Кызлар татар исемнэре: Татар мөселман хатын-кыз исемнәре

Содержание

Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — А — «Мәгариф» журналы

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Имя. Имена. Имена для девочек. Исламские имена. Исламские имена для девочек. Современные имена. Красивые имена.
Татарча язылышы һәм генезисы (кайсы тел сүзе булуы) Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Красивые имена для девочек. А Редкие имена. Редкие имена для девочек.
АБЕЛХӘЯТ (г.) Тереклек (мәңгелек) суы; эликсир. АБЕЛЬХАЯТ
АБРУЙ (ф.) Йөз суы, йөз аклыгы; дәрәҗә, ав­торитет. АБРУЙ
АБЫЗБИКӘ (төр.-т.) Абыз (к.) + Бикә (к.). АБЫЗБИКА
АГИЛӘ (г.) Акыллы, зирәк. АГИЛЯ
АДЕЛИНА (бор. герм.) Намуслы, вөҗданлы. АДЕЛИНА
АДИЛӘ (г.) к. Гадилә. АДИЛЯ
АЗАДИЯ (ф.-г.) Азат, ирекле, хөр. АЗАДИЯ
АЗАДӘ (ф.) Юмарт, игелекле. АЗАДА
АЗАЛИЯ (лат.; бот.; неол.) Азалия гөле; эре чәчәкле үсемлек атамасыннан. АЗАЛИЯ
АЗИМӘ (г.) к. Газимә. АЗИМА
АЗИЯ (г.) Дөнья кисәге, Азия материгы. Бо­рынгы ассириялеләр телендәге асу—«чыгыш, көнчыгыш» сүзен­нән. АЗИЯ
АИДА (гр.-г.; неол.) 1. Аид — борынгы грек мифология- сендә җир астындагы шәүлә-өрәк- ләр һәм үлеләр патшалыгы; 2. Га­рәп телендәге файда сүзеннән алын­ган булуы да бар. Бөек итальян композиторы Джузеппе Вердиның шул исемдәге операсы йогынтысын­да таралыш алган яңа исем. АИДА
АЙБАНУ (төр.-т.-ф.) Ай (к) + Бану (к.). Ай кебек бикә,ханым, кәләш. Синонимнары: Камәрбану, Маһибану, Шәһрибану. АЙБАНУ
АЙБИБИ (төр.-т.-ф.) Ай (к.) +Биби (к.).Ай кебек ха­ным. АЙБИБИ
АЙБИКӘ (бол.-т.) 1. Ай (к.) + Бикә (к.).Айлы төндә туган бикә; ай кебек бикә. 2. Леген­дада Ай кызы, Зөһрә кыз. Бу исем мариларга да кергән. Синонимна­ры:Айбану, Камәрбану, Камәрби- кә, Маһибану, Маһибикә. АЙБИКА
АЙБИКӘЧ (бол.-т.) Ай (к.) + бикәч. Ай кебек бикәч. 1539 елгы болгар-татар кабер та­шында урын алган хатын-кыз исеме. АЙБИКАЧ
АЙБӘНАТ (төр.-т.-г.) Ай (к.) + Бәнат (к.).Кызларның ай кебеге; ай кебек сылу, чибәр, күркәме. Синонимы:Маһибәнат. АЙБАНАТ
АЙБҮЛӘК (төр.-т.) Ай бүләк; ай кебек нурлы, якты бүләк (кыз). АЙБУЛЯК
АЙВА (төр.; неол.)
Көньякта үсә торган татлы җимеш айваатамасыннан алынган яңа исем.
АЙВА
АЙГИЗӘ (т.-ф.; неол.) Айга гизә, айга менә. АЙГИЗЯ
АЙГЫНА (т.; неол.) Ай гына, айга тиң. АЙГЫНА
АЙГӨЛ (т.-ф.; неол.) Ай (к.) + гөл.Ай һәм гөл сыйфат­лы; ай гөле. Чаг.:Гөлбәдәр. Сино­нимнары:Камәргөл, Маһигөл. АЙГУЛЬ
АЙГӨЛЕМ (т.-ф.-т.; неол.) Ай гөлем. Иркәләп әйтү. АЙГУЛЕМ
АЙДАРИЯ (төр.-т.-г.) Айдар (к.)исеменә хатын-кыз исемнәре ясаучы -иякушымчасы ялганып ясалган исем. АЙДАРИЯ
АЙДАРСЫЛУ (төр.-т.) Айдар (к.) + Сылу (к.). АЙДАРСЫЛУ
АЙДЫНБИКӘ (6ол,т.) Ай нуры белән коендырылган бикә; ай кебек балкучы бикә. АЙДЫНБИКА
АЙЗАДӘ (төр.-т.-ф.) Ай кебек (кыз) бала. АЙЗАДА
АЙЗИЛӘ (төр.-т.-г.) Ай кебек пакь, керсез, саф. АЙЗИЛЯ
АЙЗИРӘК (т.-ф.; неол.) Ай (к.)+Зирәк (к.).Зирәклегенә сокланырлык (кыз бала). АЙЗИРЯК
АЙЗИФА (т.-ф.) Ай (к.) + 3ифа (к.). Ай кебек сылу, зифа, чибәр. АЙЗИФА
АЙЗӨҺРӘ (т.-г.) 1. Ай (к.) + Зөһрә (к.).2. Леген­дада Ай кызы Зөһрә. АЙЗУХРА
АЙЙОЛДЫЗ (т.; неол.) Ай (к.) + Йолдыз (к.).Ай һәм йолдыз кебек. АЙЮЛДУЗ
АЙКАШ (төр.-т.) Ай (к.) +каш. Яңа ай кебек кыйгач кашлы; ай кашлы. АЙКАШ
АЙЛЫ (төр.-т.) Айлы, ае бар; күч.ай кебек нурлы һәм чибәр. Якутлардагы төрдәше Айты. АЙЛЫ
АЙЛЫБИКӘ (төр.-т.) Айлы (к.) + Бикә (к.).Айлы бикә, ай кебек нурлы һәм чибәр бикә. АЙЛЫБИКА
АЙНАЗ (т.-ф.; неол.) Ай (к.)+Наз (к.). Ай кебек чибәр, сөйкемле һәм назлы; ай кебек нур­лы, якты йөзле наз, төз-зифа буй­лы нәфислек иясе. АЙНАЗ
АЙНАЗА (т.-ф.; неол.) Ай кебек назлы, грацияле. АЙНАЗА
АЙНИСА (т.-г.) Ай кебек хатын, айга охшаш ха­тын. Синонимнары: Камәрниса,Маһиниса, Бәдерниса. АЙНИСА
АЙНУРА (т.-г.; неол.) Ай нуры. АЙНУРА
АЙНУРИЯ (т.-г.; неол.) Ай (к.) + Нурия (к.). АЙНУРИЯ
АЙНӘ (ф.) Көзге; күч. якты, пакь, саф. АЙНА
АЙСАБАХ (төр.-т.-г.) Ай (к.) + Сабах (к.). Айлы иртә, айлы таң. АЙСАБАХ
АЙСАРА (төр.-т.-бор. яһ.-г.) Ай (к.) + Сара (к.). Ай кебек бикә, аксөяк ханым. Синонимы: Маһиса- ра. АЙСАРА
АЙСИМА (төр.-т.-г.) Ай йөзле, ай чырайлы; ай сый­фатлы. АЙСИМА
АЙСИНӘ (т.-ф.) Ай (к.) + Синә (к.). Ай күкрәкле; күч. яхшы күңелле. АЙСИНА
АЙСОЛТАН (төр,т.-г.) Ай (к.) + Солтан (к.). Синонимы: Маһисолтан. АЙСУЛТАН
АЙСУНӘ (төр.-т.-г.) Айга охшаган, айга тиң. АЙСУНА
АЙСУРӘТ (төр.-т.-г.) Ай сурәтле; ай сыйфатлы. АЙСУРАТ
АЙСЫЛУ (бол.-т.) Ай кебек сылу, чибәр, күркәм; ай сылуы, чибәре. Синонимнары: Ка- мәрсылу, Маһисылу. АЙСЫЛУ
АЙСЫҢ ( т.; неол.) Айсың, ай кебексең, айга тиңсең. АЙСЫН
АЙСӨЯР (т.; неол.) Ай сөяр; яктылыкны, матурлыкны яратыр. АЙСИЯР
АЙЧИБӘР (т.) Ай кебек чибәр, матур. АЙЧИБЯР
АЙЧИРӘ (т.-ф.) Ай йөз, йөзе ай кебек; ай йөзле. АЙЧИРА
АЙЧӘЧӘК (төр.-т.) Ай + чәчәк; ай кебек матур чәчәк. АЙЧЕЧЕК
АЙШАТ (т.-ф.) Ай + шат; күч. шатлык китерүче ай; нурлы, якты шат ай. АЙШАТ
АЙШӨҺРӘТ (т.-г.) Ай кебек якты шөһрәт, дан. АЙШУХРАТ
АЙҖАМАЛ (т.-г.) Ай кебек матур, чибәр. Синонимы: Маһиҗамал. АЙДЖАМАЛ
Ак (төр.-т.) Исем компоненты. Татар телендә ак сүзе «пакь, саф, керсез; якты, нурлы; күркәм, гүзәл, асыл; гадел, тугры, намуслы, ышанычлы; изге; яхшы теләк; бәхет, шатлык, сөенеч» һ. б. күчерелмә мәгънәләргә ия. Ак
АКБИБИ (төр.-т.-ф.) Ак (к.) + Биби (к.). Ак, саф, асыл ханым. АКБИБИ
АКБИКӘ (төр.-т.) Ак (к.) + Бикә (к.). Саф, күркәм бикә (ханым). АКБИКА
АКБҮЛӘК (төр.-т.) Ак (к.) + Бүләк (к.). Ак, саф, пакь бүләк. АКБУЛЯК
АККОШ (төр.-т.; зоол.) Ак + кош, аккош. АККУШ
АККЫЗ (төр.-т.) Ак кыз. Матур, чибәр кыз мәгънә­сендә. АККЫЗ
АКСЫЛ (төр.-т.)
Аксыл; аксыл төс-битле.
АКСЫЛ
АКСЫЛУ (төр.-т.) Ак (к.) + Сылу (к.). Ак, изге кү­ңелле сылу. АКСЫЛУ
АКТОЛЫМ (бор. төр.-т.) Ак толым; ак чәч толымлы. АКТУЛУМ
АКЧӘЧӘК (төр.-т.) Ак чәчәк (сафлык, гүзәллек, намус­лылык символы). АКЧЕЧЕК
Ал (төр.-т.) Исем компоненты. Ал; ал төстәге. Ал
АЛБИКӘ (бол.-т.) 1. Ал йөзле бикә. 2. Алгы, тәүге бикә. Гаиләдә беренче булып туган кыз бала. АЛБИКА
АЛГӨЛ (т.-ф.) Ал гөл; ал төстәге гөл-чәчәк; күч. ал гөл-чәчәк кебек чибәр. АЛГУЛЬ
АЛИСӘ (нем.; неол.) 1. Затлы нәселдән. 2. Матур, чи­бәр, нәфис. АЛИСА
АЛИЯ (г.) к. Галия АЛИЯ
АЛКЫН (т.; неол.) Тиз, җәһәт, кызу; алкын, уңган, булган. АЛКЫН
АЛМА (т.) Алма; күч. алма кебек татлы һәм чибәр. Исем компоненты. АЛМА
АЛМАБАНУ (т.-ф.) Алма (к.) + Бану (к.). АЛМАБАНУ
АЛМАБИКӘ (төр.-т.) Алма (к.) + Бикә (к.). Бу исем ма­риларга да кергән. АЛМАБИКА
АЛМАГӨЛ (т.-ф.) Алма (к.) + гөл; алма кебек алсу, чибәр гөл. АЛМАГУЛЬ
АЛМАЗИЯ (гр.-г.) 1. Алмаз (к.) + 3ыя (к.).2. Ал­маз (к.) + ия (к.). АЛМАЗИЯ
АЛСИНӘ (т.-ф.; неол.) Ал + синә (к.). Ал күкрәкле. АЛСИНА
АЛСУ (т.) Алсу йөзле; күч. матур, чибәр. АЛСУ
АЛСУГӨЛ Алсу (к.) +гөл. Алсу төстәге гөл. АЛСУГУЛЬ
АЛСЫЛУ (т.) Ал йөзле сылу, чибәр. АЛСЫЛУ
АЛТАҢ (т.; неол.) Ал + таң. куч. Ал таң кебек алсу, сылу йөзле. АЛТАН
АЛТЫН (бор. төр.-бол.-т.) Алтын (кыйммәтле, затлы металл). Исем компоненты. АЛТЫН
АЛТЫНБИКӘ (төр.-т.) Алтын (к.) + Бикә (к.). Алтын ке­бек кадерле бикә. АЛТЫНБИКА
АЛТЫНГӨЛ (төр.-т.-ф.) Алтын гөл; алтын кебек кадерле гөл (кыз бала). АЛТЫНГУЛЬ
АЛТЫННУР (төр.-т.-г.) Алтын нур; алтын кебек кадерле нур. АЛТЫННУР
АЛТЫНСЫЛУ (төр.-т.) Алтын сылу; алтын кебек кадерле сылу, гүзәл.
АЛТЫНСЫЛУ
АЛТЫНЧӘЧ (бол.-т.) Алтын чәч; алтын төсле сары чәч­ле. Тарихи легендаларда Болгар ханы кызының исеме. Алтынчәч исеме мариларда киң кулланылыш­ка ия (Гордеев). Синонимы: Зәр­бану. АЛТЫНЧЕЧ
АЛЧИРӘ (т.-ф.) Ал чәһрәле, ал йөзле (чибәр). АЛЧИРА
АЛЧӘЧӘК (т.; неол.) Ал чәчәк. АЛЧЕЧЕК
АЛЬБИНА (лат.;неол.) Ак; ак йөзле. АЛЬБИНА
АЛЬМИРА (исп.; неол.) Испаниядәге Алмейра дигән урын атамасыннан (топонимнан) алын­ган исем. Д. в.: Әльмирә. АЛЬМИРА
АЛЬФА (гр.; неол.) 1. Беренче хәреф. 2. Эшнең башы, башлангычы. Төрдәше: Альфина. АЛЬФА
АЛЬФИНА (гр.; неол.) к. Альфа. АЛЬФИНА
АНАРА (ф.) Гранат агачы, гранат (анар) җиме­ше. АНАРА
АНСАРИЯ (г.) Ярдәмчеләр, яраннар, тарафдарлар (күп.). Төрдәше: Әнсария. АНСАРИЯ
АНФИСА (гр.; неол.) Чәчәк атучы. Д. в.: Әнфисә. АНФИСА
АППАК (бол.-кып.-т.) Ап-ак; үтә ак; күч. бик саф, пакь, керсез. АППАК
АРЗУ (ф.) Теләк, омтылыш. Исем компонен­ты. АРЗУ
АРЗУБИКӘ (ф.-төр.-т.) Арзу (к.)+ бикә. Теләп-көтеп алын­ган бикә. АРЗУБИКА
АРЗУГӨЛ (ф.) Арзу (к.) + гөл. Теләп, көтеп алын­ган гөл (кыз бала). АРЗУГУЛЬ
АРСЛАНБИКӘ (төр.-т.) Арслан (к.) + бикә. Ана арыслан. Синонимнары: Ләисә, Хәйдәрия, Әсәдия. АРСЛАНБИКА
АРТЫКБИКӘ (төр.-т.; й. ис.) Артык бикә; гаиләдәге артык (ки­рәксез) кыз бала; Гаиләнен кыз ба­лалар күп булып та, тагын кыз туган төпчек балага кушылган йо­ла исем. АРТЫКБИКА
АРУБИКӘ (бор. төр.-т.) Ару (пакь, саф, таза) бикә. АРУБИКА
АСИЛӘ (г.) Затлы, асыл. АСИЛЯ
АСИЯ (г.) 1. Тынычландыручы, юатучы. 2. Дә­валаучы, табибә (врач). АСИЯ
АСЛИЯ (г.) Төп, асыл, чын. АСЛИЯ
АСЫЛ (г.) Асыл; иң затлы, иң яхшы; күркәм, матур, асыл затлы. Исем компо­ненты. АСЫЛ
АСЫЛБАНУ (г.-ф.) Асыл (күркәм) туташ, ханым. АСЫЛБАНУ
АСЫЛБИКӘ (г.-төр.-т.) Асыл (күркәм) бикә. АСЫЛБИКА
АСЫЛГӨЛ (г.-ф.) Асыл (күркәм) гөл. АСЫЛГУЛЬ
АСЫЛТАШ (г.-т.) Асыл (кыйммәтле) таш (энҗе, зө­бәрҗәт). АСЫЛТАШ
АСЫЛТАҢ (г.-т.) Асыл (күркәм) таң; матур, мәһабәт таң. АСЫЛТАН
АСЫЛЪЯР (г.-ф.) Асыл (күркәм) яр (дус, иптәш). АСЫЛЪЯР
АУСАФ (г.) Сыйфат, билге. АУСАФ
АУСАФКАМАЛ (г.) Камил сыйфатлы; бик әйбәт, бик яхшы. АУСАФКАМАЛ
АФАК (бол.-т.) Ап-ак; керсез, гыйффәтле. АФАК
АФЗАЛИЯ (г.) Иң лаеклы, иң кадерле. Д. в.: Әф- зәлия, Әпзәлия. АФЗАЛИЯ
АФРУЗ (ф.) Яктыртучы, балкытучы. АФРУЗ
АФТАБ (ф.) Кояш; кояш кебек матур кыз бала. Чаг.: Кояш, Көн, Шәмсия, Хөр­шид ~ Хөршидә. АФТАБ
АХАК (төр.-т.; минер.) Агат, асылташ. АХАК
АЧЫЛГӨЛ (бор. төр.-т.; й. ис.) Ачылыр, терелер, сәламәтләнер гөл. Чирләшкә кыз баланың тере­лүен теләп кушылган. АЧИЛЬГУЛЬ

Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — Д — «Мәгариф» журналы

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Женские имена. Татарские имена девочек. Арабские имена. Мусульманские имена. Мусульманские имена девочек. Значение имени.
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Значение имени для ребенка. Происхождение имени. Д Имя. Имена. Имена для девочек. Исламские имена.
ДАГИЯ (г.) 1. Чакыручы, өндәүче. 2. Дога кылучы. ДАГИЯ
ДАИМӘ (г.) Даими; күч. тыныч холыклы. ДАИМА
ДАИРӘ (г.) Түгәрәк; түгәрәк әйләнәсе; боҗра, алка. ДАИРА
ДАМИРА (төр.-т. яки р.; неол.) 1. Тимер; күч. нык. 2. Русча «Да здравствует мир» яки «Даешь мировую революцию» лозунгысын кыскартып әйтү нәтиҗәсендә барлыкка килгән исем. ДАМИРА
ДАНА (ф.) Белемле; укымышлы; галимә. ДАНА
ДАНИЯ (г.) 1. Якын. 2. Данлы. Синонимы: Талия. ДАНИЯ
ДАРИГА (г.) Кызганучы, аяучы. ДАРИГА
ДАЯ (ф.) Бала багучы, караучы. ДАЯ
ДАҺИЯ (ф.) Зирәк, сәләтле; зур акыл иясе. ДАХИЯ
ДИАНА (лат.; неол.) Антик мифологиядәге сунарчылык, пөхтәлек һәм ай алиһәсе. ДИАНА
ДИБАҖӘ (г.) Кереш сүз. куч. Беренче (баш) кыз бала. Д. в.: Дибәҗә. ДИБАЗЯ
ДИБА (ф.) Ефәк. Синонимы: Ефәк. ДИБА
ДИДӘ (ф.) Күз, күз алмасы; күз нуры. ДИДА
Дил (ф.) Күңел, йөрәк, акыл. Исем компоненты. Диль
ДИЛАРИЯ (ф.-г.) к. Диларә. ДИЛАРИЯ
ДИЛАРӘ (ф.) 1. Күңелне сөендерүче чибәр. 2. Яраткан, сөекле яр, туташ, ханым. Төрдәше: Дилария. ДИЛЯРА
ДИЛАРӘМ (ф.-т.) Күнел юанычым; сөеклем. ДИЛЯРАМ
ДИЛБӘР (ф.) 1. Сөекле; күңелне үзенә тартучы. 2. Бик матур, ягымлы, шаян. Төрдәше: Дилбәрия. Исем компоненты. ДИЛЬБАР
ДИЛБӘРБАНУ (ф.) Дилбәр (к.) + Бану (к.). ДИЛЬБАРБАНУ
ДИЛБӘРИЯ (ф.-г.) к. Дилбәр. ДИЛЬБАРИЯ
ДИЛДАРӘ (ф.) Сөекле, күңелне тоткын итүче. Төрдәше: Дилдария. ДИЛЬДАРА
ДИЛДАРИЯ (ф.-г.) к. Дилдарә. ДИЛЬДАРИЯ
ДИЛИЯ (ф.) Күңел кебек, йөрәк кебек. ДИЛИЯ
ДИЛКӘШ (ф.) Күңелне үзенә тартучы. ДИЛЬКАШ
ДИЛНАЗ (ф.) Күңел назы; назлы күңелле. ДИЛЬНАЗ
ДИЛНӘВАЗ (ф.) Күңелгә хуш килүче, нәфис; күңелне тынычландыручы, иркәләүче. ДИЛЬНАВАЗ
ДИЛРОБА (ф.) 1. Күңелне буйсындыручы. 2. Гүзәл, матур, сокландыргыч чибәр. ДИЛЬРОБА
ДИЛФИЗӘ (ф.-г.) Күңел көмеше. Төрдәшләре: Дилфәзә, Дилфүзә. ДИЛЬФИЗА
ДИЛФРУЗ (ф.) 1. Күңелне күтәрүче, шатландыручы. 2. Гашыйк итүче. ДИЛЬФРУЗ
ДИЛФӘР (ф.) Яктыртучы. Ф. в.: Дилфар. ДИЛЬФАР
ДИЛХУШ (ф.) Хуш күңелле; күңелгә хуш килгән. ДИЛЬХУШ
ДИЛШАТ (ф.) Шат күңелле; канәгать. ДИЛЬШАТ
ДИЛӘ (ф.) 1. Күңел, йөрәк, акыл. 2. Диләрә, Диләфрүз исемнәрен кыскартып иркәләп әйтү формасы. ДИЛЯ
ДИЛӘФРҮЗ (ф.) Күңелне сөендерүче; күңел яктырткычы. ДИЛЯФРУЗ
ДИЛҮСӘ (ф.-т.) Күнел үсә; күңелне үстерүче. ДИЛЬЮСА
ДИЛҖҮ (ф.) Сөекле, сөелгән, күңелгә якын булган. ДИЛЬДЖУ
ДИНАРА (г.) Алтын акча (динар). Төрдәше: Динария. ДИНАРА
ДИНАРИЯ (г.) к. Динара. ДИНАРИЯ
ДИНӘ (г.) Динле, инанулы, иманлы. ДИНА
ДУЛКЫН (т.; неол.) Дулкын сүзеннән ясалган яңа исем. Синонимы: Мәүҗә. ДУЛКЫН
ДУЛКЫНИЯ (т.; неол.) Дулкын + -ия (к.). ДУЛКЫНИЯ
ДӘЛИЛӘ (г.) Нигезләү, дәлилләү, исбат итү. ДАЛИЛЯ
ДӘЛИЯ (г.) 1. Георгин гөле. 2. Йөзем тәлгәше. ДАЛИЯ
ДӘМИНӘ (г.) Тәэмин итүче, гарантия бирүче. ДАМИНА
ДӘНИФӘ (г.) Баеп баручы кояш. ДАНИФА
ДӘРИГА (ф.; й. ис.) Үкенечле, аянычлы; аерым тамгалы. Тугач та әнисе үлгән кыз балаларга кушылган. ДАРИГА
ДӘРИДӘ (г.) Тешсез; күч. сабый кыз бала. ДАРИДА
ДӘРИСӘ (г.) Дәрес бирүче, укытучы. ДАРИСА
ДӘРИЯ (ф.) 1. Диңгез. 2. Зур елга. ДАРИЯ
ДӘРУНӘ (ф.) Йөрәк, күңел; йөрәккә, күңелгә бик якын кеше. ДАРУНА
ДӘРҖИЯ (ф.) Җиңеп чыгучы. ДАРЗИЯ
ДӘҮБИКӘ (төр.-т.) Дәү (тәүге, беренче) бикә. ДАУБИКА
ДӘҮЛӘТБИКӘ (г.-төр.-т.) Дәүләт бикә. ДАВЛЕТБИКА
ДӘҮРИЯ (г.) Дәвер, замана кызы. ДАУРИЯ
ДӘҮҖИЯ (т.-г.) Бик дәү, зур яхшылык, сафлык. ДАУДЖИЯ
ДӘҺИНӘ (г.) 1. Иннек, кершән. 2. Майлаучы, буяучы. ДАХИНА
ДӘҺЛИЯ (г.) һиндстанның башкаласы исеменнән. ДАХЛИЯ
ДӨРБАНУ (г.-ф.) Кызның (туташның, ханымның, бикәнең) энҗесе, энҗе кебеге. Синонимы: Энҗебану. ДЮРБАНУ
ДӨРДАНӘ (г.-ф.) Энҗе бөртеге. Синонимнары: Мәрвәрит, Маргарита. ДЮРДАНА
ДӨРКАМАЛ (г.) Камил энҗе. Синонимы: Энҗекамал. Д. в.: Теркамал, Теркамал. ДЮРКАМАЛ
ДӨРЛЕКАМАЛ (г.-т.-г.) Энҗеле камил, һәръягы җитеш, камил энҗе. Төрдәше: Дөркамал (к.). ДЮРЛЕКАМАЛ
ДӨРЛЕМӘРҖӘН (г.-т.-г.) Энҗеле мәрҗән. ДЮРЛЕМАРДЖАН
ДӨРЛЕҖАМАЛ (г.-т.-г.) Энҗеле чибәр, гүзәл. ДЮРЛЕДЖАМАЛ
ДӨРНИСА (г.) Хатын-кызларның энҗе кебеге, энҗесе. Синонимы: Энҗениса. ДЮРНИСА
ДӨРРЕЛБӘНАТ (г.) Кызларның энҗесе, энҗе кебеге. ДЮРРЕЛЬБАНАТ
ДӨРРЕЛБӘРИЯ (г.) Энҗе кебек пакь, кимчелексез. ДЮРРЕЛЬБАРИЯ
ДӨРРИЯ (г.) 1. Энҗе бөртеге. 2. Ачык; балкып торучы. ДЮРРИЯ
ДӨРРӘ (г.) Энҗе. Синонимы: Энҗе. ДЮРРА
ДӨРФӘНДӘ (г.-т.; неол.) Фәндә энҗе, фән энҗесе. Д. в.: Төрфәндә. ДЮРФАНДА
ДӨРҖАМАЛ (г.) Энҗе кебек гүзәл, чибәр, матур. Синонимы: Энҗеҗамал. ДЮРДЖАМАЛ
ДҮШИЗӘ (ф.) Кыз бала, туташ. ДУШИЗА
ДҮШӘМБЕБИКӘ (ф.-төр.-т.; й. ис.) Дүшәмбе (шимбәдән соң икенче көнне) туучы бикә. Ф. в.: Дүшәмбикә. ДУШАМБЕБИКА

Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — Р — «Мәгариф» журналы

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Женские имена. Татарские имена девочек. Арабские имена. Мусульманские имена. Мусульманские имена девочек. Значение имени.
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Значение имени для ребенка. Происхождение имени. Р Имя. Имена. Имена для девочек. Исламские имена.
РАББАНИЯ (бор. яһ.-г.) Аллаһыныкы, Аллаһ биргән (кыз бала). РАББАНИЯ
РАБИГА (г.) 1. Дүртенче; гаиләдә дүртенче кыз бала. 2. Яз фасылы. 3. Умырзая чәчәге. РАБИГА
РАБӘБА (ф.) Лютня (музыка коралы). РАБАБА
РАВИЯ (г.) Риваять сөйләүче, хикәят кылучы. РАВИЯ
РАВИЛӘ (г.) 1. Үсмер, яшь (кыз). 2. Язгы кояш. РАВИЛЯ
РАДА (р.; неол.) Радость («шатлык») сүзеннән ясалган яңа исем. РАДА
РАЗИЯ (г.) 1. Риза булучы, канәгать. 2. Күңелгә ятышлы, сөекле. 3. Сайлап алынган. Мөхәммәт пәйгамбәр кызы Фатыйманың эпитеты. РАЗИЯ
РАЗИКАМАЛ (г.) Рази (к.) + Камал (к.). Камил, тулы ризалык, канәгатьлек. РАЗИКАМАЛ
РАЗИФА (г.) Риза булучы. Төрдәше: Рәзифә. РАЗИФА
РАИЛӘ (г.) Нигез коручы. Төрдәше: Рәилә. РАИЛЯ
РАИХӘ (г.) Хуш ис, аромат. РАИХА
РАКИГА (г.) Киң күңелле. РАКИГА
РАКЫЯ (г.) Үсүче, алга китүче; алдан баручы. РАКИЯ
РАЛИНӘ (шумер.) Ра «кояш» сүзеннән ясалган исем. Төрдәше: Рәлинә. РАЛИНА
РАМИЗӘ (г.) Билге, тамга ясаучы. РАМИЗА
РАМИЛӘ (г.) к. Рамил. РАМИЛЯ
РАНА (г.) Гүзәл, чибәр, сылу. Төрдәше: Ранар. РАНА
РАНАР (г.) к. Рана. РАНАР
РАНИЯ (г.) Гүзәл, чибәр, сылу (кыз). РАНИЯ
РАСИХА (г.) Ныклы, төпле, җитди. Төрдәше: Рәсихә. РАСИХА
РАУЗА (г.) Гөл бакчасы, чәчәклек, җәннәт бакчасы. Исем компоненты. РАУЗА
РАУЗАБАНУ (г.-ф.) Рауза (к.) +Бану (к.). Гөл бакчасы кебек кәләш, ханым, бикә. РАУЗАБАНУ
РАУЗАБИКӘ (г.-төр.-т.) Рауза (к.) + Бикә (к.). Гөл бакчасы кебек бикә, ханым. РАУЗАБИКА
РАУЗАГӨЛ (г.-ф.) Рауза (к.) Г гөл. Гөлбакча гөле. Чаг.: Гөлрауза. РАУЗАГУЛЬ
РАУШАН (ф.) Нур иясе; нур сибүче, нур чәчеп торучы; якты. Төрдәшләре: Раушания, Раушанә, Рушания. РАУШАН
РАУШАНИЯ (ф.) к. Раушан. РАУШАНИЯ
РАУШАНӘ (ф.) к. Раушан. РАУШАНА
РАУШАНЕЛБӘНАТ (ф.-г.) Кызларның нур чәчеп тора торганы, үтә чибәре. РАУШАНЕЛЬБАНАТ
РАФИКА (г.) к. Рәфика. РАФИКА
РАФИЛӘ (г.) Купшы, көяз. РАФИЛЯ
РАФИЯ (г.; бот.) Хөрмә җимеше, пальма агачы. РАФИЯ
РАЯНӘ (г.) Тулы; төз, һәрьяклап тулы үсеш алган. РАЯНА
РАҖИХӘ (г.) Иң кулай. РАДЖИХА
РЕГИНА (лат.; неол.) Патшабикә, патша хатыны. Иркәләп әйтү төре: Рина. РЕГИНА
РЕЗЕДА (фр.; неол.) Резеда чәчәге; зәңгәр чәчәкле, бик хуш исле гөл. Д. в.: Резидә. РЕЗЕДА
РЕНАТА (лат. яки р.; неол.) 1. Латинча ренатус «яңартылган, яңадан туган» сүзеннән ясалган исем. 2. Рус телендәге «революция», «наука», «труд» сүзләреннән ясалган кыскартылма кушма исем. РЕНАТА
РИММА (лат. яки бор. яһ.) 1. Рим шәһәре кызы. 2. Борынгы яһүд телендә «чибәр, һәркемгә дә ошый торган». Төрдәше: Рима. РИММА
РИМЗА (лат.-г.; неол.) Рим (к.) исеменә -за кушымчасы ялганып ясалган хатын-кыз исеме. РИМЗА
РИНА (лат.; неол.) к. Регина. РИНА
РИСАЛӘ (г.) Трактат, фәнни әсәр. РИСАЛЯ
РИТА (лат.; неол.) Энҗе. Маргарита исеменең иркәләп-кечерәйтеп әйтү формасы. к. Мәрвәрит. РИТА
РИФА (нем.; неол.) Мәрҗән утравы; диңгез суы астындагы кыя. Төрдәше: Рифә. РИФА
РОБИНА (инг.; неол.) Роберт (к.) исеменнән ясалган хатын-кыз исеме. РОБИНА
РОВЕНА (инг.; неол.) Нәзек һәм чибәр, сылу, зифа. РОВЕНА
РОДИНА (р.; неол.) Родина («туган ил, ватан»). РОДИНА
РОЗА (лат.; неол.) Роза гөле, гөләп. Исем компоненты. РОЗА
РОЗАГӨЛ (лат.-ф.) Роза гөле, гөләп. РОЗАГУЛЬ
РОЗАЛИЯ (лат.; неол.) 1. Роза (к.) + Лия (к.). 2. Роза чәчәге исеменең бер варианты. РОЗАЛИЯ
РОЗАЛИНА (лат.; неол.) Бик матур, күркәм роза. РОЗАЛИНА
РОКСАНА (лат.; неол.) Якты нур чәчеп торучы, яктыртучы. Александр Македонский хатыны, Бактрия принцессасы исеме. РОКСАНА
РОКЫЯ (г.) 1. Тылсым, сихер. 2. Күңелне үзенә җәлеп итүче, үзенә тартучы. Мөхәммәт пәйгамбәрнең иң чибәр кызының исеме. Төрдәше: Оркыя. РУКИЯ
РОКЫЯБАНУ (г.-ф.) Рокыя (к.) + Бану (к.). РУКИЯБАНУ
РОМИЛӘ (лат.; неол.) Көч, куәт. Борынгы Рим шәһәренә нигез салучы Ромул исеменнән. Төрдәшләре: Рамилә, Рәмилә, Румилә. РОМИЛЯ
РОХСАРА (ф.) Йөз, чырай; яңаклар. РУХСАРА
РОХФАЗА (ф.) Чибәр йөзле хатын-кыз. РУХФАЗА
РУБИНА (лат.; неол.) Кызыл якут, рубин. РУБИНА
РУВИЯ (ф.) Фикерләүче. РУВИЯ
РУЗА (ф.) Көн, көндез. Синонимы: Наһар. РУЗА
РУЗГАРИЯ (ф.) Заман, вакыт (кызы). РУЗГАРИЯ
РУЗИЯ (ф.) Бәхетле; ризыклы. РУЗИЯ
РУЗИГӨЛ (ф.) Бәхетле гөл; ризыклы гөл. РУЗИГУЛЬ
РУЗИДӘ (ф.) Ризык бирүче, туендыручы. РУЗИДА
РУЗИКАМАЛ (ф.-г.) Камил, төгәл бәхетле. РУЗИКАМАЛ
РУЗИНӘ (ф.) һәркөн кирәкле. РУЗИНА
РУЗИҖАМАЛ (ф.-г.) Бәхетле, чибәр, гүзәл. РУЗИДЖАМАЛ
РУЙ (ф.) Йөз, бит. Исем компоненты. РУЙ
РУМИНӘ (г.) Румлы (римлы). РУМИНА
РУМИЯ (г.) Румлы, Рум иленеке. Византия кызы. РУМИЯ
РУФИНӘ (лат.; неол.) Җирән, алтынсыман-саргылт чәчле. РУФИНА
РУФИЯ (лат.; неол.) Алтын төсле чәчле; җирән чәчле. РУФИЯ
РУХАНИЯ (г.) Рухлар, җаннар (күп.). РУХАНИЯ
РУХИЯ (г.) Рухлы, җанлы; диндар. РУХИЯ
РУХСАРА (ф.) Яңаклар, алсу йөзле; гүзәл сурәт. РУХСАРА
РУШАНИЯ (ф.) к. Раушан. РУШАНИЯ
РЫСБИКӘ (бор. төр.-т.) Бәхетле бикә, ханым. Чаг.: Уразбикә. РЫСБИКА
РӘВИЯ (г.) Тулы, мул. РАВИЯ
РӘГЫЙБӘ (г.) Теләк, идеал, хыял; теләп, көтеп алынган; хыял ителгән. РАГИБА
РӘГЫЙНӘ (ф.) Чибәр йөзле, гүзәл, купшы. РАГИНА
РӘГЫЙДӘ (г.) Бай, мул, җитешле. РАГИДА
РӘГЫЯ (г.) 1. Игътибарлы, дикъкатьле. 2. Көтүче кыз (поэзиядә). РАГИЯ
РӘГЪВӘ (г.) Теләк, омтылыш. РАГВА
РӘГЪНӘ (ф.) 1. Гүзәл, чибәр. 2. Роза чәчәге. РАГНА
РӘДИНӘ (г.) Эрләүче, җеп эрләүче. РАДИНА
РӘДИФӘ (г.) Иярүче; төпчек; иярчен (планета). Төрдәше: Рәзифә. РАДИФА
РӘЗИЛӘ (г.) к. Рәзинә. РАЗИЛЯ
РӘЗИНӘ (г.) Тыныч табигатьле, басынкы, сабыр, ышанычлы. Төрдәше: Рәзилә. РАЗИНА
РӘЗИФӘ (г.) к. Разифа. РАЗИФА
РӘИДӘ (г.) Башлап ачучы, пионер. РАИДА
РӘИЛӘ (г.) к. Раилә. РАИЛЯ
РӘИМӘ (г.) Йомшак күнелле. РАИМА
РӘИСӘ (г.) Башлык, җитәкче; председатель (хатын-кыз). РАИСА
РӘИФӘ (г.) 1. Кызганучан, мәрхәмәтле. 2. Билгеле, күренекле. РАИФА
РӘЙХАН (г.) 1. Рәхәтлек, ләззәт. 2. Рәйхан гөле (зәңгәр чәчәкле, хуш исле гөл, базилик). РАЙХАН
РӘЙХАНӘ (г.) к. Рәйхан. РАЙХАНА
РӘЙХАНГӨЛ (г.-ф.) Рәйхан гөле. Чаг.: Гөлрәйхан. РАЙХАНГУЛЬ
РӘКИЯ (г.) Табынучы, хөрмәт итүче. РАКИЯ
РӘКЫЙБӘ (г.) Күзәтеп, карап, тикшереп торучы. РАКИБА
РӘКЫЙГА (г.) Юка, нечкә, нәзек. РАКИГА
РӘКЫЙМӘ (г.) Болын, тугай. РАКИМА
РӘЛИНӘ (шумер.) к. Ралина. РАЛИНА
РӘМЗИЛӘ (г.) к. Рәмзия. РАМЗИЛЯ
РӘМЗИЯ (г.) Билге, тамга, символ. Чаг.: Нишан. РАМЗИЯ
РӘМИЗӘ (г.) Үрнәк күрсәтүче. Төрдәше: Рәмүзә. РАМИЗА
РӘМЗӘ (г.) Билге, тамга, символ, ишарә. РАМЗА
РӘМИЛӘ (г.) Тылсымлы, тылсым иясе. РАМИЛЯ
РӘМИЯ (г.) Ук атучы, укчы. РАМИЯ
РӘМҮЗӘ (г.) Үрнәк, өлге. РАМУЗА
РӘНИЯ (ф.) Рәна чәчәге, гөле. РАНИЯ
РӘСИДӘ (ф.) Җитлеккән, балигъ булган, өлгергән. РАСИДА
РӘСИЛӘ (г.) Илче, вәкил (хатын-кыз). РАСИЛЯ
РӘСИМӘ (г.) 1. Гадәт-йола. 2. Тиз атлаучы. 3. Рәсем ясаучы, бизәүче. РАСИМА
РӘСИФӘ (г.) Нык, таза. РАСИФА
РӘСИХӘ (г.) к. Расиха. РАСИХА
РӘСМИЯ (г.) Рәсми, официаль. РАСМИЯ
РӘСҮЛӘ (г.) Илче, хәбәр китерүче. РАСУЛЯ
РӘФИГА (г.) Югары, күтәренке; атказанган. РАФИГА
РӘФИДӘ (г.) Булышчы, ярдәм итүче. РАФИДА
РӘФИКА (г.) 1. Иптәш, дус, юлдаш. 2. Йомшак күңелле. РАФИКА
РӘФИСӘ (г.) Билгеле, күренекле. Төрдәше: Рафисә. РАФИСА
РӘФИЯ (г.) Югары дәрәҗәле; яхшы билгеле. РАФИЯ
РӘФКЫЯ (г.) Мәрхәмәтле, шәфкатьле. РАФКИЯ
РӘФӘГА (г.) Югары дәрәҗә. РАФАГА
РӘХИЛӘ (яһ.-г.) Сарык; күч. китәсе кыз, кәләш. РАХИЛЯ
РӘХИМӘ (г.) Мәрхәмәтле, рәхим-шәфкатьле; рәхимле. Исем компоненты. РАХИМА
РӘХИМӘБАНУ (г.-ф.) Рәхимә (к.) + Бану (к.). Рәхим-шәфкатьле бикә, ханым, кәләш. РАХИМАБАНУ
РӘХИМӘБИКӘ (г.-төр.-т.) Рәхимә (к.) + Бикә (к.). Рәхим-шәфкатьле бикә, ханым. РАХИМАБИКА
РӘХИЯ (г.) Муллык, иркенлек. РАХИЯ
РӘХШАНӘ (ф.) Якты, ялтыраучы, нурлы. РАХШАНА
РӘШИДӘ (г.) Туры (дөрес) юлдан баручы; дөрес юлда торучы. РАШИДА
РӘҮДИЯ (г.) Эзләүче. РАУДИЯ
РӘҮФӘ (г.) 1. Бик мәрхәмәтле, игелекле; кайгыны уртаклашучы. 2. Яратучы. РАУФА
РӘҖИЯ (г.) Үтенүче; өмет итүче. РАДЖИЯ
РӘҖИБӘ (г.) Рәҗәп (к.) исеменнән ясалган хатын-кыз исеме. РАДЖИБА
РӘҖИЛӘ (г.) Җәяүле, җәяү йөрүче. РАДЖИЛЯ
РӘҖИХӘ (г.) Иң яхшы, иң өстен; иң күркәм. РАДЖИХА
РӘҖӘПБАНУ (г.-ф.) Рәҗәп аенда (һиҗри елның җиденче аенда) туган кыз, кәләш, ханым. РАДЖАПБАНУ
РӘҖӘПГӨЛ (г.-ф.) Рәҗәп аенда туган гөл (гүзәл). РАДЖАПГУЛЬ
РӘҖӘПСОЛТАН (г.) Рәҗәп (к.) + Солтан (к.). Бу исем Татарстанның Зеленодол районы Мулла Иле авылы зиратына 1493 елда куелган кабер ташында бар. РАДЖАПСУЛТАН
РӘҺИНӘ (г.) Закладка салынган. РАХИНА

Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — Ә — «Мәгариф» журналы

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Женские имена. Татарские имена девочек. Арабские имена. Мусульманские имена. Мусульманские имена девочек. Значение имени.
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Значение имени для ребенка. Происхождение имени. Ә Имя. Имена. Имена для девочек.
ӘГЪДӘЛИЯ (г.) Иң гадел, иң тугры. АГДАЛИЯ
ӘГЪЗАМИЯ (г.) Иң бөек, иң югары дәрәҗәле. Синонимы: Әгъзәмә. АГЗАМИЯ
ӘГЪЗАМӘ (г.) Иң бөек, иң югары дәрәҗәле. Синонимы: Әгъзәмия. АГЗАМА
ӘГЪЗИЯ (г.) Ризыклар (күп.). АГЗИЯ
ӘГЪЛИ (г.) Бик кадерле, бик яхшы; бик матур, бик асыл. Төрдәше: Әгълия. АГЛИ
ӘГЪЛИЯ (г.) к. Әгъли. АГЛИЯ
ӘГЪНИЯ (г.) Байлар, бай кешеләр (күп.). АГНИЯ
ӘГЪСАРИЯ (г.) Гасырлар (күп.). АГСАРИЯ
ӘГЪҖИБӘ (г.) Гаҗәпнең гаҗәбе, таң калырлык. АГДЖИБА
ӘДВИЯ (г.) Дәвалар (күп.). АДВИЯ
ӘДИБӘ (г.) 1. Әдәпле, әдәпкә өндәүче. 2. Әдибә, язучы хатын-кыз. АДИБА
ӘДГЫЯ (г.) Ялварулар, үтенүләр, догалар (күп.). АДГИЯ
ӘДҺӘМИЯ (г.) 1. Кара тутлы. 2. Куе бакча, карурман. АДГАМИЯ
ӘЗИРӘ (г.) Әзер булып торучы, әзер. АЗИРА
ӘЗКИЯ (г.) Зирәкләр (күп.). АЗКИЯ
ӘЗМИНӘ (г.) Заманнар (күп.). АЗМИНА
ӘЗӘЛИЯ (г.) Мәңгелек, бетмәс-төкәнмәс. АЗАЛИЯ
ӘЗҺӘРИЯ (г.) 1. Ай йөзле; бик матур, чибәр. 2. Чәчәкле. АЗХАРИЯ
ӘЙЗАНИЯ (г.) Тагын да, янәдән, янә. АЙЗАНИЯ
ӘЙЛҮЛӘ (г.; й. ис.). Сентябрь; сентябрь аенда туучы (кыз) бала. АЙЛУЛЯ
ӘЙСӘРӘ (г.) Җиңелрәк, кулайрак. АЙСАРА
ӘКБӘРИЯ (г.) Иң бөек, иң зур. АКБАРИЯ
ӘКРӘМБАНУ (г.-ф.) Бик затлы кыз (туташ, ханым, бикә). АКРАМБАНУ
ӘКРӘМБИКӘ (г.-төр.-т.) Бик затлы, бик күркәм бикә, иң юмарт бикә. АКРАМБИКА
ӘКРӘМНИСА (г.) Хатыннарның иң юмарты, бик затлысы, бик күркәме. АКРАМНИСА
ӘКРӘМӘ (г.) Иң юмарт, кешене бик хөрмәтләүчән; бик затлы, бик күркәм. АКРАМА
ӘКСӘРИЯ (г.) Иң күп, иң тулы. АКСАРИЯ
ӘКЪДӘСӘ (г.) Иң изге. АКДАСА
ӘКЪЛИМӘ (г.; миф.; дини) Аң, акыл, интеллект. Адәм пәйгамбәр кызының исеме. АКЛИМА
ӘКЪФАЛИЯ (г.; й. ис.) Йозаклар, бикләр (күп.). Кыз баланың үлемен йозакларга теләп кушылган йола исем. АКФАЛИЯ
ӘЛГЫЯ (г.) Үзгәрүче, алмашынучы; икенче төскә керүче. АЛЬГИЯ
ӘЛЗӘМИЯ (г.) Иң кирәкле. АЛЬЗАМИЯ
ӘЛИФӘ (г.) 1. Кулга ияләшкән, дус, иптәш. 2. Гарәп әлифбасында беренче хәреф исеме; куч. гаиләдә беренче кыз бала. АЛИФА
ӘЛСИНӘ (г.) Телләр (күп.). АЛЬСИНА
ӘЛФИЗӘ (г.) Билгеле, танылган көмеш. Д. в.: Әлфисә. АЛЬФИЗА
ӘЛФИНУР (г.) 1. Дуслык нуры (Кусимова). 2. Мен нурлы; куч. бик күркәм, үтә чибәр. АЛЬФИНУР
ӘЛФИНАЗ (г.-ф.) Мең наз (иясе). АЛЬФИНАЗ
ӘЛФИНӘ (г.) Мең яшәр, мең асыллы. АЛЬФИНА
ӘЛФИРӘ (г.) Артыклык, өстенлек. Д. в.: Әлфәрә, Әлфрия. АЛЬФИРА
ӘЛФИРУЗ (г.-ф.) Билгеле, танылган бәхетле. АЛЬФИРУЗ
ӘЛФИЯ (г.) 1. Мең яшәр. 2. Мең юллык шигъри әсәр (поэма). 3. Тәүге. АЛЬФИЯ
ӘЛФРҮЗӘ (г.-ф.) Танылган нур чәчүче, яктыртучы. АЛЬФРУЗА
ӘЛФӘҺИМӘ (г.) Танылган, билгеле Фәһимә (к.). Д. в.: Әлфәймә, Әлфәмә. АЛЬФАГИМА
ӘЛҮСӘ (бор. герм.; неол.) Борынгы герман телендәге Аделаида — «затлы халәт, нәсел» исеменең русча иркәләп әйтү формасы Алисаның татарча җирле әйтелеше. АЛЮСА
ӘМИЛӘ (г.) Эшче, хезмәтче. АМИЛЯ
ӘМИНӘ (г.) 1. Ышанычлы, тугры. 2. Тыныч табигатьле. 3. Хәвеф-хәтәрсез урындагы. Мөхәммәт пәйгамбәр әнисенең исеме. АМИНА
ӘМИРА (г.) Боеручы, әмер бирүче; принцесса. Төрдәше: Әмирә. АМИРА
ӘНВӘР (г.) Бик нурлы, бик якты. Төрдәшләре: Әнвәрия, Әнвәрә. Исем компоненты. АНВАР
ӘНВӘРБАНУ (г.-ф.) Кызнын бик нурлысы, бик яктысы. АНВАРБАНУ
ӘНВӘРБИКӘ (г.-төр.-т.) Бикәнең бик нурлысы, бик яктысы. АНВАРБИКА
ӘНВӘРГӨЛ (г.-ф.) Бик якты, нурлы гөл (чибәр). АНВАРГУЛЬ
ӘНВӘРИЯ (г.) к. Әнвәр. АНВАРИЯ
ӘНВӘРӘ (г.) к. Әнвәр. АНВАРА
ӘНГАМӘ (г.) 1. Нигъмәт. 2. Ләззәт, рәхәтлек. АНГАМА
ӘНГИЗӘ (ф.) Куптаручы. АНГИЗА
ӘНДАЗӘ (ф.) Дәрәҗә, чама, үлчәү. АНДАЗА
ӘНДӘРИЯ (г.) Бик сирәк, бик затлы әйбер. АНДАРИЯ
ӘНДӘСӘ (г.) Дус, иптәш. АНДАСА
ӘНДҮЗӘ (ф.) Казганучы; туплаучы. АНДУЗА
ӘНЗИМӘ (г.) Тәртипкә салучы, тәртип урнаштыручы. АНЗИМА
ӘНЗИФӘ (г.) Мин пакь. АНЗИФА
ӘНЗИЯ (г.) Мин яктымын, нурлымын. АНЗИЯ
ӘНИРӘ (г.) Мин яктыртам. АНИРА
ӘНИСӘ (г.) Якын иптәш, дус, ахирәт. АНИСА
ӘННҮРӘ (г.) Гарәпләрдә кызларга хөрмәт белән мөрәҗәгать итү сүзе («туташ» мәгънәсендә). АННУРА
ӘНСАРИЯ (г.) Нур, яктылык, аклык. к. Ансария. АНСАРИЯ
ӘНСАФӘ (г.) Гадел, саф; вөҗданлы, намуслы. АНСАФА
ӘНФӘСӘ (г.) Бик матур, бик нәфис. АНФАСА
ӘНҮЗӘ (ф.) к. Һәнүзә. АНУЗА
ӘНҖӘМИЯ (г.; й. ис.) Ахыргы, азаккы; йомгак, нәтиҗә. Төпчек кыз балага кушыла торган йола исем. АНДЖАМИЯ
ӘНҖҮДӘ (г.) Мин ярдәм итәм. АНДЖУДА
ӘПИПӘ (г.) к. Гафифә. АПИПА
ӘСАЛ (г.) Бал; күч. татлы (кыз). Ф. в.: Әсәл. Исем компоненты. АСАЛ
ӘСАЛБАНУ (г.-ф.) Баллы (татлы) кыз, кәләш, бикә, ханым. АСАЛБАНУ
ӘСАЛБИКӘ (г.-төр.-т.) Баллы (татлы) бикә, ханым. АСАЛБИКА
ӘСАЛГӨЛ (г.-төр.-т.) Баллы (татлы) гөл (гүзәл). АСАЛГУЛЬ
ӘСАЛИЯ (г.) Бал, баллы. Ф. в.: Әсәлия. АСАЛИЯ
ӘСГАДИЯ (г.) Иң бәхетле. Д. в. Әсхәдия. АСГАДИЯ
ӘСГАТЬКАМАЛ (г.) Иң бәхетле камиллек иясе. АСГАТКАМАЛ
ӘСГАТЬҖАМАЛ (г.) Иң бәхетле чибәр, гүзәл. АСГАТДЖАМАЛ
ӘСИМӘ (г.) Яклаучы. АСИМА
ӘСИФӘ (г.) Давыл, өермә, ком бураны. АСИФА
ӘСЛӘМИЯ (г.) Иң сәламәт, иң дөрес. АСЛАМИЯ
ӘСМА (г.) Бик югары, бик өстен, бөек. Исем компоненты. АСМА
ӘСМАБАНУ (г.-ф.) Кызның (туташның, ханымның, бикәнең) бик өстене. АСМАБАНУ
ӘСМАБИКӘ (г.-төр.-т.) Бикәнең бик өстене. АСМАБИКА
ӘСМАБӘНАТ (г.) Кызларның бик өстене. АСМАБАНАТ
ӘСМАГӨЛ (г.-ф.) Гөлнең (чибәрнең) бик өстене. Чаг.: Гөләсма. АСМАГУЛЬ
ӘСМАНУР (г.) Нурның бик өстене, бөеге. Чаг.: Нуриәсма. АСМАНУР
ӘСНӘ (г.) Бик якты нур. АСНА
ӘСРАРИЯ (г.) Хикмәтле серләр (күп.). АСРАРИЯ
ӘСФИРӘ (г.) 1. Сары (тес). 2. Кайгыртучы, борчылучы. АСФИРА
ӘСФИЯ (г.) Эчкерсез дус, ихласи дус. АСФИЯ
ӘСХИЯ (г.) Юмартлар (күп.). АСХИЯ
ӘСХӘПБАНУ (г.-ф.) Иң якын дус кыз (туташ, ханым, бикә). АСХАПБАНУ
ӘСХӘПБИКӘ (г.-төр.-т.) Иң якын дус бикә. АСХАПБИКА
ӘСХӘПКАМАЛ (г.) Камил иң якын дус. АСХАПКАМАЛ
ӘСХӘПҖАМАЛ (г.) Иң якын дус чибәр, гүзәл. АСХАПДЖАМАЛ
ӘСӘДИЯ (г.) 1. Ана арыслан. 2. һиҗри ел буенча җиденче ай исеме. Синонимнары: Арсланбикә, Ләйсә, Хәйдәрия. АСАДИЯ
ӘФКАРИЯ (г.) Фикерләр (күп.). АФКАРИЯ
ӘФРУЗӘ (ф.) Яктыртучы, нурландыручы. АФРУЗА
ӘХМӘДИЯ (г.) Мактаулы, данлы. АХМАДИЯ
ӘХСӘНӘ (г.) Иң күркәм, иң чибәр, иң матур. АХСАНА
ӘХТӘРИЯ (г.) 1. Йолдыз. 2. Йолдызларга карап язмышны билгеләү, астрология. АХТАРИЯ
ӘШИРӘ (г.) к. Әшүрә. АШИРА
ӘШРӘФ (г.) Иң хөрмәтле, зур дәрәҗәле; иң затлы. Исем компоненты. АШРАФ
ӘШРӘФБАНУ (г.-ф.) Кызның (туташның, ханымның, бикәнең) иң хөрмәтлесе, иң затлысы. АШРАФБАНУ
ӘШРӘФБИКӘ (г.-төр.-т.) Бикәнең иң хөрмәтлесе, иң затлысы. АШРАФБИКА
ӘШРӘФКАМАЛ (г.) Камиллекнең иң югары дәрәҗәсе. АШРАФКАМАЛ
ӘШРӘФНИСА (г.) Хатыннарның иң хөрмәтлесе, иң затлысы. АШРАФНИСА
ӘШРӘФҖАМАЛ (г.) Чибәрнең иң хөрмәтлесе, иң затлысы. АШРАФДЖАМАЛ
ӘШРӘФҖИҺАН (г.-ф.) Җиһанның иң хөрмәтлесе, иң затлысы. АШРАФДЖИХАН
ӘШҮРӘ (г.) Гарәпләрдәге мөхәррәм аеның унынчы көне — дини бәйрәм гашура («ун») сүзеннән ясалган исем. Төрдәше: Әширә. АШУРА
ӘҮЗӘХӘ (г.) Бик ачык, аермачык. Д. в.: Аузаха. АУЗАХА
ӘҮЛАДИЯ (г.) Балалар, нәселләр (күп.). АУЛАДИЯ
ӘҮҖӘ (г.) Иң атаклы, иң асыл. АУДЖА
Әҗме (г.) Бик матур, бик күркәм. Исем компоненты. Аджме
ӘҖМЕБИКӘ (г.-төр.-т.) Бикәнең бик матуры, бик күркәме. АДЖМЕБИКА
ӘҖМЕГӨЛ (г.-ф.) Гөлнең (чибәрнең) бик матуры, бик күркәме. АДЖМЕГУЛЬ
ӘҖМЕНУР (г.) Нурның (гүзәлнең) бик матуры, бик күркәме. АДЖМЕНУР
ӘҺЛИКАМАЛ (г.) Камиллек иясе. АГЛИКАМАЛ
ӘҺЛИНУР (г.) Нур иясе. АГЛИНУР
ӘҺЛИЯ (г.) Ия, хуҗа. АГЛИЯ
ӘҺЛИҖАМАЛ (г.) Гүзәллек иясе. АГЛИДЖАМАЛ
ӘҺЛИҖИҺАН (г.-ф.) Җиһан бәндәсе; дөньяныкы. АГЛИДЖИХАН

Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — К — «Мәгариф» журналы

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Женские имена. Татарские имена девочек. Арабские имена. Мусульманские имена. Мусульманские имена девочек. Значение имени.
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Значение имени для ребенка. Происхождение имени. К Имя. Имена. Имена для девочек. Исламские имена.
КАВИЯ (г.) Көчле, куәтле, киң кодрәтле. КАВИЯ
КАДБАНУ (ф.) Бикә, хуҗа хатын. КАДБАНУ
КАДЕР (г.) Кадер; дәрәҗә-хөрмәт, бәя. Исем компоненты. КАДЕР
КАДЕРБАНУ (г.-ф.) Кадерле кыз (бикә). КАДЕРБАНУ
КАДЕРБИКӘ (г.-төр.-т.) Кадерле бикә, ханым. КАДЕРБИКА
КАДЕРБӘНАТ (г.) Кызларның кадерлесе. КАДЕРБАНАТ
КАДЕРЛЕ (г.-т.) Кадерле, кадер-хөрмәтле. КАДЕРЛИ
КАДЕРНИСА (г.) Кадерле хатын. КАДЕРНИСА
КАДИМӘ (г.) Иске, борынгы, кадими. КАДИМА
КАДРИЯ (г.) Кадерле; кадер-хөрмәткә лаек. КАДРИЯ
КАДРИҖИҺАН (г.-ф.) Җиһанның кадерлесе. КАДРИДЖИХАН
КАДЫЙРӘ (г.) Кодрәтле, һәр нәрсәгә көче җитүче, булдыра алучы. КАДИРА
КАИЛӘ (г.) Әйтүче, сөйләүче. КАИЛЯ
КАИМӘ (г.) 1. Терәк, багана, таяныч. 2. Аяк өстендә басып торучы, аягүрә торучы. КАИМА
КАЛБИКАМАЛ (г.) Камил йөрәк, күңел, җан (кеше). КАЛБИКАМАЛ
КАЛБИКӘ (ф.-төр.-т.) Миңле (бәхетле) бикә. Синонимы: Миңлебикә. КАЛБИКА
КАЛБИНУР (г.) Нурлы күңел, җан. КАЛБИНУР
КАЛБИҖАМАЛ (г.) Чибәр, күркәм күңел, җан. КАЛБИДЖАМАЛ
КАЛЗӨҺРӘ (г.) Миңле (бәхетле) Зөһрә (к.). КАЛЗУХРА
КАЛЧӘР (ф.) Миңле йөз. Синонимнары: Миңлейөз, Миңлеруй. КАЛЧАР
КАЛӘМКАШ (г.-төр.-т.) Каләм каш; нечкә, кара каләм кашлы. КАЛЯМКАШ
КАМАЛИЯ (г.) Камал (к.) + -ия. һәрьяклап җитеш, кимчелексез, камил. КАМАЛИЯ
КАМИЛӘ (г.) Камил, кимчелексез, һәрьяктан җитешкән. КАМИЛЯ
КАМЫШБИКӘ (төр.-т.; бот.) Камыш кебек төз, сылу бикә. КАМЫШБИКА
КАМӘР (г.) Ай. Синонимнары: Бәдәр, Маһи. Исем компоненты. КАМАР
КАМӘРБАНУ (г.-ф.) Камәр (к.) +Бану (к.). Ай кебек чибәр кыз (бикә). Синонимнары: Айбану, Маһибану, Шәһрибану. КАМАРБАНУ
КАМӘРБИКӘ (г.-төр.-т.) Камәр (к.) + Бикә (к.). Ай кебек чибәр бикә. Синонимнары: Айбикә, Камәрбикә, Маһибикә. КАМАРБИКА
КАМӘРГӨЛ (г.-ф.) Камәр (к.) + гөл. Ай кебек чибәр, матур гөл. Синонимнары: Айгөл, Маһигөл. КАМАРГУЛЬ
КАМӘРИЯ (г.) Ай, айлы; күч. ай кебек нурлы, якты, чибәр. КАМАРИЯ
КАМӘРНИСА (г.) Хатыннарның ай кебек чибәре. Синонимнары: Айниса, Маһиниса, Бәдерниса. КАМАРНИСА
КАМӘРНУР (г.) Ай нуры. Синонимнары: Айнур, Маһинур. КАМАРНУР
КАМӘРСЫЛУ (г.-төр.-т.) Ай сылу; ай кебек сылу. Синонимнары: Айсылу, Маһисылу. КАМАРСЫЛУ
КАРАКАШ (төр.-т.; й. ис.) Кара кашлы. КАРАКАШ
КАРАКАШСЫЛУ (төр.-т.) Кара кашлы сылу. КАРАКАШСЫЛУ
КАРАКҮЗ (төр.-т.; й. ис.) Кара күз; кара күзле кыз бала. КАРАКЮЗ
КАРАСЫЛУ (төр.-т.) Кара сылу, кара төс-битле сылу. КАРАСЫЛУ
КАРАЧӘЧ (бор. төр.-т.) Кара чәчле (кыз). КАРАЧЕЧ
КАРИБӘ (г.) Якын; кардәш, туган кеше. КАРИБА
КАРЛЫГАЧ (т.; зоол.) Карлыгач. Исем компоненты. КАРЛЫГАЧ
КАРЛЫГАЧБАНУ (т.-ф.) Карлыгач (к.) + Бану (к.). КАРЛЫГАЧБАНУ
КАРЛЫГАЧСЫЛУ (төр.-т.) Карлыгач (к.) +Сылу (к.). КАРЛЫГАЧСЫЛУ
КАСИРӘ (г.) Кыска, кечкенә. КАСИРА
КАСЫЙМӘ (г.) Бүлүче, өләшүче; уртаклашучы. КАСИМА
КАТИБӘ (г.) Язучы, сәркәтип. КАТИБА
КАТИФӘ (г.) Хәтфә, бәрхет, плюш. Синонимы: Хәтфә. Төрдәше: Катыйфә. КАТИФА
КАФИЛӘ (г.) Кәрван; колонна. КАФИЛЯ
КАФИЯ (г.) 1. Рифма. 2. Сүз уйнату, каламбур. КАФИЯ
КАҺИРӘ (г.; топ.) Көрәштә җиңеп чыгучы. Д. в.: Каирә. КАХИРА
КАҺРУБА (ф.) Гәрәбә, янтарь. КАХРУБА
КЕШБИКӘ (бор. төр.-т.; тар.) Кеш (соболь) + бикә; күч. кыйммәтле бикә. Касыйм татарларының XVII йөздә язылган «Кишбикә бикәч» васыятьнамәсендә сакланган. Д. в.: Кишбикә. КЕШБИКА
КИБАРӘ (г.) 1. Олылар, зурлар, бөекләр. 2. Мөһим, җитди, бөек. КИБАРА
КИБРИЯ (г.) Горурлык; бөеклек, тәкәбберлек. КИБРИЯ
КИНҖӘ (төр.-т.) Төпчек бала: төпчек кыз. Исем компоненты. Д. в.: Кинчә, Кинтә. КИНЗЯ
КИНҖӘБАНУ (т.-ф.) Төпчек кыз, кече кыз. КИНЗЯБАНУ
КИНҖӘБИКӘ (төр.-т.) Төпчек бикә. КИНЗЯБИКА
КИНҖӘГӨЛ (төр.-т.-ф.) Төпчек гөл, төпчек гүзәл. КИНЗЯГУЛЬ
КИНҖӘНУР (төр.-т.-г.) Төпчек нур (кыз бала). КИНЗЯНУР
КИНҖӘСЫЛУ (төр.-т.) Төпчек сылу. КИНЗЯСЫЛУ
КИРАМӘ (г.) Юмарт, киң күңелле; затлы. КИРАМА
КИФАЯ (г.) 1. Җитәрлек, җитешле. 2. Сәләт; булдыклылык. КИФАЯ
КЛАРА (лат.-нем.; неол.) Якты, ачык, чиста, саф. КЛАРА
КОРБАНБИКӘ (г.-төр.-т.) Үз-үзен фида кылучы бикә. КУРБАНБИКА
КОРБАНГҮЗӘЛ (г.-т.) Үз-үзен фида кылучы гүзәл. КУРБАНГУЗЕЛЬ
КОРБАНСЫЛУ (г.-т.) Үз-үзен фида кылучы сылу. КУРБАНСЫЛУ
КОТДУСИЯ (г.) Иң изге, иң пакь. КУТДУСИЯ
КОТДУСӘ (г.) Изге, иң изге, бик изге. КУТДУСА
КОТЛЫБАНУ (төр.-т.-ф.) Бәхетле кыз. КУТЛЫБАНУ
КОТЛЫБИКӘ (төр.-т.) Бәхетле бикә. КУТЛЫБИКА
КОТЛЫНИСА (төр.-т.-г.) Бәхетле хатын. КУТЛЫНИСА
КОТЛЫСОЛТАН (төр.-т.-г.) Бәхетле Солтан (к.). КУТЛЫСУЛТАН
КОЯШ (төр.-т.) Кояш; күч. яктылык, биеклек, игелеклек. Чаг.: Афтаб, Көн, Хөршидә, Шәмсия. Исем компоненты. КУЯШ
КОЯШБИКӘ (төр.-т.) Кояш (к.) + Бикә (к.). Синонимнары: Көнбикә, Хөршидәбикә, Шәмсебикә. КУЯШБИКА
КОЯШҖИҺАН (төр.-т.-ф.) Җиһан кояшы. Синонимы: Шәмсеҗиһан. КУ ЯШДЖИХАН
КУНАКБИКӘ (төр.-т.) Кунак бикә. КУНАКБИКА
КЫНА (т.; бот.) Кына, кына гөле. КЫНА
КӘБИРӘ (г.) Зур, олы, бөек; мөһим. КАБИРА
КӘБИСӘ (г.; й. ис.) Кәбисә елны 29-февраль көнне туган кыз балага кушыла торган йола исем. КАБИСА
КӘДБАНУ (ф.) Хуҗа хатын, бикә. КАДБАНУ
КӘЛИМӘ (г.) 1. Матур сүз. 2. Әңгәмәдәш, гәптәш. КАЛИМА
КӘЛЯМГӨЛ (г.-ф.) Сүз чәчәге; күч. оста итеп сөйли белүче гөл (гүзәл). Д. в.: Хәләмгөл. КАЛЯМГУЛЬ
КӘЛЯМЗӘ (г.-ф.) 1.Алтын сүз. 2. Сүзендә торучы. КАЛЯМЗА
КӘМРӘН (ф.) Теләгенә ирешкән, рәхәт күрүче. КАМРЯН
КӘНДИЛӘ (г.) Яктылык чишмәсе; кандил, люстра. Синонимнары: Сираҗия, Шәм-гыя. КАНДИЛЯ
КӘНҖЕЛБӘНАТ (ф.-г.) Кызларның кыйммәтлесе. КАНЗИЛЬБАНАТ
КӘНҖЕЛГАЯН (ф.-г.) Ачык күренеп торган хәзинә. КАНЗИЛЬГАЯН
КӘНҖИЯ (ф.) Хәзинә; күч. яңа гына җитлеккән яшь кыз. КАНЗИЯ
КӘРАМӘ (г.) Юмартлык; изгелек. КАРАМЯ
КӘРАМНИСА (г.) Юмарт, мәрхәмәтле хатын. КАРАМНИСА
КӘРИМӘ (г.) 1. Юмарт, рәхимле. 2. Хөрмәтле, кадерле, газиз, асыл зат. Исем компоненты. КАРИМА
КӘРИМӘБАНУ (г.-ф.) Кәримә (к.) + Бану (к.). КАРИМАБАНУ
КӘРИМӘБИКӘ (г.-төр.-т.) Кәримә (к.) + Бикә (к.). КАРИМАБИКА
КӘСИРӘ (г.) Мул, күп, еш. КАСИРА
КӘСИФӘ (г.) 1. Куе, тыгыз; 2. Юан, калын. КАСИФА
КӘТИБӘ (г.) Язучы, язып баручы. Д. в.: Кәтифә. КАТИБЯ
КӘФИЛӘ (г.) Өстенә җаваплылык алучы; тәрбияче, опекун. КАФИЛЯ
КӘШФЕРУЙ (г.-ф.) Йөзне ачу; ачык йөзле. КАШФЕРУЙ
КӘШИФӘ (г.) Яңалык ачучы, уйлап табучы; ачылган, табылган. КАШИФА
КӘШФИЯ (г.) Уйлап табылган, яңа ачылган. КАШФИЯ
КӘҮСӘР (г.; дини) 1. Әлкәүсәр —җәннәт чишмәсенең исеме. 2. Мул, тулы. Кәүсәр исеме Татарстанның Тау ягында кыз балаларга гына кушыла, Әгерҗе якларында ир балага да бирелә. КАУСАР
КӘҮСӘРИЯ (г.) Кәүсәр (к.) + -ия. КАУСАРИЯ
КӨБРА (г.) Иң бөек, иң зур дәрәҗәле, мәртәбәле. КАБРА
КӨМЕШ (төр.-т.) Көмеш, затлы, кыйммәтле металл. Эчке рухи сафлык, пакьлек, гөнаһсызлык символы. Исем компоненты. КУМУШ
КӨМЕШБИКӘ (төр.-т.) Көмеш + бикә. КУМУШБИКА
КӨМЕШНУР (төр.-т.) Көмеш + нур. КУМУШНУР
КӨМЕШСЫЛУ (төр.-т.) Көмеш + сылу. КУМУШСЫЛУ
КӨНБИКӘ (бор. төр.-т.) Көн (кояш) + бикә. КУНЬБИКА
КӨННУР (бор. төр.-т.-г.) Көн (кояш) нуры. КУНЬНУР
КӨНСЫЛУ (бор. төр.-т.) Көн (кояш) кебек сылу. КУНЬСЫЛУ
КӨНҖАМАЛ (бор. төр.-т.-г.) Көн (кояш) кебек чибәр, гүзәл. КУНЬДЖАМАЛ
КӨСӘБИКӘ (бор. төр.-т.) Көсәп, (көтеп) алынган бикә. КУСЯБИКА
КҮРКӘМ (төр.-т.) Күркәм, күрекле, затлы. КУРКЯМ
КҮРЕКЛЕБИКӘ (бол.-т.) Күрекле бикә. Татарстанның Әтнә районы Иске Мәңгәр авылы зиратында XVI гасырда куелган болгар-татар кабер ташына язылган хатын-кыз исеме. КУРЕКЛЕБИКА
КҮРЕКЛЕБӘНАТ (бол.-т.-г.) Кызларның күреклесе. КУРЕКЛЕБАНАТ
КҮЧБИКӘ (бор. төр.-т.) Күч (нәсел-ыру) бикәсе; күчнең баш, хуҗа хатын-кызы; күч анасы. КУЧБИКА

Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — З — «Мәгариф» журналы

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Женские имена. Татарские имена девочек. Арабские имена. Мусульманские имена. Мусульманские имена девочек. Значение имени.
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Значение имени для ребенка. Происхождение имени. З Имя. Имена. Имена для девочек. Исламские имена.
ЗАИРӘ (г.) 1. Күрешергә килүче, зиярәт итүче. 2. Кунак хатын-кыз. ЗАИРА
ЗАКИРӘ (г.) Искә алучы, зекер әйтүче. ЗАКИРА
ЗАЛИКА (г.) Оста телле, телгә оста; үткен, җор телле. ЗАЛИКА
ЗАЛИЯ (г.) Ак чәчле кыз. Төрдәшләре: Зәлия, Зәллә. ЗАЛИЯ
ЗАМИРӘ (г.) 1. Вөҗдан, намус. 2. Акыл, фикер; серлелек. ЗАМИРА
ЗАМФИРА (гр.; неол.) Сапфир (асылташның бер төре). Төрдәшләре: Зимфира, Земфира. ЗАМФИРА
ЗАРЕМА (р.; неол.) «За революцию мира» сүзләреннән ясалган кыскартылма кушма яңа исем. ЗАРЕМА
ЗАРИГА (г.) Игенче, иген игүче. ЗАРИГА
ЗАРИМА (г.) Ялкынландыручы; яндыручы-көйдерүче. ЗАРИМА
ЗАРИФА (г.) Матур, чибәр, зәвыклы. ЗАРИФА
ЗАРУРА (г.) Кирәкле, тиешле, зарур. ЗАРУРА
ЗАРЯ (р.; неол.) Таң. ЗАРЯ
ЗАТИЯ (г.) 1. Зат, шәхес. 2. Нигез, үзлек. ЗАТИЯ
ЗАҺИДӘ (г.) Изге, тәкъва; тыйнак, суфый, аскет. Исем компоненты. ЗАГИДА
ЗАҺИДӘБАНУ (г.-ф.) Заһидә (к.) + Бану (к.). ЗАГИДАБАНУ
ЗАҺИДӘБИКӘ (г.-төр.-т.) Заһидә (к.) + Бикә (к.). ЗАГИДАБИКА
ЗАҺИРӘ (г.) 1. Ачык булучы. 2. Чәчәк атучы; бик матур. ЗАГИРА
ЗАҺИРӘБАНУ (г.-ф.) Заһирә (к.) + Бану (к.). ЗАГИРАБАНУ
ЗЕМФИРА (гр.; неол.) к. Замфира. ЗЕМФИРА
ЗИАДӘ (г.) Алдынгылык, өстенлек. ЗИАДА
ЗИАФӘТ (г.) Кунакчыллык, ачык йөзлелек. ЗИАФАТ
ЗИДӘ (г.) Үрләү, үсәр; үсәчәк (кыз). ЗИДА
ЗИЛИЯ (г.) Шәфкатьле, миһербанлы. ЗИЛИЯ
ЗИЛӘ (г.) 1. Миһербанлы, шәфкатьле. 2. Таза-саф, пакь, керсез. Исем компоненты. ЗИЛЯ
ЗИЛӘЙЛӘ (г.) Төнге чәчәк, төн гөле. ЗИЛЯЙЛА
ЗИЛӘЙЛҮК (г.-бол.-т.) Зилә (к.) исемен иркәләп әйтү формасы. Борынгы болгар-татар халык көе исеме. ЗИЛЯЙЛУК
ЗИНИРА (г.) Нурлы, нур сибүче. ЗИНИРА
ЗИННУРА (г.) Нурлы, нур-бизәк. ЗИННУРА
ЗИННӘТ (г.) Бизәк, затлы әйбер, зиннәт. ЗИННАТ
ЗИННӘТБАНУ (г.-ф.) Бизәлгән, зиннәтләнгән кыз; куч. матур, чибәр кыз. ЗИННАТБАНУ
ЗИННӘТБИКӘ (г.-төр.-т.) Зиннәт (я.) + Бикә (к.). ЗИННАТБИКА
ЗИРӘК (ф.) Зирәк, үткен акыллы, зиһенле. Исем компоненты. ЗИРЯК
ЗИРӘКБАНУ (ф.) Зирәк кыз. ЗИРЯКБАНУ
ЗИФА (ф.) Чибәр, сылу, зифа, күркәм, гүзәл, зиннәтле. Исем компоненты. ЗИФА
ЗИФАБАНУ (ф.) Зифа, сылу, күркәм кыз. ЗИФАБАНУ
ЗИФАБИКӘ (ф.-төр.-т.) Зифа, сылу, күркәм бикә. ЗИФАБИКА
ЗИФАГӨЛ (ф.) Зифа (сылу, чибәр) гөл. ЗИФАГУЛЬ
ЗИФАНУР (ф.-г.) Зифа (к.) + нур; нурлы зифа. ЗИФАНУР
ЗИФАСЫЛУ (ф.-төр.-т.) Зифа (я.) + Сылу (к.). Гүзәлләрнең гүзәле. ЗИФАСЫЛУ
ЗИЯДӘ (г.) Ишәю, арту, күбәю, үсү. ЗИЯДА
ЗИҺЕНИ (г.) Зиһенле, аңлы. ЗИХЕНИ
ЗИҺЕНИКАМАЛ (г.) Камил, тулы зиһенле. ЗИХЕНИКАМАЛ
ЗИҺЕНИЯ (г.) Зиһенле, фикерле, акыл иясе. ЗИХЕНИЯ
ЗОХА (г.) Төш алды вакыты; көннең беренче яртысы. ЗУХА
ЗУНАРА (г.-ф.) Анар (гранат) агачы иясе. ЗУНАРА
ЗЫЯКАМАЛ (г.) Зыя (к.) + Камал (к.). Камил яктылык, балкыш. ЗИЯКАМАЛ
ЗЫЯФӘ (г.) Кунакчыл, ачык күңелле. ЗИЯФА
ЗӘБИБӘ (г.) Йөзем, йөзем җимеше. ЗАБИБА
ЗӘБИДӘ (г.) Сайлап алынган асыл зат. ЗАБИДА
ЗӘБИРӘ (г.) Көчле, куәтле; ныклы. ЗАБИРА
ЗӘБИХӘ (г.) Корбанлык (мал). ЗАБИХА
ЗӘВИЛӘ (г.) 1. Төшлек сызыгы (меридиан). 2. Көннең кичке ягы. ЗАВИЛЯ
ЗӘВИЯ (г.) Бүлмә; өй почмагы; куч. өй тынычлыгы. Ц. в.: Завия. ЗАВИЯ
ЗӘВКЫЯ (г.) к. Зәүкыя. ЗАВКИЯ
ЗӘВӘР (г.) Бизәк. Исем компоненты. ЗАВАР
ЗӘВӘРБАНУ (г.-ф.) Зәвәр (к.) + Бану (к.). ЗАВАРБАНУ
ЗӘГЪФРАН (г.; бот.) 1. Шафран үләне. 2. Якут (асылташ). Төрдәше: Зәгафуран. ЗАГФРАН
ЗӘЙНЕЛГАЯН (г.) Зәйнел (к.) + Гаян (к.). Ап-ачык бизәк. ЗАЙНЕЛЬГАЯН
ЗӘЙНЕГӨЛ (г.-ф.) Бизәлгән гөл. ЗАЙНИГУЛЬ
ЗӘЙНИЯ (г.) Бизәкле, бизәкләп торучы; күркәм, матур. ЗАЙНИЯ
ЗӘЙНӘ (г.) Бизәк. Синонимы: Бизәк. ЗАЙНА
ЗӘЙНӘП (г.) 1. Тулы гәүдәле; таза. 2. Кәккүк. Исем компоненты. ЗАЙНАП
ЗӘЙНӘПБДНУ (г.-ф.) Тулы,таза бикә (кыз). ЗАЙНАПБАНУ
ЗӘЙНӘПБИКӘ (г.-төр.-т.) Тулы,таза бикә. ЗАЙНАПБИКА
ЗӘЙНӘПСАРА (г.) Зәйнәп (к.) + Сара (к.). ЗАЙНАПСАРА
ЗӘЙСИНӘ (г.-ф.) Бизәкле күкрәк. ЗАЙСИНА
ЗӘЙСЫЛУ (г.-төр.-т.) Зиннәтле, бизәлгән сылу. ЗАЙСЫЛУ
ЗӘЙТҮНГӨЛ (г.-ф.) Зәйтүн гөле; мәңге яшел гөл. ЗАЙТУНГУЛЬ
ЗӘЙТҮНӘ (г.) Зәйтүн агачы; мәңге яшел агач. ЗАЙТУНА
ЗӘКИБӘ (г.) Сумка, янчык. ЗАКИБА
ЗӘКИЯ (г.) 1. Зирәк, үткен, сәләтле. 2. Саф, таза, ару, пакь. ЗАКИЯ
ЗӘКИЯБАНУ (г.-ф.) Зәкия (к.) + Бану (к.). ЗАКИЯБАНУ
ЗӘЛИФӘ (г.) 1. Хәстәрле кыз. 2. Бөдрә чәчле. ЗАЛИФА
ЗӘЛИЯ (ф.) к. Залия. ЗАЛИЯ
ЗӘЛЛӘ (ф.) к. Залия. ЗАЛЛА
ЗӘМЗӘМ (г.) 1. Мул, тулы. 2. Мәккәдәге Кәгъбә мәчете ишегалдындагы кое исеме. Исем компоненты. ЗАМЗАМ
ЗӘМЗӘМБАНУ (г.-ф.) Зәмзәм (к.) +Бану (к.). Зәмзәм суы кебек мул кыз. ЗАМЗАМБАНУ
ЗӘМЗӘМБИКӘ (г.-төр.-т.) Зәмзәм (к.) + Бикә (к.). Зәмзәм суы кебек мул бикә. ЗАМЗАМБИКА
ЗӘМЗӘМГӨЛ (г.-ф.) Зәмзәм суы кебек мул гөл. ЗАМЗАМГУЛЬ
ЗӘМЗӘМИЯ (г.) Зәмзәм суы тутырылган савыт. ЗАМЗАМИЯ
ЗӘМИЛӘ (г.) Юлдаш, иптәш, коллега, кулдаш. ЗАМИЛЯ
ЗӘМИМӘ (ф.) Кушымта, өстәмә. ЗАМИМА
ЗӘМИНӘ (г.) 1. Җир, туфрак; нигез. 2. Тәэмин итүче, гарант. ЗАМИНА
ЗӘНАНӘ (ф.) Хатыннар (күп.). ЗАНАНА
ЗӘНҮФӘ (ф.) Файда китерүче хатын. ЗАНУФА
ЗӘНҖӘБИЛӘ (ф.) Имбир (үсемлек). ЗАНЗАБИЛЯ
ЗӘРБАНУ (ф.) Алтын бикә; алтын чәчле бикә. Синонимы: Алтынчәч. ЗАРБАНУ
ЗӘРИГА (г.) Үренте, шытым. ЗАРИГА
ЗӘРИГӨЛ (ф.) Алтын гөл. Ф. в.: Заригөл. ЗАРИГУЛЬ
ЗӘРИРӘ (ф.) Алтынлы; алтын киемле. ЗАРИРА
ЗӘРИЯ (ф.-г.) Фарсы телендәге зәр (алтын) сүзенә -ия кушымчасы ялганып ясалган. «Алтын, алтынлы» мәгънәсен белдерә. ЗАРИЯ
ЗӘРРИНӘ (ф.) Алтын бизәкле. Ф. в.: Заринә, Зәринә. ЗАРРИНА
ЗӘРРӘГӨЛ (ф.) Алтын чәчәкле гөл, алтынсыман гөл. ЗАРРАГУЛЬ
ЗӘРӘ (г.) Кисәкчә, төш (ядрә). ЗАРА
ЗӘРӘНГИЗ (ф.; бот.) Нарцисс, нәркис чәчәге. Синонимнары: Нәркис, Нәркизә. ЗАРАНГИЗ
ЗӘРӘФӘ (г.) Нәфислек. ЗАРАФА
ЗӘХИРӘ (г.) Сирәк очрый торган кыйммәтле әйбер. Синонимнары: Надирә, Нәдрәт. ЗАХИРА
ЗӘҺӘРӘ (г.) Чәчәк. Синонимы: Чәчәк. ЗАХАРА
ЗӘҮКЫЯ (г.) 1. Тоя, таный белү. 2. Аера белү, зәвык; тәм, татым. Төрдәше: Зәвкыя. ЗАУКИЯ
ЗӘҮРӘ (г.) Көймә, каек. ЗАУРА
ЗӘҮҖӘ (г.) Кәләш; ирдәге хатын, хатын-кыз. ЗАУДЖА
ЗӘҺИНӘ (г.) Ялтырап торган, ачык. ЗАХИНА
ЗӘҺИЯ (г.) Ялтырап торучы, ачык. ЗАХИЯ
ЗӘҺӘБӘ (г.) Алтын, алтынлы; алтыннан ясалган. ЗАХАБА
ЗӨББЕНИСА (г.) Хатын-кызларның иң чибәре. ЗУББИНИСА
ЗӨБДӘ (г.) 1. Әйбернең иң яхшысы. 2. Нәтиҗә. ЗУБДА
ЗӨБӘЙДӘ (г.) Сайлап алынган, иң асыл, иң затлы бүләк. ЗУБАЙДА
ЗӨБӘЙРӘ (г.) Көчле; акыллы. ЗУБАЙРА
ЗӨБӘРҖӘТ (г.) Изумруд (яшел төстәге кыйммәтле асылташ). ЗУБАРДЖАТ
Зөл (г.) «Иясе» мәгънәсен белдерә. Исем компоненты. Зуль
ЗӨЛАЛӘ (г.) Саф, чиста; үтә күренмәле. ЗУЛАЛА
ЗӨЛБӘҺАР (г.-ф.) Яз сыйфатлы. ЗУЛЬБАХАР
ЗӨЛКАГЪДӘ (г.; й. ис.) һиҗри (Ай) календареның унберенче ае исеменнән. Шул айда туган кыз балага кушыла торган йола исем. ЗУЛЬКАГДА
ЗӨЛКАМАЛ (г.) Камиллек иясе. ЗУЛЬКАМАЛ
ЗӨЛКАМӘР (г.) Ай кебек матурлык иясе. ЗУЛЬКАМАР
ЗӨЛКӘБИРӘ (г.) Төз, зур гәүдәле; мәһабәт гәүдәле. ЗУЛЬКАБИРА
ЗӨЛМӘ (г.; й. ис.) Караңгы төн, караңгылык. Караңгы төн үзәгендә туган кыз балаларга кушыла торган йола исем. ЗУЛЬМА
ЗӨЛНАЗ (г.-ф.) Наз, грация иясе. ЗУЛЬНАЗ
ЗӨЛНАРА (г.) Ут-ялкын иясе. ЗУЛЬНАРА
ЗӨЛФИНАЗ (г.-ф.) Бөдрә чәчле һәм назлы, грацияле. ЗУЛЬФИНАЗ
ЗӨЛФИНИСА (г.) Хатын-кызларның бөдрә чәчлесе. ЗУЛЬФИНИСА
ЗӨЛФИНУР (г.) Нурлы бөдрә чәч. Д. в.: Дөлфинур, Зөлфи, Дөлфи. ЗУЛЬФИНУР
ЗӨЛФИНӘ (г.) Балдак, йөзек. ЗУЛЬФИНА
ЗӨЛФИРӘ (г.) 1. Өстенлек, артыклык иясе. 2. Бөдрә чәчле. ЗУЛЬФИРА
ЗӨЛФИЯ (г.) Бөдрә чәчле; куч. сөйкемле, чибәр. ЗУЛЬФИЯ
ЗӨЛФИКАМАЛ (г.) Бөдрә чәчле камил (төз, тулы). ЗУЛЬФИКАМАЛ
ЗӨЛФИНУР (г.) Нурлы бөдрә чәч, нурлы бөтеркә. ЗУЛЬФИНУР
ЗӨЛФИҖАМАЛ (г.) Бөдрә чәчле чибәр, гүзәл. ЗУЛЬФИДЖАМАЛ
ЗӨЛФӘ (г.) 1. Бөдрә чәч; чәч бөтеркәсе. 2. Сөекле кызньщ чәчләре. 3. Таң кызы. ЗУЛЬФА
ЗӨЛФӘРӘ (г.) 1. Кайнар темпераментлы. 2. Ореол иясе. Төрдәше: Зөлфәрия. ЗУЛЬФАРА
ЗӨЛФӘРИЯ (г.) к. Зөлфәрә. ЗУЛЬФАРИЯ
ЗӨЛФӘС (г.-терек.) Фәсле, фәс иясе. Д. в.: Зөлфәз. ЗУЛЬФАС
ЗӨЛХИҖӘ ~ ЗӨЛХИҖҖӘ (г.; й. ис.) һиҗри (Ай) календареның уникенче ае исеменнән (хаҗ сүзеннән). Шул айда туган кыз балага кушыла торган йола исем. ЗУЛЬХИДЖА
ЗӨЛХӘБИРӘ (г.) Күп белүче, хәбәрдар; белем иясе. ЗУЛЬХАБИРА
ЗӨЛХӘМИДӘ (г.) Мактау иясе, мактаулы. ЗУЛЬХАМИДА
ЗӨЛХӘЯ (г.) Әдәп-хәя иясе. ЗУЛЬХАЯ
ЗӨЛШАТ (г.-ф.) Шатлык иясе. ЗУЛЬШАТ
ЗӨЛӘЙФӘ (г.) Бөдрә чәчле. Д. в.: Зөлә. ЗУЛАЙФА
ЗӨЛӘЙХА (г.) Шома, тыгыз, таза гәүдәле. ЗУЛЕЙХА
ЗӨЛҖАМАЛ (г.) Гүзәллек иясе. ЗУЛЬДЖАМАЛ
ЗӨЛҖӘМИЛӘ (г.) Гүзәллек, чибәрлек иясе. ЗУЛЬДЖАМИЛЯ
ЗӨМРАД (ф.) Изумруд (кыйммәтле асылташ). ЗУМРАД
ЗӨМӘРИЯ (г.) к. Зөмәрә. ЗУМАРИЯ
ЗӨМӘРРӘ (г.) Зөбәрҗәт (күк һәм яшел) төстәге изумруд; куч. гүзәл, сылу, күркәм. ЗУМАРРА
ЗӨМӘРӘ (г.) 1. Җәмәгать, төркем. 2. Гаиләле. Төрдәше: Зөмәрия. ЗУМАРА
ЗӨННҮНӘ (г.) Уйлар, фикерләр. Д. в.: Нүнә. ЗУННУНА
ЗӨННӘВАЛ (г.) Бүләк иясе; бүләк итеп бирүче. ЗУННАВАЛ
ЗӨРРИЯ (г.) Буын; нәсел-токым. ЗУРРИЯ
ЗӘРӘФӘ (г.) Гүзәл, күркәм; нәфис. ЗУРАФА
ЗӨФӘРИЯ (г.) Җиңүче (хатын-кыз). ЗУФАРИЯ
ЗӨҺДЕЛГАЯН (г.) Ачык тәкъвалык, суфилык. ЗУХДИЛЬГАЯН
ЗӨҺРӘ (г.) 1. Нур чәчеп, балкып торучы. 2. Төс. 3. Гөл. 4. Зөһрә йолдызы, Венера, Чулпан. Исем компоненты. ЗУХРА
ЗӨҺРӘБАНУ (г.-ф.) Зөһрә (к.) + Бану (к.). ЗУХРАБАНУ
ЗӨҺРӘБИКӘ (г.-төр.-т.) Зөһрә (к.) + Бикә (к.). ЗУХРАБИКА
ЗӨҺРӘГӨЛ (г.-ф.) Зөһрә гөле (ала миләүшә). ЗУХРАГУЛЬ
ЗӘҮДӘ (ф.) Елдам, җәһәт, җитез, өлгер. Синонимнары: Елдам, Өлгер, Җитез. ЗАУДА

Татар-мөселман ир-ат исемнәре

Шулай ук карагыз “Татар мөселман хатын кызлар исемнәре”

Бала дөньяга килүгә, әти-әнисе аңа күркәм исем кушарга тиеш. Ул татарча, йә гарәпчә бер үк мәгънәгә ия булсын. Әгәр исем мәгънәсез икән, әти-әнисенең бурычы үтәлмәгән була. Исем кушучы бу исемне кире кагарга тиеш. Чөнки ул баланың исеме аталган саен әти-әнисенә дә, исем кушкан кешегә дә гөнаһ язылып бара. Аллаһыдан курыккан кеше моны эшләмәс….  (Җәлил хәзрәт Фазлыев, Татарстанның баш казые)

А хәрефенә башланган исемнәр

Абдулла – Аллаһ колы

Азамат – рыцарь, баһадир, герой, кыюлык

Азаматулла – Алланың батыр, кыю бәндәсе

Азат – ирек, ирекле, хөр

Айбарс – ай+барс

Айбулат – ай+булат

Айгали – ай кебек бөек, югары

Айдар – айлы, ай сыйфатлы

Айзадә – Ай кебек бала

Айзат – ай+зат. Ай кебек күркәм

Айнур – ай+нур. Ай нуры

Айрат – Алтайда яшәүче ойрат (монголча ой «урман»+арат «халык» сүзләреннән) халкының элекеге антонимы. Айрат исеме монголча хайрат (кадерле, сөекле) сүзеннән яки гарәпләрнең Хайрат (байлык, изгелекләр) исеменнән ясалган Акбулат – ак+булат Алмаз – асылташ

Ансар – ярдәмчеләр, яраннар, тарафдарлар, юлдашлар

Арслан – арыслан

Аслан – к. Арыслан

Асман – күк, күк йөзе

Асыл – бик яхшы, кыйммәтле, күркәм, матур, асыл затлы

Аяз – болытсыз, кояшлы көн, зирәк, ачык хәтерле, зиһенле

Ә хәрефенә башланган исемнәр

Әбрар – тәкъва кеше

Әбүгали – Гали атасы

Әбүзәр – кырмыска атасы, атаклы сахәбә исеме

Әбуләес – арыслан атасы

Әбьяз – ак төстә

Әгъдәл – иң гадел

Әгъраф – танылган, күбрәк белүче

Әдиб – әдәпле

Әдһәм – кара кеше

Әзкар – зекер итүче

Әзһәр – ак, якты йөзле, нурлы

Әйсәр – җиңел

Әксәм – тук

Әлбаб – акыллы

Әлзәм – бик кирәк

Әмин – имин, ышанычлы

Әмир – боеручы, әмер бирүче башлык

Әнвәр – бик нурлы

Әнгам – иң нигъмәтле

Әндәр – бик сирәк

Әнәс – ачык йөзле, шат

Әнзаф – бик пакь

Әһли – гаиләле

Әнсар – ярдәм итүче

Әсгар – бик кечкенә

Әсгать – бик бәхетле

Әсәд – арыслан

Әсәл – бал

Әсләф – әүвәлгеләр

Әсләх – бик төзек, бик яхшы

Әсфәндияр – борынгы Иран эпосы каһарманы

Әсфәр – сары

Әтфал – яшь балалар

Әфзал – иң яхшы

Әфкәр – фикерләүче

Әфсәх – оста телле, матур сөйләүчән

Әфтәх – ачучы, җиңүче

Әхмәди – мактаулы

Әхмәт -мактаулы

Әхмәтвәли

Әхмәтгали

Әхмәтгариф

Әхмәтгата

Әхмәтгәрәй

Әхмәтҗан

Әхмәтсафа

Әхсән – күркәмрәк

Әхтәм – хөкем итүче

Әхъяр – яхшырак

Әһвән – йомшаграк, басынкырак

Әшрәф – хөрмәткә лаек

Әюб – тәүбә итүче. Пәйгамбәр исеме

Б  хәрефенә башланган исемнәр

Бабахан – өлкән хан

Байбәк – бай, мал-мөлкәтле бәк

Байтуган

Бакир – иртә, тиз өлгерүче

Басыйр – үткер күзле, күңел күзе белән күрүче, зирәк

Батыр – баһадир

Батырхан

Баязид – өстен булучы

Баһир – ачык, якты, нурлы, матур, асыл, гүзәл

Бәдгый – тиңсез гүзәл

Бәдил – алмаш

Бәдретдин – диннең тулган ае

Бәдри – тулы ай кебек, иртә, иртәнге вакыт, иртәчел

Бәдринур – тулы ай

Бәдрислам

Бәкер – дөя баласы, яшь, саф

Бәкир – иртә җитлеккән, тиз үскән

Бәкр – дөя баласы, яшь дөя

Бәһи – матур, гүзәл

Бәхтияр – бәхетле, бәхет белән дус, бәхетле яр

Бәшир – шатлыклы хәбәр китерүче

Бәян – телне яхшы белү, ачык билге, дәлил

Бикбулат

Биктимер

Билал – сәламәтләндерүче, бай-таза итүче, төзәтүче

Борһан – дәлил, хакыйкать, дөреслек, исбатлаучы

Булат – гарәп телендә булат сүзе «яхшы корыч» дигән мәгънә белдерә

Бүләк

В хәрефенә башланган исемнәр

Вәгыйзь – вәгазьләүче, әхлак өйрәтүче, үгетләүче

Ваҗиб – тиеш, кирәкле

Вазыйх – ачык, анык

Ваиз – вәгазьләүче, үгет-нәсихәт бирүче, оратор

Вакыйф – хәбәрдар, белемле, акыллы, аңлаучы, белүче, эшнең төбенә төшенүче

Варис – мирас алучы

Васигь – киң, иркен, киң күңелле

Васыйл – теләккә ирешүче, кавышучы, кушылучы, дуслаштыручы

Вафа – тугьрылык, вәгъдәне үтәү

Вафи – сүзендә торучы, тугъры, тотнаклы

Вафир – киң күңелле

Вәгиз – вәгазь сөйли

Вәдүт – яратучы, сөеп яратып торучы

Вәзигъ – җайлаучы, көйләүче, төзәтүче

Вәзир – министр, вәзир

Вәкил – вәкәләтле, ышанып эш тапшырылган ярдәмче

Вәккас – тунаучы яки тозак

Вәли – ия, хуҗа, яклаучы, туган, кардәш, әүлия, изге

Вәлид – ир бала, нәсел, токым

Вәлиәхмәт

Вәлиҗан

Вәлим – кунак, күңелле мәҗлес, туй

Вәлимөхәммәт

Вәлирахман

Вәлиулла – Аллаһының дусты

Вәлихан

Вәрак – яфрак

Вәсил – аерылмас дус,  көтә белүче

Вәсим – бик чибәр, сөйкемле, гүзәл

Вәсыйл – килүче

Вәҗиһ – матур, гүзәл, чибәр йөзле

Вөҗдан – намус(лы)

Г хәрефенә башланган исемнәр

Габбас – кырыс

Габделбакый – Мәңгелекнең (Аллаһның) колы

Габделбарый – Барлыкка китерүченең (Аллаһның) колы

Габделбәр – сүз тыңлаучан кол, хезмәтче

Габделваһап – тереклек бирүче, гомер бүләк итүченең (Аллаһның) колы

Габделварис – мирас бирүченең (Аллаһның) колы

Габделвахит – Бердән-бернең (Аллаһның) колы

Габделвәли – Изгенең (Аллаһның) колы

Габделгазиз – Кадерле, хөрмәтле, кодрәтленең (Аллаһның) колы

Габделгазим – югары дәрәҗәленең (Аллаһның) колы

Габделгали – Гали (бөек) колы

Габделгалим – укымышлы, белемле кол

Габделгани – мал-мөлкәтле кол, бай кол

Габделгафур – Ярлыкаучының, кичерүченең (Аллаһның) колы

Габделгаффар – барысын да гафу итүченең (Аллаһның) колы

Габделәхәт – Бердән-бернең (Аллаһның) колы

Габделҗәббар – Бөек кодрәтленең (Аллаһның) колы

Габделҗәлил – Бөек һәм Данлының  (Аллаһның) колы

Габделҗәмил – Күркәм, матурның    (Аллаһның) колы

Габделкави – Куәтленең (Аллаһның) колы

Габделкадыйр – Кодрәтленең (Аллаһның) колы

Габделкаһһар – чиксез көчленең (Аллаһның) колы

Габделкаюм – Уяуның (Аллаһның) колы

Габделкәбир – Бөекнең (Аллаһның) колы

Габделкәрим – Юмарт, Рәхимленең (Аллаһның) колы

Габделкотдус – бик изге кол

Габделлатыйф – Мөлаемленың колы, мәрхәмәтленең (Аллаһның) колы

Габделмалик – Хакимлек итүченең, Боеручының (Аллаһның) колы

Габделмәҗит – Данлының, мактаулының (Аллаһның) колы

Габделмәннан – чиксез рәхимленең (Аллаһның) колы

Габделмөэмин – Мөэмин колы

Габделһади – туры юл күрсәтүченең (Аллаһның) колы

Габделнасыйр (Габденнасыйр) – ярдәм бирүче, яклаучының (Аллаһның) колы

Габделфәттах – Ачучының (Аллаһның) колы

Габделхак – Хак (Аллаһ) колы

Габделхаликъ – Яратучы, барлыкка  китерүченең (Аллаһның) колы

Габделханнан – Шәфкатьленең колы

Габделхафиз – Саклаучы, Яклаучының колы

Габделхәбиб – Сөекленең (Аллаһың) колы

Габделхәбир – Белекле, хәбәрдар колы

Габделхәй – Мәңге үлемсезнең колы

Габделхәким – акыллы, хикмәтле, белемле кол

Габделхәлим – яхшы күңелленең (Аллаһның) колы

Габделхәмит – Мактаулының (Аллаһның) колы

Габделшакир – Шөкер итүче (Аллаһ) колы

Габдерахман (Габдрахман) –      Ярлыкаучы, Гафу итүченең (Аллаһның) колы, Мәрхәмәтленең, Рәхимленең колы

Габдерәззак – ризык бирүченең, туендыручының (Аллаһның) колы

Габдерәкыйп – барын да күреп торучының (Аллаһның) колы

Габдерәуф – Рәхимленең, Кызганучының (Аллаһның) колы

Г абдерәхим – Рәхимле, Шәфкатьленең (Аллаһның) колы

Габдерәшид – Туры юлдан баручының, барысын да белүченең (Аллаһның) колы

Габдессабир – Түземленең, сабыр итүченең (Аллаһның) колы

Габдессамат – Мәңге яшәүченең (Аллаһның) колы

Габдессаттар – Гафу итүченең (Аллаһның) колы

Габдессәлам – исәнлек, сәламәтлек бирүче, коткаручының (Аллаһның) колы Габдешшәкүр – бик шөкер итүченең (Аллаһның) колы

Габдулла – Аллаһ колы

Габит (Габид) – гыйбадәт кылучы, табынучы, хезмәт күрсәтүче, кол

Габьгабь – ата болан, яшьлек

Гавәнә – озын хөрмә агачы

Гадел – туры, турылыклы, намуслы

Гаден – оҗмах исеме

Гадил – турылыклы, дөрес хөкем итүче, гадел (Адил, Әдил, Азил)

Гаднән – оҗмах бакчасының ике сакчысыннан берсе

Газали – антилопа, матур, сөйкемле, зифа буй-сынлы, көчле

Газәл – болан (газель)

Гази – газават кылучы, сугышчы

Газиз – хөрмәтле, кадерле, көчле

Гаййад – алмаш

Гаййәм — бик яхшы хәлдә булучы, яшәүче

Гайса – Аллаһ коткара. Пәйгамбәр исеме.

Гакыйль – акыллы, акыл иясе

Галә – өстенлек, дәрәҗә

Гали – бөек, олы, югары дәрәҗәле, кыйммәтле

Галиәсгар – кече

Гали

Галькамә – ачы җимеш (колоквинт)

Гамәл – әш, хезмәт, гамәл

Гамид – омтылучы, башлык

Гамил – эшләүче, хезмәт иясе, эшчән

Гамир – төзек, бөтен, җитеш, чәчәк аткан, бик шәп

Гаммәр – ныклы, иманлы, күп гыйбадәт кылучы

Гамр – тереклек, тере булу

Ганбәсә – арыслан

Ганҗәд – йөзем

Гани-бай

Ганнәб – йөземле, йөзем сатучы

Гантәра – батыр, кыю

Гарабә – агач исеме

Гараби – гарәп

Гариф – белүче, танучы, хәбәрдар, укымышлы, акыл иясе

Гарфәҗә – хуш исле үлән исеме

Гасил – баллатучы, бал кушучы

Гасим – начардан тыючы

Гасыйм – саклаучы, тыючы

Гата – бүләк

Гатиф – нечкә хисле, тиз әсәрләнүчән, ягымлы, мәхәббәтле, берәүгә мәхәббәт тотучы, дуслык тарафдары

Гаттар – чәчәк суы, хушбуйлар ясаучы

Гатуф – бик шәфкатьле, йомшак күңелле

Гаувәм – оста йөзүче

Гаүн – ярдәм, ярдәм итүче

Гаүф – арыслан, хуш исле үлән исеме, агач исеме

Гафи – гафу итүче, кичерүче, сау-сәламәт

Гафиф – абруйлы, әдәпле, намуслы, гыйффәтле

Гафият – тәннең сәламәтлеге, исәнлек-саулык, гафу итүчеләр, кичерүчеләр

Гашик – сөюче

Гаяз-ярсулы

Гаян – билгеле, танылган, күзгә күренеп тора торган, ап-ачык

Гаяр – гайрәтле

Гаяс – коткаручы, ярдәм итүче

Гәрәй – һәвәслек, теләк, омтылыш, лаеклы булу, кальга

Гизам – бөеклек

Гиззәт – хөрмәт, көч-куәт

Гомәр – гомер, яшәү, яшәүчән. Икенче хәлифә исеме

Госман – дорфа чебеше. Өченче хәлифә исеме.

Гөлүс – гөл булып үс (үсә)

Гыйлаҗ – дәвалану, дәва, дару, әмәл, чара

Гыйльфан – кырыс, таза, куе чәчле

Гыймад – терәк, таяныч

Гыймран – төзек, төзеклек, бөтенлек, мәдәният, цивилизация, прогресс

Гыйрфан – аң-белем, мәгърифәт, яктылык

Гыйсан – саклаучы, тыючы

Гыйффәт – яхшылык, гаделле, сафлык, пакьлек, гөнаһсызлык

Гыяс – ярдәм коткару

Д хәрефенә башланган исемнәр

Дабир – җитәкче, акыл бирүче, укытучы, тәрбияче

Давыт (Дауд) – сөекле, үзенә җәлеп итүче. Пәйгамбәр исеме

Дагый – чакыручы, өндәүче, вәгазьләүче, дога кылучы

Даниял – Аллаһ бүләге яки Аллаһның якын кешесе

Данияр – белемле, акылы

Даһи – зур акыл иясе, алдан күрә белүче, иң югары иҗатчы

Дилдар – сөекле, сөелгән, күңелне тоткын итүче, кыю, батыр

Дилияр – күңел дусты, күңел сөючесе

Дилфар – яктылык чәчүче күңел, акыл

Дилшат – шат күңелле

Дильяр – күңел дусты, яры

Динислам – дин+ислам, ышанып буйсыну

Дәлил – танык, билге, дәлил, исбат итү, юл күрсәтүче, юлбашчы, җитәкче

Дәмин – яхшыручы, яхшыра торган, көчле, җитез

Дәрис – дәрес бирүче, укытучы

Җ хәрефенә башланган исемнәр

Җәбәлә – кечкенә тау,ныклы, каты

Җәбир – ныгытылган, төзәтелгән, төзәтүче, ныгытучы

Җәвид – киң күңелле, юмарт

Җәгъфәр – инеш, чишмә

Җәләлетдин – иң көчле дин тотучы

Җәлил – олы дәрәҗәле, хөрмәтле

Җәмалетдин – динне яхшы тотучы

Җәмил – матур

Җәрһәд – кызу йөрүче, актив

Җәүдәт – яхшы сыйфатлы

Җиһангир – ил ире

Җиһаншаһ – ил шаһы

Җүбәйр – кечкенә

Җәбир

 З хәрефенә башланган исемнәр

Заим – башлык, җитәкче

Заир – күрешергә килүче, зиярәт кылучы

Закир – телгә алучы, искә алучы, Аллаһны мактап искә төшерүче, зекер итүче

Заһид (Заһит) – изге, тәкъва, тыйнак, суфый, аскет

Заһир – ачык, нур чәчеп, ялтырап торучы, чәчәк атучы, чибәр, матур

Заһретдин – диннең чәчкәсе, кыйммәте

Зараф – тапкырлык, матурлык, нәзакәтлек, ягымлы сөйләүче

Заригъ – игенче

Зариф – ягымлы, нәзакәтле, чибәр, ягымлы итеп сөйләүче, тапкыр, үткен телле кеше, чәчән

Зарраф – матур сөйләүче, тапкыр сүзле

Заффар – җиңүче Зәбир – ныклы, көчле, куәтле, даһи

Зәет – үсеп баручы, артыграк, зуррак, яхшырак

Зәйнетдин – дин зиннәте

Зәйни – бизәкле, бизәлгән

Зәйтүн – зәйтүн агачы, гөле

Зәйфән – озын, хәрәкәтчән

Зәйфәр (Зәйнелфәр) – зиннәт иясе

Зәкәрия — Аллаһ хәтерләде, Алаһны онытмаучы кеше, Аллаһны зикер итүче. Пәйгамбәр исеме

Зәки – ярдәмчел, шәфкатьле, игелекле, зирәк, үткен, сәләтле

Зәмил – дус, иптәш, коллега

Зәһи – ялтырап торган, ачык

Зәһран – бик ак, якты йөзле, нурлы

Зәфәр – җиңүче

Зәфәян – җитез

Зәфир – ярдәм итүче

Зиафәт – кунакчыллык, ачык йөзлелек

Зиһат – пакьлек

Зиннәт – бизәк, затлы әйбер

Зиннур – нур иясе, нурлы, нур-бизәк

Зирәк – үткен акыллы

Зифән – озын

Зияд – үсү, арту, күбәю, көчәю

Зияр – хаҗ кылучы, зиярәт итүче

Зиятдин – диндар

Зөбәер – көчле, акыллы

Зөлал – саф, чиста, үтә күренмәле, тонык су

Зөлкарнаен – куш мөгезле

Зөлкәфил – ышаныч иясе

Зөлфәт – таң алды, мәхәббәт иясе

Зөлфир – өстенлек, артыклык иясе, бөдрә чәчле

Зөфәр – җиңүче

Зүбәйд – май йомарлагы

Зүһәйр – кечкенә чәчәк, кечкенә бизәк, кечкенә ак йөзле, нурлы

Зүрайк – зәңгәр күзле

Зүркан – зәңгәр күзле

Зүфәр – батыр, юмарт, башлык

И хәрефенә башланган исемнәр

Ибраһим – халыклар атасы. Гарәпләрнең һәм яһүдләрнең уртак бабалары Авраам (Абрахам) «Халыклар атасы» исеменнән. Тәүраттагы Авраамның ассириялеләр теленнән туры тәрҗемәсе – «минем атакаем югары».

Игълам – белдерү, аңлату, аңлатма

Идрис – өйрәнүче, укучы

Изфәннә – хәрәкәтчән

Изһар – күрсәтү, ачып салу, белдерү

Икъбал – бәхет, уңыш

Илгиз (Илгизәр) — ил гизүче, сәяхәтче

Илдан – ил даны, ил мактанычы

Илдар – илле, ватанлы, ил башлыгы

Илдус – ил дусты, илен сөюче

Илдәнур – илдә нур, илнең нуры

Илзат – ил кешесе

Илназ – ил+наз

Илнур – ил нуры

Илсаф – ил+саф

Илфак – илнең пакь, саф кешесе мәгънәсендә

Илфат – ил дусты

Илһам – дәрт, иҗади дәрт, рухлану

Илшат – ил+шат

Ильяс – пәйгамбәр исеме

Иман – ихлас ышану, инану

Имтияз – башкалардан аерылып тору, өстенлек

Ингам – нигъмәт бирү, сыйлау, яхшылык итү

Инсаф – инсафлылык, тәртиплелек, намуслылык

Инфаз – үтәү, җиренә җиткерү, әшкә ашыру

Инфак – туйдырып тору чыгымнары

Ирек – азатлык, хөрлек

Ирфан – аң-белем, мәгърифәт, тәрбия

Иршат – туры юлга кертү, юлбашчылык, җитәкчелек итү, күрсәтмә бирү

Искәндәр – ирләрне яклаучы

Ислам – буйсыну, Аллаһыга буйсыну, күндәмлек, мөслим, мөселман, сәламәт, сау, төзек

Исмәгыйл – Аллаһ Үзе ишетә мәгънәсендә

Исрафил – көрәшчел, сугышчан. Фәрештә исеме

Исхак – көлде, ул көләчәк

Ихлас – керсез күңел, турылык

Ихсан – игелек, яхшылык, ярдәм, булышлык

Ишнур – иш+нур

Ишрак – яктырту, нурландыру, нур

Й

Йосыф – Аллаһ тарафыннан арттырылган, өстәлгән, күркәмлек, гүзәллек иясе, пәйгамбәр исеме

К

Кабил – кабул итүче

Кабиса – зур башлы, җитез, актив

Кабиш – куй тәкәсе

Кави – көчле

Кавим – туры, төз, дөрес, хак, чын

Кавис – җәя

Кадак – казык йолдыз

Кадәм – адым

Кадим – борьшгы

Казыйм – ачуны йотучы

Каид – җитәкче

Каил – әйтүче

Каим – аяк өстендә булучы

Кайс – көч, катылык

Калим – сөйләүче

Камал – тулылык, өлгергәнлек, һәрьяктан жңтлеккәнлек, кимчелексез, камил

Камәр – ай

Камил – тулы, бөтен, мөкәммәл килгән, һәрьяктан җитешкән

Камус – океан

Канбәр – дару үләне исеме

Кандар -кирәкле

Кандил – люстра

Кари – китап укучы, Корьәнне яттан белүче, Корьән хафиз, борынгы төрки телдә кари – карт (кеше), аксакал

Кариб – якын, кардәш, туган

Карибулла – Аллага якын

Касыйм – бүлүче, өләшүче, уртаклашучы

Катәдә – агач исеме (трагакант)

Кафи – булдыклы

Кәбир – олуг

Кәгъб – май кисәге, сөт өсте

Кәләдә – каты җир

Кәмаләтдин – динне яхшы тотучы

Кәмаль – җитешкәнлек, өлгергәнлек

Кәрам – юмартлык, киң күңеллелек, изгелек

Кәрамәт – могҗиза

Кәрим – хөрмәтле

Кәсир – малы яки туганнары күп булучы

Кәтиб – язучы, секретарь

Кәүсәл – яшәүче, көймәнең арткы өлеше

Кәүсәр – җәннәт чишмәсенең исеме, муллык, баллы ширбәт

Кәфил – тәрбияче

Кәшиф – яңалык ачучы, уйлап табучы

Кирам – данлы юмарт

Корбан – фида кылучы

Корбат – якын булу

Котбетдин – дин котыбы

Кусәм – бүләк бирүче, мал бирүче

Кутбә – үлән исеме

Күлсүм – тулы битле

Күмәйл – кечкенә

Камил

Кыям – яңадан терелү, аягүрә тору

Л

Латыйф – ачык йөзле, мөлаем, шәфкатьле, гүзәл,  нәфис, шаян, үткен, күңелле

Ләбиб – акыллы, зирәк

Ләес – арыслан, тәм татып караучы

Ләзиз – татлы

Ләзим – кирәк

Ләйс – батыр, көчле, ныклы, арыслан

Локман – караучы, туйдыручы

Лотфулла – Аллаһның мәрхәмәте

М

Маил – авышучы, үзгәрүчән

Максуд (Максут) – теләк, ният, омтылыш, максат, теләп, көтеп алынган

Малик – байлык иясе, хуҗа, ил хуҗасы, патша

Маһир – оста, мастер, һөнәр иясе, җитез, уңган, булдыклы

Маһиян – айга мөнәсәбәтле

Маһияр – ай кебек гүзәл яр

Маннур – нур чишмәсе, нурлы, саф сулы чишмә

Мансаф – инсафлы, тәртипле, турылыклы, гаделлекле

Мансур – җиңүче, өстен чыгучы

Мәбгус – вәкил

Мәбрук – хуп күрелгән

Мәбрүр – мәрхәмәтле, яхшы, диндар, тәкъва

Мәгаз – сыенучы

Мәгъзүр – гөзерле

Мәзһәр – күренеш, тышкы кыяфәт, күрсәтеп бирү

Мәкъсуд – омтылыш, теләк, ният

Мәлих – сөйкемле, ягымлы, гүзәл, татлы

Мәмли – туп-тулы бәхетле

Мәмнүн – разый, шат

Мәһди – дөрес юлга өнди

Мәнзил – дәрәҗә, өй

Мәнзүм – тезмәле, үлчәүле

Мәннәф – өстенлек

Мәрван – чишмә суы белән тутырылган савыт

Мәргән – аучы, төз атучы, снайпер

Мәргуб – телән алынган

Мәрдан -ир егет

Мәрдегалләм – күп укыган ир-егет

Мәрди – батырлык, кьполык, ирлек, егетлек

Мәрдиислам – мәрди+ислам

Мәрҗән – әнҗе, коралл, мәрҗән

Мәрзи – күңелгә ятышлы, ягымлы

Мәрхәмәт

Мәсгут – бәхетле, игелекле

Мәснәви – икелек саны, игезәк, игезәкләрнең берсе

Мәснүн – шома, тигез

Мәсрур – шатланган, сөенгән, куанган

Мәүҗүд – бар булган, яшәүче

Мәүләви – зур белемле

Мәүлүд – яңа туган бала

Мәүһәб – бүләк

Мәүһиб – бүләк ителгән

Мәүсил – очрашучы

Мәүсүк – ышанырлык

Мәүсуф – яхшы сыйфатка ия булган

Мәхбүб – сөелгән, яратылган

Мәхдүм – остаз, хуҗа, эш бирүче

Мәхмүт – макталган, мактаулы

Мәхмүтбай – мәхмүт+бай

Мәхмүтбәк — мәхмүт+бәк

Мәхмүтгали – мәхмүт+гали

Мәхмүтсолтан – мәхмүт+ солтан

Мәхмүтхан – мәхмүт+хан

Мәхсун – ныгытылган

Мәхфүз – сакланулы, ядь ителгән, күңелгә алынган

Мәшһур – шөһрәтле билгеле

Миңабетдин – дин атасы

Миңлегали

Миһман – кунак

Минһаҗ – тоткан юл

Минһәл – бик юмарт

Миннияр – ярдәм итүче, яхшылык кылучы дус, иптәш

Миргази – изге юлда көрәшүче әмир

Миргазиз – кадерле әмир

Мирзаҗан – затлы җан

Мисбах – лампа, яктырткыч

Мифтах – ачкьш

Могтәбәр – хөрмәтле, мөхтәрәм

Морад – теләк

Морадым – теләгем

Мосаддыйкъ – раслаучы, хакыйкәтне яклаучы

Мослих – төзәтүче, яхшыртучы, реформа ясаучы

Мостафа – сайлап алынган, иң саф, башкалардан өстен

Мотыйгъ – буйсынучы

Мохлис – ихлас күңелле, чын дус, самими кеше

Мохтар – сайланган, сайлап алынган, ирекле, ихтиярлы, бәйсез

Мохтасар – кыскартылган

Мөбарәк – бәхетле, уңышлы

Мөбариз – сугышчан, көрәшче

Мөбәшшир – яхшы хәбәр белән сөендерүче, сөенеч китерүче, дин таратучы

Мөбин – чын белән ялганны аера белүче, гадел

Мөгавия – чакыручы

Мөгаллим – өйрәтүче

Мегәббир – сөйләүче, төш юраучы

Мөгәззәм – кадерле

Мөгыйн – ярдәмче

Мөдәррис – дәрес бирүче

Мөҗәвид -тырыш

Мөҗиб – җавап бирүче

Мөзәккир – искә алучы, зекер итүче

Мөкаддәм – алда баручы

Мөкәррәм – кадерле

Мөнәсиб – лаеклы

Мөнәүвәр – нур чәчүче

Мөнәүвир – нурландырылган

Мөнзир – үгетләүче, алда куркыныч барлыкны хәбәр итүче, сак булырга кушучы

Мөниб – туры юл күрсәтүче

Мөнир – яктыртучы, якты йөзле, нурлы

Мөнис -дус, ахирәт

Мөниф – озын буйлы

Мөнтәзыр – зарыгып көтүче

Мерасим – дини йолалар

Мөрсил – илче

Мөршид – җитәкче, хаклыкка өндәүче, акыл бирүче

Мәсәви – тигез

Мөсәлим – килешүчән

Мөсәлиф – юлдаш

Мөслим – ислам динендәге кеше, мөселман

Мослих – төзәтүче

Мөстәкыйм – тугърыльпслы

Мөсфир – ялтыраучы

Мөфаззал – хөрмәтле

Мөхасим – дәгъва кылучы

Мөхәммәт – макталган, мактаулы, данлыклы

Мөхәррәм – тыелган, ай исеме

Мөхлис – ихласлы

Мөхсин – яхшы мөгамәлә итүче, башкаларга ярдәм итүче, изгелек, яхшылык

кылучы

Мөшәррәф – Шәрафәтле

Мөшриф – башлык

Мөштәри – Юпитер, сатып алучы

Мөъәллиф – әсәр язучы

Мөэмин – Аллаһка инанучы, ислам динендәге кеше, мөселман

Мөяссәр – уңышлы, җиңел

Мулланур

Мусави – Муса яклы

Муса – борынгы яһүд телендәге мешу (бала) сүзеннән ясалган. Пәйгамбәр исеме

Мүҗәһид – Аллаһ юлында тырышучы, сугышчы

Мүкатил – сугышчы

Мүһәннә – котлы, котланган

Мүраҗҗә – өмет

Мүтыйг – Аллаһка буйсынучы

Н

Нади – чакыручы, өнди

Надим – дус, сердәш, эшнә, тәүбә итүче

Надир – сирәк очрый торган (чибәр)

Наҗар – балта остасы

Назар – караш, яхшы күрүче

Назик – нәфис

Назил – төшүче

Назир – көләч, тулы йөзле,чәчәк атып торучы

Назиф – таза, пакь, чиста, саф

Назыйм (Назим) – төзүче, тәртипкә салучы, оештыручы, шагыйрь

Назыйх – тазартучы, ерактагы

Наиб – урынбасар

Наид – тирбәлүче

Наил – бүләк, буләккә лаек

Намгир – исем алучы, дан-шөһрәт казанучы

Нарим – кадерле, нәфис

Нариман – көчле рухлы, кыю, батыр (сугышчы)

Насих – үгет-нәсихәт бирүче, яхшылыкка өндәүче, киңәшле, теләктәш

Насрулла – Аллаһ ярдәме

Насыйр – ярдәм бирүче, ярдәмче, аклаучы

Насыйф – хезмәтче

Насыр – ярдәм бирү

Нәби – илче, пәйгамбәр

Нәбиб – акыллы, зирәк

Нәбит – үсүче

Нәбияз – нәби дусты

Нәбияр – пәйгамбәр дусты, юлдаш

Нәгим – бәхетле

Нәгыйзь – яхшы, гүзәл

Нәгыйм – бәхет, иминлек, мул тормыш, татлы тәм, ләззәт, нигмәт, йомшак күңелле, бәхетле

Нәгыйм – нигъмәтләнүче, йомшак

Нәдим – сердәш дус, матур сүзле ахирәт

Нәҗат – котылу

Нәҗдә – кыюлык, батырлык

Нәҗиб – затлы, пакь

Нәҗид – кыю, батыр

Нәҗип – затлы, асыл, акыллы, сәләтле, асыл нәселдән

Нәҗметдин – дин йолдызы

Нәҗми – йолдыз

Нәзил — якын, үз, кунак

Нәзир – күркыныч барлыкны алдан кисәтүче, хәбәр итүче

Нәзһәт – намуслык, сафлык, гыйффәтлек

Нәзыйр – караучы, күзәтүче

Нәзыйф – таза, пакь

Нәиб – бал корты, урынбасар

Нәйир – ачык, үтә күренмәле, нурлы, ялтыраучы, балкучы, яктыртучы, мәгърифәтле, мәдәни

Нәкый – пакь, саф

Нәмир – юлбарыс

Нәһәр – көн,

Нәсим – йомшак күңелле, мөлаем, йомшак җил, җиңелчә сулыш

Нәүфәл – бүләк, күп бүләк бирүче

Нәфгать – файда

Нәфигъ – файда китерүче

Нәфиз – абруйлы

Нәфикъ – файда, табыш, игелек, кирәкле

Нәфил – өстәмә гамәл, бүләк, табыш

Нәфис – нәфис, күркәм, чибәр

Нәффәгъ – күп файда китерүче

Нәшыйт – җилгер, актив

Нигъмәт – бәхет, байлык, бүләк, ашамлык-эчемлек, ләззәт

Низам – тәртип, кагыйдә, оешканлык

Нияз – ихтыяҗ, үтенү, ялвару, теләү, бүләк

Ногман – чәчәк, кан төсле

Нократ – вак көмеш, акча

Носрат – ярдәм

Нур – нур, яктылык

Нурбәян

Нурбулат

Нурвахид

Нургали

Нургата

Нуриман – иман нуры

Нурислам – ислам нуры

Нурихан – нурлы хан

Нурсәйл – нур ташкыны

Нурулла – Аллаһының нуры

Нуршат — нур+шат

Нух – тынычлык, ял. Пәйгамбәр исеме

Нүвәйра – кечкенә чәчәк

Нүгайм – кечкенә

Нәгыйм

Нүмәйр – кечкенә юлбарыс

Нүсәйб – кечкенә туган, кардәш

Нүфәйг – кечкенә

Нәфигъ

Нүфәйл – хуш исле үлән (донник)

Ө

Өлфәт – татулык, дуслык, бердәмлек, мәхәббәт, өмет

Р

Раббани – Аллаһныкы, Аллаһыга гына гыйбадәт кылучы

Рабәх – табыш, кечкенә песигә охшаш хайван

Рави – риваять сөйләүче, хикәя кылучы

Рагыйб – теләүче

Раҗә – өмет

Раҗих – иң өстен, иң кулай

Рази – канәгать, риза булучы, килешүчән, тактлы, күңелгә ятышлы

Разин – басынкы, тыныч, олылыклы

Разый (Минразый) – риза булучы

Раиф – кызганучы, мәрхәмәтле

Райнур – нурлы юл (гомер)

Райян – мул итеп сугарылган, тулы

Рамазан – үтә кызу, эссе, кызу вакыт, эссе ай, һиҗри елның тугызынчы ае исеме, ураза ае

Рамиз – таза, күп хәрәкәтләнүче, акыллы

Раһбәр – юл күрсәтүче

Расих – төпле, җитди, ныклы

Расыйх – ныклы, төпле,  белем иясе

Раушан, Рәүшан – нур иясе, нур сибүче, нур чәчеп торучы, якты. Раушан исеме ир-атка да, хатын-кызга да кушыла

Рафаһ – байлык, муллык, уңайлык

Рафикъ – иптәш, дус, юлдаш, йомшак күңелле

Рашат – акыллылык, дөрес юлга чыгучы

Раян – тулы, төз, һәр яктан тулы үсеш алган

Рәдиф – берәүгә ияреп баручы

Рәҗәп – ай исеме

Рәҗи – сораучы, үтенүче, өмет итүче

Рәҗил – җәяүле

Рәҗих – иң яхшы, иң өстен, иң алдынгы

Рәзин – тыныч табигатьле, басынкы, җитди, ышанычлы, олысымак

Рәим – йомшак күңелле

Рәис – башлык, җитәкче, мәрхәмәтле

Рәиф – кызганучан, мәрхәмәтле

Рәйхан – зәңгәр чәчәкле хуш исле гөл, рәйхан гөле (базилик)

Рәкыйк – нечкә

Рәкыйм – датасы куелган, язылган

Рәмзи – тамга

Рәмиз – таза, күп хәрәкәтләнүче, акыллы

Рәсил – илче, вәкил

Рәсиф – нык, таза

Рәүзәт – гөл бакчалары, чәчәклекләр

Рәүф – бик мәрхәмәтле, йомшак күңелле, кайгыны уртаклашучы

Рәфәгать – югары дәрәҗә, сан

Рәфи – югары дәрәҗәле, яхшы билгеле

Рәфикъ – иптәш, дус, юлдаш, йомшак күңелле

Рәхимулла

Рәхмәтулла

Рәхшан – якты, ялтыраучы

Рәшат – чын юл, тугъры юл, хакыйкать, дөреслек

Рәшит – туры юлдан баручы, батыр, кыю, зирәк кеше, җитлеккән ир-егет

Рибгый – яз туган
Риҗал – ир-ат

Риза – ризалык, риза кеше, карышмаучы

Ризван – күңел хушлыгы, риза булу, канәгатьләнү, оҗмах хезмәтчеләрнең

берсенең исеме, җәннәт бакчалары сакчысы

Рифгать – югары дәрәҗә, мәртәбәгә менү, бөеклек

Рифкать – иптәшлек, дуслык

Ришат – туры юлдан баручы, дөрес юлга чыккан

Рияз – бакчалар

Рөстәм – бик зур, алып гәүдәле. Борынгы Иран фольклорында легендар каһарман, пәһлеван

Рузәл – бәхетле, өлешле

Рузи – бәхетле, ризыклы

С

Сабах -иртә

Сабир – түземле, сабыр

Сабит – сүзендә нык торучы, чыдам

Сабих – якты йөзле, матур

Сабур – бик сабыр, үгә түземле

Сагыйр – кечкенә

Садри – киң күкрәкле

Садыйк – тугьры сүзле

Садыйр – бар булу

Саиб – хак, дөрес

Саил – сораучы

Саим – ураза тотучы

Саир – баручы, юлчы, тамаша кылып йөрүче, сәяхәтче

Салават – догалар, мактау

Салах – изгелек, яхшылык, тәкъвалык, яраклы булу

Салих – изге, яхшы, тәкъвалы, яраклы булу

Самим – чын, саф

Самир – җимеш бирүче, җимеш агачы, әңгәмәдәш, гәптәш

Самит – тик торучы, әндәшмәүче

Сауман – саулык иясе (кеше)

Сафа – сафлык

Сафи – саф, катышсыз, чын, сайланган, эчкерсез дус

Сафияр – чын дус, яр

Сафуан – сафлык, тазалык, ныклы таш, гранит кыя

Сафуат – сайланган зат, иң яхшы әйбер

Сахибҗан – җан дусы

Сахил – диңгез кырые

Сахих – сәламәт, дөрес

Сахр – кыя, таш

Сәбит – нык, какшамас, ышанычлы

Сәви – төз, тигез, туры, дөрес җитлекле, камил

Сәгадәт – бәхет, рәхәтлек, уңыш

Сәгъди – бәхетле, бәхет иясе, бәхет китерүче

Сәгый – йөгерү, тырышу

Сәгыйд – бәхетле, рәхәт яшәүче, мул тормышлы

Сәет (Сәед) – башлык, җитәкче, хөкемдар, хуҗа, әфәнде

Сәйдар – затлы, асыл, аксөяк

Сәйфетдин – дин кылычы

Сәлах – игелек, яхшылык, яраклы, кирәкле булу

Сәләм – агач исеме

Сәлим – сәламәт, исән-сау, саф күңелле

Сәлман – сәламәтләрдән

Сәлмән – сәламәт, исәнсау, нык

Сәлмәт – агач исеме

Сәмәр – җимеш

Сәми – югары дәрәҗәле, кыйммәтле

Сәмигъ – ишетүче

Сәмит – диндә ныклы, нык торучан

Сәмих – юмарт

Сәнәгать – әш, һөнәр

Сәнҗәр – үткен

Сәһл – йолдыз исеме, яхшы холыклы, йомшак

Сәрвәр – башлык

Сәрдар – гаскәр башлыгы

Сәүбән – тәүбә кылучы

Сәүбән – күп тәүбә кылучы, Аллаһка кайтучы

Сәфәр – юл йөрү

Сәфәргали

Сәхау – юмартлык, киң күңеллелек

Сәхип – дус, иптәш, сердәш

Сәхый – юмарт, киң күңелле

Сәях – сәяхәтче

Сибгать – булу, Аллаһка якынайтучы әйбер

Сиддыйк – дөресне сөйләүче

Симәк – йолдыз исеме

Сираҗи – яктырткыч, шәм, лампа, факел

Сөләйман – исән-имин, исән-сау яшәүче. Пәйгамбәр исеме Сөнгать – осталык

Сөрур – шатлык, куаныч

Суфи – гыйбадәтчел, тәкъва

Суфиян – начар гонаһ эшләрдән сакланучы

Суфияр – суфи+яр

Суһәйб – сары чәчле, аксыл чәчле

Сүмәмә – үсемлек исеме

Т

Тавил – озын

Тавис – кош, павлин

Талиб – баручы, эзләүче, таләп итүче, шәкерт, студент

Тальхә – агач исеме, хуш исле сагызлы акация

Таһир – саф, пакь, гөнаһсыз

Тарафә – агач исеме, тамариск

Тарикь – йолдыз исеме,

Тариф – бик юмарт

Тәбдил – алмаштыру, үзгәртү

Тәбрик — котлау

Тәлгать – тышкы кыяфәт, йөз, матурлык, ямь, күркәмлек

Тәмиз – артык күрү, аерма

Тәмим – озын, камил гәүдәле

Тәузыйх – аңлату, төшендерү

Тәүфикъ – тыйнак, әдәпле, тәүфиклы, уңыш, бәхет

Тәхсин – ныгыту, яхшырту, төзәтү

Тимершаһ – тимер+шаһ

Туләйхә – кечкенә Тальхә

Турайф – кечкенә тамариск

Туфәйл – кечкенә бала

Ү

Үзбәк

Үкайш – юлбарыс баласы

Үсәйд – кечкенә арыслан

Үсәр

Үтәбәй

Ф

Фагыйль – эшләүче, ясаучы, шөгыльләнүче, эшчән, тырыш

Фазаиль – яхшы холыклы, инсафлы, намуслы, өстен

Фаздил (Фаздал) — яхшы күңел, инсафлы, яхшы сыйфатларга ия күңел

Фазлый – хөрмәтле, лаек, өстен, кешелекле, белемле, аңлы, дәрәҗәле

Фазыл – өстен, камил, дәрәҗә, абруй, намуслы, кешелекле, белемле, галим

Фазылгаян

Фаиз – теләгенә ирешүче, тантана итүче, җиңүче, тулы, муллыклы

Фаикъ – башкалардан югары, өстен торучы

Фалих – бәхетле, сәламәт яшәүче

Фарис – ат-менәр, җайдак

Фарсил – фарса (иранлы) яки парса (гыйффәтле) сүзенә – ил кушымчасы ялганын ясалган

Фарук – яхшы белән яманны бик нечкәлән аера белүче

Фарух – шат

Фатих – ачучы, башлап җибәрүче, яулап алучы, җиңуче

Фатыйн – бик үткен, зирәк

Фаяз – мул, юмарт, нигъмәтне мул итүче

Фәйзи – рәхимле, юмарт, иркен тормышлы

Фәйсал – хак белән батылны аеручы

Фәллах – игенче

Фән – гыйлем, белем

Фәнгиз – фән+гиз

Фәндар – фән иясе

Фәндәс – фәнгә, белемгә бәйләнешле

Фәндүс – фән ,дусты

Фәнәвил – кысха муенлы

Фәнзил – фән һәм зөл, зил  – «иясе» сүзләре кушылып ясалган исемнәр. «Фән иясе» дигән мәгънәгә ия

Фәнил – белемле, гыйлемле

Фәһим – аңлы, зирәк фәһемле

Фәнир – ире

Фәнис – маяк, яктырткыч

Фәнияр – фән дусты

Фәннур – фән нуры, фән яктылыгы, гыйлем нуры

Фәнүс – фонарь, шәм, яктырткыч

Фәрагать – озын, зифа буйлы

Фәрваз – очу, һавага күтәрелү

Фәрвә – байлык

Фәргать – сылулык, күркәмлек

Фәрәҗ – юаныч, сөенеч, хәсрәтгән соң килгән шатлык

Фәрит – тиндәшсез, бердәнбер, үзенә аерым

Фәрман -боерык

Фәрһад – җиңелмәс, зирәк, тиз төшенүчән

Фәррах – шатлыклы, куанычлы, канәгать

Фәрхәт – шатлык

Фәрхи – шатлыклы, куанычлы, канәгать

Фәсих – татлы телле, матур сөйләүче

Фәсхи – матур сөйләүче, тәмле телле

Фәтхерахман – Аллаһының  җиңүе

Фәтхи – җиңүгә ирешкән, җиңү яулаучы, җиңү җыры Фәтхулла – Аллаһының җиңүе

Фәүзи – җиңүче, уңыш казанучы, тантана итүче, триумф

Фидаир – үзен аямаучы, изге юлда үзен корбан итәргә әзер торучы

Фирдәвес (Фирдәүс) – җәннәт, оҗмах бакчасы. Күбесенчә кыз балаларга кушыла

Фируз, – бәхетле, өстен, нур чәчүче

Фоад – йөрәк, калеб

Фуад – йөрәк, калеб

Фүдайл – кечкенә Фазыл

Фүрһүд – арыслан баласы

X

Хабир – хәбәр , белүче

Хадим – хезмәтче, ялчы

Хаҗи – хаҗ кылучы

Хазим – каты, ныклы, тәвәккәл, акыллы, сак, уйлап эш итүче

Хайсәмә – юлбарысларның бер төре

Халид – мәңге калучы, озын дәвам итүче

Халил – якын дус

Халис – аеруча саф, чын, һичнәрсә катнашмаган

Хамис – бишенче

Хаммат – мактаучы

Ханнан – шәфкатьле, мәрхәмәтле

Харис – игенче, сабанчы, сакчы, саклаучы

Харрас – сакчы

Хасбулат – югары сыйфатлы, булат, сыйфатлы корыч

Хасият – үзенчәлек, үзенә генә хас сыйфат

Хатип – үгетләүче, вәгазь сөйләүче, оратор

Хафиз – саклаучы, күңелдән ятлаучы, коръәнне яттан белүче, истәлек, хәтер

Хәббәб – яраттыручы, сөйдерүче

Хәббән – бик сөекле

Хәбиб – сөекле, сөелгән, дус

Хәдимулла – Аллаһыга хезмәт итүче (гыйбадәт кылучы)

Хәдис – вакыйга, яңа

Хәернас – яхшы кеше

Хәҗиб – капкачы, швейцар, кырый, каш

Хәзим – каты, ныклы, тәвәккәл, уйлап эш итүче

Хәйдар – арыслан исеме Хәйрулла

Хәким – хөкем итүче

Хәлил – якын дус, чын дус, хәләл яшәүче, ир

Хәлим – сабыр, йомшак, тыйнак, түземле

Хәлиф – берәүдән соң эшен дәвам итә

Хәмзә – үткен, кайнар, дару үләне исеме

Хәмидулла

Хәмит – мактаулы, мактауга лаеклы

Хәнзалә – ачы җимешле үсемлек(колоквинт)

Хәниф – тугьры күңелле, чынны сөюче

Хәрам – хаҗга яки гумрага ихрамланган кеше

Хәриф – иптәш, һөнәрдәш

Хәрмәлә – хуш исле чәчәкле үсемлек

Хәсән – яхшы, чибәр, матур, күркәм

Хәсыйн – ныгытылган, нык, гыйффәтле

Хәттаб – узгынчы, урман кисүче

Хәтыйб – ябык, каты, ныклы

Хәфиз – сакчы, саклаучы, яттан белүче

Хәфс – арыслан баласы

Хибр – нәфис, яңа, матур

Хикмәт – сер, белем

Хисам – сүз көрәштерү, сүз көрәштерүдә жиңү

Хисмәт – кисү, бүлү, тәвәккәллек

Хөҗҗәт – дәлил, факт, ышандыргыч аргумент, хакыйкать

Хөсәен – гүзәл, яхшы, ике матурның берсе

Хөсна — иң асыл, иң күркәм, тиңсез гүзәл, иң яхшы Хөснетдин – дин күркәме

Хуҗахмәт

Хузәймә – кечкенә пальма агачы

Хүбәйб – кечкенә Хәбиб

Хүбәйш – кечкенә кош исеме

Хүвәйтыйб – кечкенә Хәтыйб

Хүзәйфә – кечкенә үрдәк

Ч

Чулпан – таң йолдызы, Зөһрә (Венера) планетасы

Чынгыз – бөек, көчле, кодрәтле

Ш

Шакир – шөкер итүче, рәхмәт әйтүче, бар булганына риза кеше, рәхмәтле кеше кадерен белүчән

Шамил – бетен яхшы сыйфатларны бергә туплаган, үз эченә алган

Шаһин – ак лачын

Шаһинур

Шаһит – күреп торучы

Шәвәли – шәвәл аенда туган

Шәгъбан – шәгъбан ае

Шәйбә – ак чәчле

Шәйбән – ак чәчле, айның соңгы төне

Шәйдулла (Шәһидулла) –  Аллаһ юлында шәһид, корбан булучы

Шәйхаттар – ислемайлар хуҗасы

Шәйхелислам

Шәкүр – шөкер итүче, бик канәгать

Шәмгун – шәм, яктырткыч

Шәһид – Аллаһ юлында корбан булучы

Шәһир – бик данлыклы, бик атаклы

Шәриф – хөрмәтле

Шәүкәт – көч, кодрәт, куәт, олылык, бөеклек

Шәфикъ – шәфкатьле

Шибл – арыслан баласы

Шиһаб – атылган йолдыз

Шиһәд – кәрәзле бал
Ширгаяз – ярсулы арыслан

Ширдан – арысландай

Ширзадә – арыслан баласы

Шөгаеп – нурлы. Пәйгамбәр исеме

Шөһрәт – дан, данлылык, абруй,репутация,

Шүҗәгъ – кыю

Ю

Юлдаш

Юныс – пәйгамбәр исеме

Я

Ядъкәр – истәлек

Язид – арттыручы

Якуп – ияреп баручы, артыннан калмаучы. Пәйгамбәр исеме

Ямин – уң кул, уң булсын, тугърылыкка ант түче

Янтимер

Ярмөхәммәт

Ясин — Коръәндәге бер сүрәнең исеме

Ясир – җиңел

Яхъя – яшәүче. Пәйгамбәр исеме

 

 

KIZ RESİMLERİ KIZ FOTOĞRAFLARI GÜZEL KIZ RESİMLERİ-ÇİFTEHAN KASABASI

Arkadaşlar içimi birilerine dökmek istiyorum artık. bunalım içindeyim Ailemden sürekli Baski görüyorum .. Üvey annem рахат bırakmıyor бэни hiç Romanyada yaşıyoruz ама çok sıkıldım türkiyeden biriyle neresi olursa олсун evlenmek istiyorum бэни türkiyeye getirin Етер Numaramı veriyorum 00 2378000804 бушель numaradan бана ulaşabilir ciddi Olan arkadaşlar. Ее muhabbeti yaparım ama Beni aşağılıcak olanlar kesinlikle aramasın.hicbir para istemiyorum sadece huzur istiyorum 🙁 üvey annem evdeyken konuşamıyorum 3 Hafta Evde yok acele edin bekliyorum 🙁

Face sayfamda bu ===)) Sedanur arkadaşlar öncelikle порно tutkunu Biri değilim хатта türbanlı бир Кизим 🙁
Sadece mecburiyetten giriyorum бушель sitelere Basima би iş geldi şekilde Busra в той же diye би kız Варди onunda Басина gelmiş sanırım neyse uzatmıcağım sizden yardım istiyorum arkadaşlar 2 yıl önceydi Sahilde otururken бир АЙЫ geldi yanıma hiç birşey anlamadan baktım о АЙЫ dediğim adamın kollarında bulmuşum kendimi Нейе uğradığımı şaşırdım resmen Aşık oldum адама kendime хаким olamıyordum neyse фото çekinmişiz Бирде sonra накануне atmış бэни nasıl olduğunu anlamadan sonradan aklım Basima geldi Evden nasıl kaçacağımı bilemedim ама çok ГЭК kalmışım herşeyi yapmış бана BENIM aklım Basima gelene kadar 🙁 Neyse o günden s Онра Даого пе gördüm пе duydum бу ayıyı ама piskolojim bozuldu о gunden sonra neyse 1 ау ONCE hiç ummadığım анда telefonum Caldi Arayan kuzenimdi сени öldüreçeğim diyordu пе Oldu dedim порно sitelere Кадар düştümü resimlerin ким О Адам diyordu beynimden vurulmuşa döndüm п diyorsun dedim п Ситесите п RESMI Mesaj atıyorum сана гир Бака о Siteye пе RESMI Gör Dedi kapattık Тели yolladı сайт adresini girdim baktımki бушель АЙЫ cıktı karşıma beraber çekindiğimiz fotoyu atmış Bide бэни nasıl ятаги attığını anlatmış о günden sonra ИЭУ Терк etmek zorunda kaldım Тек yaşıyorum 🙁 о anladım nasıl Aşık olduğumu о адама би parfüm varmış ONU kullanıyormuş о parfümün kokusunu алан Kızlar Karsi koyamıyormuş Sakin denemeyin BAŠKA kızların Кани yanmasın 🙁 işte бурда размер işim düşüyor aşağıda ссылка atıyorum бушель resimdeki ayıyı Bilen Veya tanıyan варша lütfen бана ulaşsın бушель ADAMI parçalamak istiyorum lütfen yardımcı olun бана размер minnettar Kalırım.Linki atıyorumişte ссылка BU Çift TIKLAYIN Bunu Язан GORİLİ TANIYAN Бени BULSUN LÜTFEN ..

Çift TIKLAYIN BURAYA HİKAYE GİBİ ANLATMIŞ выждать Hayvan

1

Сил .

TAYT Giyen Kız Resimleri Taytlı Kızlar Resim Galerisi

Tayt Giymiş Sexy Hatunlar Fotoğraf Arşivi

Günlük Hayatta bir çok kız bayan kadın yaşlı her neyse işte herkes tayt giymeye başladı dışarıda sokakta parkta her yerdeler. Bu durum biz erkeklerin çok hoşuna gidiyor. Bizim için çok güzel bir manzara oluyor uzun uzun seyretmek dokunma tokatlama hayalini kurmaktan kendimizi alamıyoruz. Бу fotoğrafları Gizli Gizli çeken arkadaşlara teşekkür ediyorum 🙂 Бююк cesaret Ister Бойл gizliden çekmek şahsen бен cesaret edemem 🙁 Sizinde çektiğiniz güzel fotoğraflar варша Бизе gönderebilirsiniz Yorum kısmına ссылка Атину YADA почты bırakın йада бир Resim yükleme sitesine yükleyim Бизе linkleri Атину Бизе бушель sayfaya yükleyelim: )
Top gibi yuvarlak bir popo bide mor tayt giymiş
İki Göt Yan Yana ikisi
İki Göt Yan Yana ikisius
İncecik Siyah Tayt girmiş güneş vurunca içi görünüyor
Ormanda sporcu kızımız гри Bir tayd giymiş CUK diye oturmuş kıçına
Evde sıkılan hanım kızımız götü NÜ çekmek istemiş iyide etmiş 🙂
durduk Йере domalan kız Beyaz çiçekli külodu göründü
Aykkabısını bağlamaya çalıken Eglin Кизин tangası görünyor
taydını biraz Даэй Yukarı çekse amının içine girecek bizde şenlenecez бурда: D
üç Tane Siyah taytlı kız götlerinini пе Кадар güzel olduğunu göstermek için FOTOGRAF çektiriyor
ince gri tayd giyen kız önden çekilmiş bel altı fotosu
Beyüçükir000 Beyüçükın000 Beyöçıkın000 Beyöçıkın 000
осле гри tayd giyen Кизин kilodu görünüyor
IRI basenli büyük poplu Кизин Mavi tadt giymesi çok hoş olmuş
Siyah Tay içine biyaz kilot giyersem пе Olur soruna cevap: D
parkta йога yapan Кизин taydının içinde Pembe külodu görünüyor
metroda oturan Кизин taydı Амин için kaçmış resmen: D
zengirlerde tayt giyer ama tabi daha kalitelisini illa pahalı olacak: D
meçın
telefoncuya giden Yuvarlak popolu
sınıfta Sadece осле Siyah Tay giymiş Bide domalıyor külodu да görünüyor
kadınların taytlı olarak SPOR yapmasına bayılıyorum
брюки для йоги
büyük kıçı olan kadın
kocaman götü var
yuvarlak top gibi popsu olan hatunları gibi popsu olan hatunları severim
ı 000000000000 sizi seviyorum: D Hatları Belli Olan bayanlar çok tatlısınız
karının taydı amının içine kaçmış haberi yok: D bu arada meme uçları belli oluyor:
ipince giyersen tabi araya kaçar: D
9000çek
istiyim: D
hem transparan giyinmiş hemde güneş vuranca parlıyor harika bir görüntü doğrusu
9000ık 9000i 000000000000000 9000i
gri içine kaçan tayt giymiş gizli çekim yapan adama teşekür ediyorum 🙂
parkta siyah tay tay t

amöşıtai amişıtai amişıtay tay t
amöşıtai amişıtai amişıtai amişı taytlı kızın resmleri amatör kilotlu amcık fotoğrafları amerikalı kızların taytlı çorplı am resimleri amı kabarmış kadınlar amı kabarmış taytlı resimler anne.taytlı.seksi.amı.kabarmış azdıran taytlı Kızlar порно GIf azdıran порно kadın Kadina 18+ çıplak Руся ülkesi fidyoloru azgin Dul taytli hatunlar azgïn külotlu çorap фото azgin Olgun Dul taytli хатун RESMI sarı azgin Olgun Dul taytli hatunlar RESMI Beyaz balık etli баян Tayt resimlerisiyah секси балик etli Гузель кыз INDIR десять Rengi балик etli хатун Дар Tayt giymis мор baş örtulu taytlı секс- гри bedava ciprak taytli баян Resimleri bedava ciprak taytli turmanli баян Resimleri ciplak кыз fotoğrafları yeşil ciplak кыз frikik Tayt turbanli ciplak taytli Эвин ortasinda turbanli ciplak Resimleri corapli taytli Karim Kırmızı Дар Гёт Тайт Шик Десенли Дар Секс Тайт Ресимлер Гейикли и НБ

.

Liseli Türk Kızlar Fotoğraflar Resimler Çıplak Liseliler Resimleri

Liseli Türk Kızlar Fotoğraflar Resimler Çıplak Liseliler Resimleri

BSG blogu olarak liseli kız hayranlığımızı gizlemeden dile getiriyoruz 🙂 Siz değerli BSG takipçileri için Liseli kızların etekli resimleri fotoğraflarını bulup biraraya getirdik. Okul çıkışı veya sivil kıyafetle vücudunu memesini kalçasını gösteren fotoğraflar çekilen liseli kızlar sizi kendinize getirecek. Бу sayfatık Tüm Resimler Google görseller facebook Twitter Tumblr ве çeşitli Интернет sitelerinden indirilmiştir silinmesini istediğiniz би Resim варша Mesaj atabilirsiniz
LİSELİLER
yabancı liseli kız çok секси
içki içmiş kulodunu ağzına almış

liseli kızın etek altı beyaz külodu görnüyor
rus kızı sınıfta sırada otururkenkısa etiği yüzünden bacağı sonuna kadar görünüyor

bankta oturan liselin siyah ince çoraplı fotosu

kısa etekli liseli kızın etek altı görüntüsü

kavga eden liseliler üstünü başını yırtmış kızın südyeni görünüyor

evde kısa eteğiyle oturan uzun bacaklı beyaz tenli taş gibi ev kızı

ince siyah çorabıyla yatakta uzanmış olan kızın bacakları

evinde südyeni ile selfi çekip sevgilisine gönderiyor

sokakta parkta kısacık etekleri ile dolaşan liseli kızlar

sınıf arkadaşı kızın etek altından çaktırmadan gizlice fotosunu çekmiş

kaçar liseli sevgilisi ile kaçamak yapıyor bide fotoğraf çektiriyor 🙂

çok kısa eteği olan kızın eteğinin altından kalçaları görünüyor

sınıfta sıranan üzerinde oturan kızın güzel dolgun kalın bacakları

arka bahçede yeni traş edilmiş tüysüz kız bacağı

okul salonunda kavga eden kızlar frikik veriyor <3


sıranın üzerine oturan azgın liseli

evde etek altı görüntüler

arkadaşının bacağını çekmiş

сов япан лисели кизин горунтулери

sevgilisin ifsa eden erkekler

en guzel en yeni etek alti ifsa

sinivta pantolonu indirip gotunu gosteren liseli kiz

cimlerde uzanan kisa etekli liselier yeni
liseli am resimleri
liseli am resimleri

liseli resimleri

liseli resimleri

liseli kız resimleri

erotik liseli

liseli cıplak kizlar resm

liseli kızlar frikik resimleri

liseli kiz etek show sexi poz resimleri

koreli ciplak liseli kiz resimleri


en seksi liseli mini etekli
Liseli kızlar etek altı

ххххххх

tanga giyenlerin arkadan resimler tanga giymis yasli kari ami tanga giymiş bayan resimleri tanga giymiş iri kalçalı çıplak kadın BSG Blogu www.evdeyalnizim.com Sicak Resim arşivi танга kilotlu amcik Resim ве turbanli tangalı liseli kız ЭТЭК altı Resimleri tangası görünen танга Tayt утра мем Resimleri tangalı утра Resimleri tangalı утра RESMI INDIR tangalı çırılçıplak утра GOT gögüs videosu youtup YouTube tatlı GOT Resim galerisi tatlı amlar amcıklar vajina taytla domalmiş сексуальный liseliler foto külotlu çorap çorap siyah çorabı ten rengi corap çoraplı 2017 am resimleri yeni güncel en son çıkan itir liseli kizlar foto tunbir.com 2017 liseli erotik sikiş am resim galerisi indir kıkışılıkı amcıkları Kapalı liseliler kısa boylu liseli amgöt Resimleri Кизин memeleri Коджа götlü köylü курт Kürt Кузен kuzenim komşu komşumun кызы komşular üst komşumuz альт komşum мини etekli liseli kız fotoğrafları мини etekli saksafoncu sekse kalcali ве секси goguslu fotorafi sekse kalcali ве секси goguslu fotorafi rahibe liseliler ЭТЭК altı rahibe liseliler etek altı dar taytli seksi meleri dolgun kizlar liseli en güzel bacaklı liseli kızlar sınıfta parti yaparken liseli kızlar soyunurken video liseli kızlar çırılçıplak liseli kızlar liseli erkeiyorle seş.liseli kızların buluşma noktası liseli bakire kızlar. liseli kızlar ne tip erkeklere verir? liseli kızlar kaç cm penis alır? Liseli kızların amcığı nasıl olur? Liseli kızların göt Delii köylü liseli kızlar kürt liseli kızlar 18 yaşında liseli kızlar 16 yaşında seksi liseli kız fotoğrafları. turk liseli ciplak kizlar turk liseli ciplak resim turk liseli çoraplı am resimleri turk liseli ifşa turk liseli kızlar sokak resımlerı turk liseli kizlar sex turk liseli tanga lise anal seks yaparak para kazanan verk liseli tanga lise anal seks yaparak para kazanan verkızırızılızılızılızılıkı ivsa liseli am got hatun resimleri liseli amı görünen kızlar liseli ciplak porn liseli ciplak resmini çekiyor liseli ciplak turk hatunlar blogspot liseli ciplak türk amatör türbanli sei sexy kozlar 18+ liselak arçıplak.Erotik liseliler etekaltı evde cekilmis ciplak liseli Resimleri evde soyunuyor evdeyalnizim BSG Генис basenli эв evde evinde evelerinde evimizde HD Izmir İstanbul Ankara анталия бурса azgın Izmir kabarmış liseli утра fotoları Калин alkol алан alkollü içki içen jartiyer осле çorap çorapları десять Rengi Siyah siyahlı siyahlı çok осле çorap giymiş Kızlar bacaklı Dar taytli meleri Dolgun секси +18 фото veriyor verici Аским Явас Sok diyen azdırıcı azdım azgınım azdirici балик etli Генис kalcali liseli Дар Kot giyen лез Banyo yapan Beyaz tenli domalmis birbirini siken БУЮК gôtlù ciplak cirkin çirkin Şişman Sisko kezban kezbanlar çılgın liseli Тюрка faişe Tumblr Йени ен сын Internete yüklenmiş olanlar СИНДЕ çinli Ярак hastası liselikızlar kızların ан zevk aldığı fotoğrafları Йени çekilmiş селфи okulda sınıfta lisede liseliler azgın lezbiyenler otobüste otobüse binmiş ЭТЭК altı görünüyor bacaklarını açmış külodu görünüyor dudaktan öpüşenler öpüşmeli yalamalı секс секси ЭТЭК altı görüntüleri eteğinin altı Saksi saksocu пункт için parayla verici пункт uğruna paralı oruspu oruspular ан güzel çok güzel Okul bahçesinde kısa etekli мини etekli Дар gömlekli daracık giyinen Дар giymiş çok Дар Голек ıslak ıslanmış Olan sevgilisi Ile öpüşen Kızlar öpüşüyor okulun арка bahçesinde yiyişenler tenhada sevişenler sevişiyor herkese veriyor Касар kezban kezbanlar kezbanları koulumun okulumuzda sınıfın azgın Kizi kucağa oturan kucağını oturuyor kucağa oturmuş Сирая oturan Сирая oturmuş öğretmen masasına oturan Kızlar Бакак Бакак üstüne atmış bacakları bacağı kalçası Gotu herkesin içinde yabancı liseliler Йер Тюрк amları amerikalı рус Alman İngiliz yabnci dunyanın ан güzeli ан güzeller büyük fotoğraflar küçük memeliler memesi küçük olan büyük göğüslü dekolteli jartiyerli rus rusya sarışın esmer çirkin çirkinler şişko nalık etli şişman tombul göüslü BSG Blogu www.evdeyalnizim.com ERKEK Ярак RESMI liseli çıplaklar Resimleri liseli ЭТЭК altı liseli ЭТЭК altı amcık Resimleri liseli ЭТЭК altı FOTOGRAF liseli ЭТЭК altı Resimleri liseli ЭТЭК алты liseli ЭТЭК алты fotograflari liseli ЭТЭК Boyu Resim liseli etekaltı liseli etekalti liseli fotoğrafları liseli Хади VUR бана liseli МАСЛИ liseli к liseli kız amcığı liseli kız cekerken yakalndı liseli kız FOTOGRAF liseli kız fotoğrafları Blogspot liseli kız сексуальное fotoları liseli Кизин AMI liseli Кизин ЭТЭК altı Resimleri liseli Kızlar 18 liseli Kızlar çıplak banyoda Resim liseli Kızlar etekaltı liseli Kızlar Fotograf liseli Kızlar fotoğraflar liseli Kızlar Resimleri arşivi liseli Kızlar sevişme liseli Kızlar soyunma Kabini çıplak liseli Kızlar Тюрк Resim liseli Kızlar türk Resim 234 liseli kızları liseli kızların утра Resimleri liseli kızların ЭТЭК altı liseli kızların fotoğrafları liseli kızların SEXI çıplak fotoları liseli kızlarin amresimleri liseli kızlr liseli Kızlar ciplak liseli Kızlar Resimleri liseli kizlarin ciplak Resimleri liseli мини etekli eteğinin eteği etekleri Okul kıyafeti için Okul kıyafeti okulda okulun okulumuzun okulda sevgilisine ellettiryorun liselini ее yerini elliyorlar kendini elleten liseliler liselinin готу гри etkliler amcığı amları amcuğu а.е.м. Sicak ateşli ан güzel arşiv Йерли yerliler türk Türkler Sadece ан güzeller azgın kudruşmuş 31 Лик sıranın üzerine oturan masanın üzerine oturan domalan domalmış гот görünüy ЭТЭК altından fotosunu çektiler Internete koydular tumbir kizlarin rrsimleri 2016 liseli kizlarin soyunurken cekilen Resimler liseli kizlarin vajinasi liseli korpelerin утро gogus получил kalca fotolari liseli Кучук ает Resimleri блог liseli Кузен hikaye liseli lezbiyenlerin evde я получил ает ifsa liseli mini etek altı kızlar orgazm indir.liseli orospu am resimleri liseli orospular sikişiyor liseli penis resim liseli porno liseli prezervatifsiz liseli sexy kızlar liseli surtukler liseli tayt giyen ivşa turbanlilar BSG Blogu www.evdeyalnizim.com sikis fotorotikisliklislisi turbanarı liseli turk türbanli amcik tumblr liseli türbanlı kilot izi kalça liseli türk kızların sex liseli türk kizları liseli yorumu götten sikilmek istermi liseli.ciplak.turbanli kizlar en güzel bacaklı liseli kız resimleri en seksi liseli kizlarin turkce argo kelimeleri. эротик л.

Frikik veren Tangası Görünen Kızlar Fotoğraflar 🙂

Frikik veren Tangası Görünen Kızlar Fotoğraflar 🙂

Birçok kız frikik vermeyi bilerek yapar. erkekleri tahrik etmek isteyen kızlar bu yola başvurur. Neyse lafı uzatmadan dolandırmadan yazalım ayy pardon hacılar paylaşalım tangası görünen bu seksi kızları 🙂 Birçoğuda tangası içten görünen tayt frikiği. Ters ışık sayesinde kilodu görünen ünlüler bile var 🙂 BSG blogu arzıendam eder dostlar 🙂


Unlulerin bu tur hareketleri bilerek yaptigini dusunuyorum 🙂

Esmer kız секс Resim +18 ciplak Erkekler Galeri +18 ciplak Kızlar +18 çıplak селфи +18 Erotik Resimler +18 Erotik тюрбан +18 эв hanımlarından ЭТЭК altı frikikler фото Galeri +2017 Erotik unluler танга manken порно izle bedava tangali утра GOT танга resml? ри tangalı баян фото арап tangalı баян фото zenci tangalı баян Resimleri tangalı firikik resiçleri tangalı genç kız Resimleri tangalı Генис götlü bayanlar tangalı giyem GOT domal zenci tangalı GOT deliği Resimleri tangalı GOT Resimler tangalı Hamile kadın танга giyem suriyeli kizlarin Resimleri танга giyen amciklar танга giyen баян Resimleri танга giyen ev hanimlari tanga giyen ev kadin resim tanga giyen kadın porno tanga giyen kapali Kadin Resim танга giyen Kızlar Resimleri танга giyen kızların Resimleri танга giyen Коджа poposu баян RESMI танга giyen köylü Kizi RESMI танга giyen küçük kız Resimleri танга giyen kadınlar танга секси giyen Şişman teyzeler танга giyen suriyeli Kızlar танга giyen Turkler Resimleri танга giymis amciklar танга giymis Kadin.poposi RESMI танга giymis kız fotoları танга giymis Kızlar танга giymiş liseli Коджа popolu Resimleri танга jartiyer giyen kadın Resimleri танга kalcalar Resim танга kilot giyen irimemeli amciklar танга kilotlu kız Resimleri танга KLZ amclk танга klzlar Гузель amclklar танга Коджа GOT танга külot giyen Amator türbanlı Resimler firikik amcuk RESMI firikik amcuk Ярак RESMI firikik Kapali Kadin Resimleri firikik мем УКУ sokakta Resim firikik veren я получил gösteren Kadinlar firikik veren amcuk Resimleri firikik veren türbanlı bayanların ЭТЭК altı bedava Resimleri firikik veren türbanlılar Resim firikik weren kadınların секс- hikayesi firikik weren секс- hikayesi tangalı Ic çamaşır Kızlar tangalı jartiyerli получил RESMI tangalı ка Din Resimleri tangalı kadın фото tangalı kadın frikikeri tangalı kadın galerisi tangalı kadın görselleri tangalı kadın görüntüleri tangalı kadın resımlee tangalı kadın Resim tangalı kadın Resimleri tangalı kadın Tumblr tangalı kadınlar фото Galeri tangalı kadınların Сики ş фото tangalı kalça Resimleri tangalı kız fotoğrafları tangalı kız RESMI tangalı Kızlar фото tangalı Kızlar Görsel tangalı Kızlar Resimleri tangalı orospular


Даэй FAZLA Resim İçin AŞAĞIDAKİ Resimleri TIKLAYABİLİRSİNİZ

Güncelleme 4 Şubat 2017


22.09.2016 tarihinden 19.01.2017 tarihine kadar ziyaret sayısı 8057 .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *