияет на ваши права, когда вы вернетесь на работу. Если вы берете отпуск продолжительностью более шести месяцев, вы имеете право вернуться на ту же работу, если она больше не доступна.В этом случае вам должна быть предоставлена ​​аналогичная работа с такой же оплатой и условиями.

Ваши права на декретный отпуск

Пока вы находитесь в отпуске по беременности и родам, вы по-прежнему имеете право на все права сотрудника, которые вы обычно получаете на работе, например:

 • оплачиваемый отпуск
 • защита от несправедливого увольнения
 • пенсионные выплаты и права в течение периода выплаты установленной законом выплаты по беременности и родам
 • любые другие выплаты работникам (например, абонемент в спортзал, медицинская страховка) на весь период отпуска по беременности и родам.

Что такое установленная законом выплата по беременности и родам?

Обязательная выплата по беременности и родам — ​​это минимальный закон, который ваш работодатель обычно должен платить вам, пока вы находитесь в декретном отпуске.

Вы получите установленное законом пособие по беременности и родам, если вы:

 • в среднем зарабатывают не менее 120 фунтов стерлингов в неделю.
 • проработали на вашего работодателя 26 недель, когда вы достигнете 15-й недели до установленного срока.
Если вы работаете не по найму или не имеете права на получение установленного законом пособия по беременности и родам, вы можете получить пособие по беременности и родам.

Сколько вы получите установленного законом пособия по беременности и родам?

Размер пособия по беременности и родам, которое вы можете изменить во время отпуска по беременности и родам.

По прошествии 39 недель ваш работодатель не должен вам ничего платить.

В этой таблице показано, сколько вы получите на каждом этапе декретного отпуска в 2020/21 налоговом году:

Официальный декретный отпуск Обязательное пособие по беременности и родам
Первые шесть недель 90% от вашего среднего недельного дохода до налогообложения
Следующие 33 недели £ 151.20 в неделю или 90% от вашего среднего недельного заработка (в зависимости от того, что меньше)
Следующие 13 недель Неоплаченный

Это минимальная сумма, которую ваш работодатель должен вам выплатить.

Вы можете получить больше, в зависимости от того, что написано в вашем контракте.

Некоторые работодатели предлагают более щедрое пособие по беременности и родам, чем установленное законом пособие по беременности и родам.

Имейте в виду, что если вы решите не возвращаться к работе через 52 недели, вам, возможно, придется заплатить дополнительно.

Однако остальное вы оставите себе. Так что, даже если вы не уверены, что вернетесь, все равно стоит потребовать.

Если вы хотите узнать, на какой отпуск по беременности и родам вы имеете право, взгляните на свой контракт или поговорите со своим начальником или отделом кадров.

Оплата труда по беременности и родам

Некоторые работодатели могут предложить вам выплату по беременности и родам на рабочем месте, иногда известную как договорная выплата по беременности и родам. Это будет больше, чем установленное законом пособие по беременности и родам.

Если вы не вернетесь на работу после беременности, возможно, вам придется вернуть то, что вам было выплачено сверх установленной законом выплаты по беременности и родам.

Чтобы узнать, на что вы имеете право, вам нужно будет проверить условия вашего найма.

Обязательная выплата по беременности и родам, если вы работаете через агентство

Работники агентства могут получать установленную законом выплату по беременности и родам, если они соответствуют квалификационным условиям. Вы должны:

 • Вы работали в том же агентстве в течение 26 недель, если вы достигли 15-й недели до установленного срока
 • Работа в агентстве полностью или частично за 15 неделю до установленного срока
 • Зарабатывали в среднем не менее 120 фунтов стерлингов в неделю за предыдущие 2 месяца.

Общий отпуск по уходу за ребенком и оплата

Новые подходящие родители могут разделить отпуск по уходу за ребенком продолжительностью до 50 недель и заработную плату за 37 недель со своим партнером.

Если вы имеете право, вы даже можете взять отпуск до трех отдельных блоков вместо того, чтобы брать все сразу.

Вы должны направить своему работодателю обязательное уведомление о завершении отпуска по беременности и родам, чтобы вы или ваш партнер имели право на совместный отпуск по уходу за ребенком.

Вы также должны прекратить выплату пособия по беременности и родам или пособия по беременности и родам, даже если вы не получаете декретный отпуск.

Имеете ли вы право на обязательный общий отпуск по уходу за ребенком?

Чтобы иметь право на общий отпуск по уходу за ребенком, вы должны иметь право на одно из следующих условий:

 • Выплата или отпуск по беременности и родам
 • усыновление с оплатой или отпуском
 • Пособие по беременности и родам

Вы или ваш партнер должны:

 • работали у того же работодателя в течение 26 недель к 15 неделе до рождения ребенка
 • остаться у работодателя во время совместного отпуска по уходу за ребенком

В течение 66 недель до родов другой из вас должен:

 • отработали 26 недель (не обязательно подряд)
 • заработали не менее 390 фунтов стерлингов за 13 из этих недель (не обязательно подряд)

Имеете ли вы право на обязательную общую родительскую оплату?

?

Если вы работаете и усыновляете ребенка, у вас обычно есть право на оплачиваемый отпуск, когда он впервые присоединится к вашей семье.Узнайте больше на нашей странице «Отпуск по усыновлению и оплата».

Вы можете получить установленную законом общую родительскую зарплату, если:

 • вы служащий или рабочий
 • : вы имеете право на получение установленной законом выплаты по беременности и родам, пособия по беременности и родам или установленной законом выплаты при усыновлении, а ваш партнер имеет право на получение установленной законом выплаты для отцов.

Отпуск по беременности и родам и оплачиваемый, если вы работаете не по найму

Если вы работаете не по найму, вы не можете получать установленную законом выплату по беременности и родам. Возможно, вы сможете потребовать пособие по беременности и родам.

Как получить отпуск по беременности и родам и заплатить

Официальный отпуск и оплата по беременности и родам

Чтобы подать заявление об официальном декретном отпуске и выплате, вы должны сообщить своему работодателю, что собираетесь в декретный отпуск и запрашиваете декретный отпуск, по крайней мере, за 15 недель до срока родов.

Если вы усыновляете, сообщите им:

 • в течение семи дней после того, как агентство по усыновлению сообщило вам, что вам подобрали ребенка для отпуска по беременности и родам
 • За 28 дней до начала выплаты пособия по беременности и родам

Для получения пособия по беременности и родам вы должны предоставить работодателю доказательство вашей беременности.

Это может быть:

 • ваш сертификат MATB1
 • письмо от врача или акушерки

Общий отпуск по уходу за ребенком и оплата

Вы должны сообщить своему работодателю, хотите ли вы начать совместный отпуск по уходу за ребенком или оплату.

Ваш партнер должен обратиться к своему работодателю.

В большинстве случаев вы должны уведомить своего работодателя как минимум за восемь недель.

Вы можете скачать анкету на сайте GOV.UK.

Возвращение на работу

Перед тем, как вы отправитесь в декретный отпуск, вы должны сообщить своему работодателю, на какой период вы собираетесь не работать, и предполагаемую дату возвращения.

Многое может случиться, пока вы находитесь в декретном отпуске, и вы имеете право изменить свое решение об окончании декретного отпуска.

Но вы должны уведомить своего работодателя за восемь недель, если хотите вернуться позже или раньше.

Если вы считаете, что ваш работодатель ведет себя несправедливо

Если ваш работодатель не считает, что он должен платить вам пособие по беременности и родам, или вы чувствуете, что он платит неправильную сумму:

 1. выяснить, не является ли то, что происходит, дискриминацией.
 2. поговорите со своим работодателем. Возможно, вам удастся решить эту проблему неофициально. Если вы не знаете, с чего начать, вам может помочь Acas или поговорите со своим представителем, если он у вас есть.
 3. , если вы не можете решить проблему, вы можете подать письменную жалобу.

За дополнительной помощью обращайтесь:

.

ЕИБ предоставил кредит в размере 30 миллионов евро на модернизацию логистической сети национального почтового оператора Украины — Укрпочты

.

Украина модернизирует и оцифровывает почтовую службу Укрпочты: в рамках масштабной модернизации логистической сети национального провайдера почтовых услуг Укрпочта расширит свою инфраструктуру до трех сортировочных узлов, 20 депо и т.п. ИТ-инфраструктура с кредитом в размере 30 миллионов евро от банка ЕС

 • Инвестиции повысят уровень обслуживания и сократят сроки доставки, особенно посылок
 • Кредит включает пакет технической помощи для модернизация логистической сети на Укрпочте

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и АО «Укрпочта», национальный провайдер почтовых услуг Украины, подписали кредит в размере 30 миллионов евро на продолжение модернизации и цифровизации почтовых услуг страны.Заем, подписанный во время саммита ЕС-Украина 22 и , позволит «Укрпочте» начать модернизацию своей логистической сети с тремя новыми сортировочными центрами, 20 почтовыми базами и ИТ-инфраструктурой.

Вице-президент ЕИБ Лиляна Павлова сказала: « Эффективные , доступные и современные почтовые услуги имеют решающее значение для более быстрого и устойчивого долгосрочного экономического развития, поскольку они открывают новые возможности для бизнеса, создают рабочие места и упрощают торговлю. и выгоднее.Совместно с нашими украинскими партнерами ЕИБ будет поддерживать и развитие современной, оцифрованной почтовой инфраструктуры, что принесет пользу людям и предприятиям из Украина. Мы очень гордимся своей неизменной ролью в экономическом и социальном развитии Украины ».

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас прокомментировал: «В то время, когда ключевым моментом является переход к мировым стандартам в отношении логистики и цифровизации, мы рады, что Европейский инвестиционный банк установил партнерские отношения с ключевыми общественными организациями. таких поставщиков услуг, как Укрпочта, чтобы убедиться, что у них есть ресурсы и возможности для предоставления надежных, современных и доступных услуг для всех украинцев.”

С помощью кредита банка ЕС «Укрпочта» спроектирует и развернет новую современную сеть логистики посылок, сократит время доставки и улучшит общее качество почтовых услуг для миллионов украинцев.

Генеральный директор ОАО «Укрпочта» Игорь Смилянский сказал: « В ближайшие несколько лет см. крупнейшая модернизация s ция в истории Укрпочты. Кредит ЕИБ составляет , что составляет , часть крупных инвестиций в почтовую инфраструктуру и является свидетельством того, что Укрпочта является надежным и надежным партнером.Всего в рамках стратегии модернизации логистической сети мы планируем привлечь около 100 млн евро на строительство восьми сортировочных узлов и 62 региональных складов. Эти будут включать займов от ЕИБ и ЕБРР, а также собственные инвестиции компании. Новые логистические центры будут полностью автоматизированы и выведены за пределы города, что значительно ускорит процесс доставки и улучшит связи, а также экологию в городах. C Пропускная способность увеличится с до с трех до четырех раз в от текущего уровня . Также мы предоставим отдельное место для хранения интернет-магазинов. Таким образом, заказы, сделанные вечером, поступят прямо на сортировочную линию, а утром будут в почтовых отделениях получателей. Модернизация почтовой инфраструктуры значительно изменит условия труда сотрудников компании: ручная сортировка уйдет в прошлое, а цифровая обработка процессов привлечет сотрудников на рабочие места с конкурентоспособной заработной платой. .Всего мы планируем создать более 5 000 новых рабочих мест ».

Улучшенная и доступная почтовая служба с сокращенным сроком доставки также улучшит условия для ведения бизнеса в стране (особенно для малых и средних предприятий), создаст инфраструктуру, жизненно важную для более быстрого развития электронной коммерции и доставки фармацевтических препаратов, а также повысит эффективность внутренних и международные цепочки поставок.

Он также укрепит общенациональную инфраструктуру, имеющую решающее значение в случае серьезных чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия COVID-19.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий прокомментировал: « Мы продолжаем создавать качественно новую инфраструктуру в Украине и сотрудничаем в этой сфере с нашими постоянными международными партнерами для реализации масштабных инвестиционных проектов. Подписание данного гарантийного соглашения с Европейским инвестиционным банком даст нам возможность качественно модернизировать существующую логистическую сеть Укрпочты, а именно создать новые сортировочные центры и закупить необходимое современное оборудование для более быстрых и удобных отправок .Несмотря на кризис и карантин, «Укрпочта» продолжает стабильно расти и доказывает, что государственные компании могут быть успешными и современными. Она стала одной из первых госкомпаний, которая начала активно продавать непрофильные активы и направлять полученные средства на модернизацию. Мы продолжим делать все возможное и использовать все возможности для дальнейшего развития и совершенствования национального почтового оператора ».

ЕИБ также предоставил Укрпочте пакет технической помощи и помог в разработке ее инвестиционной программы, что является важным элементом обеспечения доступного финансирования ЕИБ.Техническая помощь включала анализ рынка, разработку бизнес-плана и потребности в инвестициях в новую логистическую сеть.

Справочная информация:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — банк Европейского Союза. Это долгосрочное кредитное учреждение ЕС и единственный банк, принадлежащий странам-членам Европейского Союза и представляющий их интересы. Он предоставляет долгосрочное финансирование для надежных инвестиций, чтобы способствовать достижению целей политики ЕС.ЕИБ тесно сотрудничает с другими учреждениями ЕС для реализации политики ЕС.

Являясь крупнейшим многосторонним заемщиком и кредитором по объему, ЕИБ предоставляет финансирование и экспертные знания для надежных и устойчивых инвестиционных проектов, которые способствуют достижению целей политики ЕС. Более 90% деятельности ЕИБ сосредоточено на Европе , но он также поддерживает внешнюю политику и политику развития ЕС .

ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании мандата ЕС по внешнему кредитованию.Это дает ЕИБ гарантию, покрываемую бюджетом ЕС, для проектов, представляющих значительный интерес для ЕС и его Восточных соседей в областях социальной и экономической инфраструктуры, развития местного частного сектора и действий в области климата.

Министерство инфраструктуры Украины — центральный орган исполнительной власти в сфере транспорта, дорог, почтовой связи и инфраструктуры. Он направлен на формирование и реализацию государственной политики в области воздушного, автомобильного, железнодорожного, морского, речного и городского электрического транспорта, а также по вопросам, связанным с использованием воздушного пространства Украины, систем метрополитена, дорог, почтовых услуг, транспортной безопасности, торговое мореплавание и навигационное / гидрографическое обеспечение судов.

ЗАО «Укрпочта » — назначенный государством поставщик универсальных услуг для почтовых услуг в Украине и лидер на рынке почтовой связи с более чем 200 миллионами доставок в год. Общероссийская филиальная сеть Укрпочты насчитывает более 10 000 постоянных почтовых отделений и около 1 000 мобильных офисов. Учредителем и акционером ОАО «Укрпочта» является украинское государство в лице Министерства инфраструктуры Украины. Логистическая сеть Укрпочты в настоящее время состоит из 32 сортировочных центров, расположенных в центрах городов возле железнодорожных вокзалов, и 53 региональных баз.

.

Сколько стоит SMP и как его рассчитать — The Sun

ЖЕНЩИНЫ и их партнеры могут получить до 39 недель оплачиваемого отпуска по беременности и родам.

Согласно государственным правилам, большинство молодых мам могут получать большую часть заработной платы, пока они не работают по уходу за своими новорожденными.

1

Мамы, работающие по контракту в Великобритании, могут взять отпуск по беременности и родам продолжительностью до 52 недель Фото: Getty Images

Но правила для отцов другие, и они могут повлиять на то, как вы решите сбалансировать уход за своим ребенком, пока ваш партнер работает.

Вот все, что вам нужно знать об установленных законом пособиях по беременности и родам и отцовству.

Какие у меня права на отпуск по беременности и родам в Великобритании?

Все будущие мамы и папы должны знать свои права, когда речь идет о выплате пособия по беременности и родам / отцовству и отпуска, чтобы вы и ваш ребенок не переоделись.

Как будущая мама в Великобритании, вы можете иметь право на официальный отпуск по беременности и родам.

Первые 26 недель известны как обычный отпуск по беременности и родам, а последние 26 недель — как дополнительный отпуск по беременности и родам.

Женщины могут взять отпуск по беременности и родам до одного года. Но они должны пройти минимум две недели после родов или четыре недели, если они работают на фабрике.

Если вы работаете по контракту, вы должны сообщить своему начальнику о дате родов и о том, когда вы хотите начать отпуск по беременности и родам, по крайней мере за 15 недель до того, как вы должны родить.

Если это невозможно, то есть в случаях, когда вы не подозреваете, что беременны, вы должны сообщить им как можно скорее.

Вы можете начать отпуск не раньше, чем за 11 недель до установленного срока.

Ваш отпуск начнется автоматически на следующий день после родов, а также если вы не работаете из-за болезни, связанной с беременностью, в течение четырех недель до установленной даты.

По закону вы должны уведомить своего работодателя за восемь недель, если хотите изменить дату своего возвращения на работу.

Ваши права во время отпуска по беременности и родам

Могут ли вас уволить за нахождение в декретном отпуске? Нет — это классифицируется как дискриминация.

Можно ли быть уволенным во время отпуска по беременности и родам? Да — при условии, что вашему работодателю действительно необходимо сократить штат.

Но работники имеют право на предложение любой подходящей альтернативной работы (если таковая имеется), если они выбраны для сокращения (даже если другие коллеги более подходят для этой роли) во время отпуска по беременности и родам, усыновления или совместного отпуска по уходу за ребенком.

Ваши трудовые права на повышение заработной платы и накопление отпуска защищены во время отпуска по беременности и родам.

Какие у меня права на получение пособия по беременности и родам в Великобритании?

Новые мамы получают установленное законом пособие по беременности и родам (SMP) только в течение 39 недель их 52-недельного отпуска по беременности и родам.

В течение первых шести недель вам будет выплачиваться 90% вашей средней недельной зарплаты до налогообложения.

После этого вам будет выплачиваться только 151,20 фунта стерлингов в неделю или 90% от вашего среднего недельного заработка, если это меньшая сумма.

Если вы возьмете отпуск на весь год, последние 13 недель не будут оплачены.

Вы должны предоставить своему работодателю подтверждение того, что вы беременны, чтобы иметь право на получение SMP, обычно с письмом от вашего врача или акушерки.

Чтобы получить SMP, ваш средний недельный заработок до уплаты налогов и государственного страхования должен быть не меньше нижнего предела заработка.

Чтобы получить SMP, вы должны работать у меня на непрерывный период от 26 недель до 15 недели до недели, когда ваш ребенок должен родиться.

Чтобы помочь вам подсчитать, сколько вы можете получить, у правительства есть калькулятор материнской платы, который поможет вам это вычислить.

Согласно отчету Unicef ​​за 2019 год, который проанализировал самые богатые страны мира и подсчитал, насколько они дружелюбны к семье.

Эстония заняла лучшее место с эквивалентом полной ставки 84 недели — всего 166 недель — а США оказались наихудшими с нулевой неделей FRE.

Великобритания заняла седьмое место из 10 с 12 неделями FRE — всего 39 недель.

Он победил Мексику, Австралию и США.

Что делать, если я фрилансер?

Если вы работаете не по найму или являетесь внештатным работником, вы должны платить взносы по национальному страхованию не менее чем за 13 из 66 недель до того, как ваш ребенок должен получить полную ставку материнского пособия.

Если вы не заплатили достаточно средств государственного страхования, чтобы получить полную ставку (151,20 фунта стерлингов в неделю), вы будете получать 27 фунтов стерлингов в неделю в течение 39 недель.

Вы также должны соответствовать всем другим критериям, чтобы получить сумму.

Каковы мои права на отпуск / оплату по уходу за ребенком в Великобритании?

Папы могут взять отпуск по уходу за ребенком по схеме, называемой совместным отпуском по уходу за ребенком (SPL), если они усыновляют или заводят ребенка.

Не имеет значения, находятся ли родители по-прежнему вместе, если папа заботится о детях.

Мужчины могут брать отпуск по уходу за ребенком по частям, а не все сразу, но его нужно брать в период между рождением ребенка и первым днем ​​рождения или в течение одного года после усыновления.

Они не могут взять отпуск по уходу за ребенком до того, как мать родила, и должны закончиться в течение 56 дней после родов или срока, если ребенок родился рано.

Это также относится к партнерам мам.

Согласно этой схеме, родители могут разделить между собой отпуск продолжительностью до 50 недель и до 37 недель заработной платы.

Ожидается, что мамы будут брать отпуск по беременности и родам до родов, после чего она может отказаться от отпуска по беременности и родам и начать SPL.

Оставшаяся часть отпуска может быть разделена между родителями по своему усмотрению.

В отличие от отпуска по беременности и родам, мужчина должен проработать в одной компании не менее 11 недель до зачатия ребенка и оставаться у своего работодателя, пока он берет SPL.

Папа должен быть работником, чтобы соответствовать требованиям, но мама может быть самозанятым или внештатным работником.

В качестве альтернативы они могут получить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на одну или две недели, который нужно взять сразу.

Установленная законом еженедельная ставка отцовского пособия составляет 151,20 фунта стерлингов, или 90% от вашего среднего недельного заработка, в зависимости от того, что меньше.

Что делать, если вы усыновляете ребенка и хотите уйти?

Правила другие, если вы родители, усыновляющие ребенка.

Чтобы иметь право на совместный отпуск по уходу за ребенком и обязательную совместную родительскую оплату, оба приемных родителя должны разделять ответственность за ребенка и соответствовать критериям работы и заработка.

Если вы оба хотите использовать SPL и ShPP, вы должны:

 • Непрерывно работать у одного и того же работодателя в течение не менее 26 недель к концу той недели, в которую вы были подобраны вместе с ребенком
 • Оставайтесь с тем же работодателем, пока получаете SPL
 • Каждый зарабатывает в среднем не менее 120 фунтов стерлингов в неделю

Если только один родитель хочет принимать SPL и ShPP, указанные выше ограничения остаются для них такими же.

Между тем, их партнер должен был проработать не менее 26 недель в течение 66 недель, когда ребенок был передан под их опеку, и заработал в общей сложности не менее 390 фунтов стерлингов за 13 из 66 недель.

Как долго длится отпуск по усыновлению в Великобритании и сколько вам платят?

Официальный отпуск по усыновлению составляет 52 недели. Он состоит из 26 недель обычного отпуска по усыновлению и 26 недель дополнительного отпуска по усыновлению.

Отпуск по усыновлению может начаться за 14 дней до даты, когда ребенок начнет жить с вами (при усыновлении в Великобритании), когда ребенок прибудет в Великобританию, или в течение 28 дней с этой даты (для усыновления за границей) или дня рождения ребенка или на следующий день (если вы использовали суррогатную мать для рождения ребенка).

Установленное законом вознаграждение за усыновление выплачивается на срок до 39 недель. Еженедельная сумма составляет 90% от вашего среднего недельного заработка в течение первых 6 недель, а затем 151,20 фунтов стерлингов или 90% от вашего среднего недельного заработка (в зависимости от того, что меньше) в течение следующих 33 недель.

TREE-MENDOUS

Половина рождественских елок для людей, которые не могут утруждать себя украшением, вернулись

В СУМКАХ

Aldi шутит, что его кассы быстрее, чем 5G, но клиенты говорят, что это вызывает у них панику

WE’RE PRIMED

Черная пятница против Amazon Prime Day 2020: у какого из них будут лучшие предложения?

Я ЛЮБЛЮ ЭТО

Работники McDonald’s раскрывают секреты сети, в том числе способ приготовления яиц

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОДАРОК ​​

Мартин Льюис советует покупателям НЕ дарить людям подарочные карты в качестве рождественского подарка

КОРЗИНА ДЛЯ КОРЗИНЫ

Подъемник для супермаркетов правила нормирования, как показывают данные, покупатели НЕ БЫЛИ паниковать, покупая

Правительство недавно изменило способ расчета материнской платы, чтобы помочь мамам, которые были взяты в отпуск во время беременности.

После того, как вы выйдете из отпуска по беременности и родам, вы сможете подать заявление на получение налоговой скидки на ребенка.

И родители могут потребовать 2000 фунтов стерлингов в год бесплатно по уходу за детьми до 11 лет.

Видеоблогер по образу жизни Луиза Пентланд отвечает на наши главные вопросы о воспитании детей .

Выплата по безработице в связи с пандемией COVID-19

Введение

COVID-19 Пандемическая безработица (PUP) — это социальная выплата для сотрудников и самозанятых людей, которые потеряли всю работу из-за чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, связанная с COVID-19.

Вы можете подать заявление на выплату, если вам от 18 до 66 лет. Студенты, Подать заявку на выплату могут лица, не являющиеся гражданами ЕЭЗ, и работники, занятые неполный рабочий день.

PUP выплачивается каждый вторник на банковский счет в штате.

Ставка оплаты ПНП изменилась 17 сентября 2020 года — см. «Ставки» ниже. Новая ставка будет переведена на ваш банковский счет во вторник, 22. Сентябрь 2020.

Выплата по безработице в связи с пандемией COVID-19 будет выплачиваться до 1 января. Апрель 2021 года, но новые претенденты будут закрыты в конце 2020 года.

Если вам поставили диагноз COVID-19 или вы были Ваш терапевт сказал самоизолироваться, вы должны подать заявление на COVID-19 усиленный Пособие по болезни.

Вы можете узнать больше о COVID-19 и социальном обеспечении платежи.

Кто может заразиться ЩЕНКОМ COVID-19?

Работники, самозанятые, работники, живущие на прямом обеспечении, студенты и работники, работающие неполный рабочий день, могут подать заявку на получение пособия по безработице, вызванной пандемией COVID-19. Оплата. Работники как из ЕЭЗ, так и из других стран имеют право.

Если вы живете в прямом предоставлении или подаете заявление о международной защите (убежище ищущий) и не проживают в прямом обеспечении, теперь вы можете подать заявку на ПНП.Ваш платеж может быть датирован временем вашего последнего приема на работу, если вы встретите условия оплаты.

Чтобы претендовать на ПНП, вы должны:

Потеряли работу или были уволены из-за COVID-19

или

Будьте самозанятыми, и ваш торговый доход прекратился из-за COVID-19 чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения или ваш доход от торговли упал до такой степени, что вы готовы принять другая полная занятость. Вам не нужно отказываться от регистрации как самозанятого получить оплату.

и

Вы также должны:

 • Быть в возрасте от 18 до 66 лет
 • Живет в Ирландии
 • Работали или занимались индивидуальной трудовой деятельностью в Ирландии не ранее 13 лет. Март 2020
 • Искренне ищите работу
 • Не получает дохода от работы

Вы можете потерять платеж, если:

 • Отказаться в возвращении на работу после увольнения
 • Отказаться от предложения о подходящей работе
 • Отказаться или не принять меры по активации — это может включать обучение, которое поможет вам найти работу

Платы за резервирование

Если у вас есть резерв платеж в связи с пандемией COVID-19, вы имеете право подать заявку на Выплата по безработице при пандемии COVID-19.Это касается как добровольных, так и принудительное резервирование. Если вас временно уволили из-за COVID-19 и позже получите оплату за избыточность, вы имеете право на ПНП, пока вы продолжать соответствовать всем остальным критериям приемлемости. Ваш платеж за резервирование не влияет на ваше право на получение платежа.

Могу ли я получить ЩЕНКА, когда вернусь к учебе?

Если вы студент и получаете ПНП, ваш платеж будет продолжаться до тех пор, пока вы продолжаете соответствовать квалификационным условиям, изложенным выше.

Если вы поступаете на первый год курса, вы можете претендовать на Вернуться к Пособие на образование (BTEA). Подробнее о том, как пройти квалификацию — см. «Назад к пособию на образование и щенку» ниже.

Могу ли я подать повторную заявку, если я перестал требовать свой платеж?

Если вы перестали подавать иски, потому что вернулись на работу, но вас уволили или снова станете безработным из-за COVID-19, вы можете повторно подать заявление на COVID-19 Выплата по безработице при пандемии.

Если вы получали ПНП и перестали подавать заявки, потому что покинули Ирландию, вы можете подать повторную заявку, когда вернетесь.Однако вам могут не заплатить за 14 дней, вы обязаны самоизолироваться по возвращении из-за границы.

Могу ли я поехать в отпуск?

Вы можете отправиться в отпуск на остров Ирландия (включая Северный Ирландия) на срок до 2 недель и получите оплату по возвращении.

Правительство советует что вы не должны выезжать за границу, за исключением важных причин, Например, тяжелая утрата или срочное семейное дело.

Министр заявил в эти правила будут внесены поправки, позволяющие людям получать ЩЕНКИ и выплаты соискателя работы на отпуск за границу на срок до 2 недель в другие страны в Зеленый список правительства COVID-19 и получать оплату возвращение.

Трансграничные работники

Трансграничный или пограничный работник — это любое лицо по найму или индивидуальной трудовой деятельности. кто работает в одной юрисдикции, а живет в другой. Жить в другом юрисдикция означает, что вы возвращаетесь в свою страну каждый день, как правило, или хотя бы раз в неделю. Если приграничный работник потеряет работу, он должен претендовать на пособие по безработице в стране проживания.

Если вы трансграничный работник, проживающий в Ирландии, работал в Северная Ирландия и вы потеряли работу из-за COVID-19 в области общественного здравоохранения в случае чрезвычайной ситуации вы можете потребовать выплаты по безработице в связи с пандемией COVID-19.

рабочих проживающие в Северной Ирландии не могут подать заявку на участие в пандемии COVID-19 Выплата по безработице.

Должен ли я подавать заявление на получение PUP или соискателя работы оплата?

Если вы потеряли работу и у вас есть иждивенцы, вы можете получить более высокую оплату если вы подаете заявление на пособие для ищущего работу (JB) или пособие на работу (JA) вместо PUP. Это потому, что ПНП не платит за иждивенцы. Ваши иждивенцы включают вашего супруга или партнера, а также дети.

Если вы работали случайно и получали оплату от соискателя работы, и вы стали полностью безработным в результате чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, вы можете требовать ЩЕНКА.

Если ваши дни на работе были сокращены, вы не имеете права на получение ПНП. Вы можете подать заявку на:

Вы также можете прочитать о

ЩЕНКИ и другие социальные услуги платежи

Если вы работали и получали одно из следующих социальных пособий выплаты, вы можете сохранить свои социальные выплаты в текущем размере и потребовать выплаты по безработице в связи с пандемией COVID-19 (если вы потеряли работу из-за до COVID-19):

Вернуться к пособию на образование и ПНП

Люди, которые в настоящее время получают ПНП, могут претендовать на Пособие на образование (BTEA).Вам не нужно удовлетворять обычное время лимиты для BTEA. Например, вы можете претендовать на BTEA для прохождения курса 3-го уровня. даже если вы получали ЩЕНКОВ менее 9 месяцев. Вы должны входить первый год вашего курса.

Вам нужно будет перевести на оплату соискателя работы (например, Пособие для соискателя работы), прежде чем вы сможете получить BTEA, и ваша ставка BTEA будет на основе вашего квалификационного платежа.

Щенок и пособие по беременности и родам

Если вы беременны, а у вашего работодателя нет работы и он не может платить вы можете подать заявление на получение выплаты по безработице в связи с пандемией COVID-19.Это относится как при сроке родов в пределах 16 недель, так и при более чем 16 неделях от последний день вашей работы.

Если вы получаете ЩЕНОК, с вами обращаются так, как будто вы работаете, когда вы подать заявку на материнство Польза. Вы подаете заявление на пособие по беременности и родам как обычно. Твой декретный отпуск должен начинаться не позднее, чем за 2 недели до конца недели в котором ваш ребенок должен.

Если вы все еще получаете пособие по безработице в связи с пандемией COVID-19, когда вы вы должны начать отпуск по беременности и родам, вы должны закрыть свое заявление и подать заявление Пособие по беременности и родам.Вам следует попросить своего терапевта заполнить форму MB3 для отправки вместе с заявлением.

Ставка платежа

С 29 июня 2020 года размер выплаты по безработице в связи с пандемией COVID-19 составляет связаны с вашим предыдущим заработком. Вам не нужно связываться с DEASP по поводу ваш заработок. DEASP имеет доступ к этому информация из отдела доходов.

Нет оплаты для взрослых и детей иждивенцев.

С 17 сентября 2020 года выплата по безработице в связи с пандемией COVID-19 недельный тариф:

Средний недельный заработок Персональный тариф
Более 300 евро € 300
200–300 евро € 250
Менее 200 € € 203

Оценка заработной платы сотрудников с 29 июня 2020 г.

Если вы являетесь сотрудником, ваша средняя валовая недельная заработная плата оценивается в два отдельных периода — с января по декабрь 2019 года и с января по Февраль 2020.Используется более высокая цифра.

Например, если ваш средний брутто-недельный заработок в 2019 году составлял 195 евро и 210 евро в 2020 году, будет использоваться цифра 210 евро. Точно так же, если ваш средний валовая недельная прибыль в 2019 году была выше, чем в 2020 году, показатель 2019 года будет используемый.

Оценка заработков от самозанятости с 29 июня 2020 года

Если вы работаете не по найму, ваш средний недельный доход в 2018 г. определитесь со ставкой оплаты. Однако, если вы уже отправили свой 2019 возвращается к комиссарам по доходам и чувствует, что это может иметь значение для ваша ставка, вы можете запросить обзор вашего платежа от DEASP.Чтобы запросить обзор вашего нового Оцените, вы должны написать [email protected]

Изменения с февраля 2021 г.

Ставка выплаты будет снижена в феврале 2021 г., чтобы постепенно в соответствии со стандартной оплатой соискателя работы в размере 203 евро.

С 1 февраля 2021 г. вступают в силу следующие изменения:

 • Ставка оплаты будет снижена с 250 евро до 203 евро для людей, которые ранее зарабатывали от 200 до 300 евро в неделю
 • Ставка оплаты будет снижена с 300 до 250 евро для людей, которые ранее зарабатывали более 300 евро в неделю

Выплата закроется новым заявителям в конце 2020 года.

Выплата по безработице в связи с пандемией COVID-19 завершится 1 апреля 2021 года. Люди для получения оплаты необходимо будет подать заявление на выплату соискателю, если у него не нашел работы к этой дате.

Налог и PRSI

Налог

Выплата по безработице в связи с пандемией COVID-19 подлежит обложению подоходным налогом и USC. в конце года. Однако сумма налога, которую вы должны заплатить зависит от вашего общего дохода в течение года. Вы не будете платить налог, если ваш налоговые обязательства меньше вашего налога кредиты и надбавки.

В январе 2021 года ваша предварительная Отчет на конец года можно будет получить в отделе доходов. Заявление будет покажите свой подоходный налог и USC за 2020 год. В нем будет указано, есть ли у вас недоплачили или переплатили налог за 2020 год. Если вы недоплатили налог, вы банка:

 • Организовать полное или частичное возмещение причитающегося налога с помощью myAccount или
 • Revenue может получить недоплату за счет уменьшения налоговых вычетов на сроком на 4 года, начиная с января 2022 г.

Вам не нужно будет платить проценты по недоплате.

ПРСИ

Будет считаться, что вы заплатили взносы PRSI в том же классе, что и вы платили непосредственно перед увольнением, пока вы получали оплата. Это поможет вам получить право на получение других социальных выплат, таких как в качестве пособия по беременности и родам, а также пособия по усыновлению (удочерению).

Страница отредактирована: 6 октября 2020 г.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *